יום ראשון, 8 בינואר 2017

יהודים רבים בעשרה בטבת בהר הבית

לתקן את המעוות || לעלות להר הבית

יותר ממאה ועשרים יהודים עלו להר הבית לרגל עשרה בטבת  הר הבית היה שקט ורגוע  היחס המשטרתי טעון שיפור  לא כל הבאים בשערי ההר זכו להקפה מלאה  במשטרה הבטיחו לדאוג לתיקון המעוות

↓ עשרה בטבת בהר הבית


צמים, חוזרים בתשובה, עולים להר הבית

יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שאירעו בהן, כדי לעורר הלבבות, ולפתוח דרכי התשובה; ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות: שבזכרון דברים אלו, נשוב להיטיב, שנאמר "והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם" (ויקרא כו,מ). ואלו הן: ... ועשירי בטבת--שבו סמך מלך בבל נבוכדנאצר הרשע על ירושלים, והביאה במצור ובמצוק... (רמב"ם הלכות תעניות פרק ה).

כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא ע"י שלא תבעו בית המקדש. (רד"ק, שמואל ב כ"ד)


לא מסתפקים בצום, עולים להר הבית

יותר ממאה ועשרים יהודים עלו היום, עשרה בטבת להר הבית, יותר מפי שניים מאשר בעשרה בטבת בשנה שעברה. העולים זרמו להר הבית החל משבע בבוקר.

חלק מן העולים הקיפו את הר הבית משמאל להבעת האבלות על היום בו החל המצור על ירושלים ובו נקבע יום הקדיש הכללי לקדושי השואה שיום מותם לא נודע. העולים אמרו דברי תורה על ההר וביציאתם אמרו קדיש לזכר הנרצחים הי"ד.


כלה עלתה אל הר הבית לכבוד יום חתונתה בכדי להעתיר שבח והודיה לשוכן במקדש על חסדיו.

בין העולים להר הבית, בלטו אברכי כולל "אור שלמה" בחברון ע"ש הרב שלמה רענן הי"ד, נכד הראי"ה קוק זצ"ל, אשר נמנה על עולי הר הבית.


עליות שקטות ורגועות, המשטרה זייפה

עולים רבים התלוננו משעות הבוקר על מתיחות יתירה של השוטרים בהר. "הציקו לנו כל העת. להצטופף, לא ללכת מהר, לא להישרך מאחור, ואף לא אפשרו לנו להגיע למדרגות הצפון, בנימוק שלא כל העולים בקבוצה המאולצת מוכנים ללכת לשם". 

אחד העולים שעצם את עיניו בהר, נקרא הצידה אחרי יציאתו מן ההר, ונמסר לו כי לא יוכל לעלות יותר להר הבית ללא שיחה עם מפקד הימ"ק.

לאחר תקופה ארוכה בה המשטרה אפשרה כניסה להר הבית לכל הבאים בשעריו בשעות הפתיחה, חזרה היום התופעה של יהודים שהגיעו להר עוד לפני פתיחתו, אך הם לא זכו להקיף את מקום המקדש.

חמישים יהודים המתינו בכניסה להר הבית לפני פתיחתן ליהודים בצהריים. 20 יהודים הורשו להכנס, בעוד 30 המתינו בחוץ במשך 45 דקות. השלושים הוכנסו רק ברבע השעה האחרונה של שעת הצהריים, והורשו ללכת רק עד שער השלשלת מבלי להקיף את מקום המקדש. לטענת השוטרים בגלל עומס של יהודים שעלו בצהריים ובגלל הפיגוע. 

השוטרים לא אפשרו את עלייתו של אחד היהודים, בטענה שהוא מורחק מנהלית מהר הבית למשך חצי שנה לאחר שלפני כשבועיים צעק שמע ישראל בהר הבית בתגובה לאירועי עמונה. 

המשטרה הבטיחה לעולים לתקן את המעוות

נציגי העולים להר הבית פנו לפיקוד הבכיר של משטרת ישראל והפנו את טענות העולים להר הבית. המשטרה הסבירה את הקשיים שעמדו בפניה והבטיחה לדאוג לשיפור יחד השוטרים לעולים ולבל ישנו מקרים של יהודים שלא יורשו להקיף את מקום המקדש, למרות שהגיעו בזמן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה