יום שלישי, 3 במרץ 2015

ישראל חסון – מנכ"ל רשות העתיקות. בעברו סגן ראש השב"כ וחבר כנסת

מנהל רשות העתיקות || היה רוצה שהדברים יתנהלו אחרת

"אתה יודע היטב איך מתנהלים הדברים בהר הבית. סמכויות רשות העתיקות מוגבלות בהר על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, ומתמקדות בהתרעה בלבד. אם אתה שואל אותי במסגרת הזו, ולא במסגרת הפיכת חצר כוללת שרשות העתיקות צריכה לעשות על פי תפיסתך, אז זה מה שניתן לעשות"

↓ ארנון סגל וישראל חסון
"אל תשאל אותי על ההתנהלות הישראלית בהר הבית", מבקש מנכ"ל רשות העתיקות ישראל חסון בראשית השיחה, "מפני שלא מוניתי כמפקח על ההתנהלות הישראלית. תשאל אותי על התנהלות רשות העתיקות. האם אני מצליח לשמור על מה שהחוק מטיל עלי לשמור בהר הבית? התשובה היא – כרגע כן. האם הייתי רוצה רמת פיקוח גבוהה יותר? התשובה גם כן חיובית".
נרד לפרטים. בין השאר מוטלות בהר תחת כיפת השמיים קורות עץ עתיקות מאוד, וזו הפרה של חוק העתיקות. הן צריכות להיות שמורות.
"נו, אז זו החלטה שנתונה לפתחה של רשות העתיקות?".
לכאורה כן. מדובר בלב בירת ישראל.
"לחלוטין לא. אתה יודע היטב איך מתנהלים הדברים בהר הבית ומהי המדיניות הישראלית לגביו. אתה יודע היטב שסמכויות רשות העתיקות מוגבלות בהר על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, ומתמקדות בהתרעה בלבד. ברגע שאנחנו רוצים לנקוט בפעולה יזומה צריך לקבל את אישור היועץ המשפטי, בשל רגישות המקום. אם אתה שואל אותי במסגרת הזו, ולא במסגרת הפיכת חצר כוללת שרשות העתיקות צריכה לעשות על פי תפיסתך, אז זה מה שניתן לעשות". 
האם רשות העתיקות ביקשה להוציא את קורות העץ משטח ההר או לפחות להגן עליהן כראוי?
"רשות העתיקות מבקשת לפעול לשמירת העתיקות בהר הבית בכל נושא ובכל תחום. האם הצבענו על קורות העץ? הצבענו. האם הצבענו על הצורך להוציא אותן ולטפל בהן? הצבענו".
בשורה התחתונה הן עדיין מוזנחות, ובחלקן הוואקף משתמש לצרכיו באופן שהוא עבירה ברורה על החוק.
"כי למדינת ישראל יש שיקולים נוספים, שאמנם תקפו אותם גם בבג"ץ לאחרונה, ואני מניח שבג"ץ מבין את הרגישות במקום".
בפועל נוצר בהר הבית אקס-טריטוריה. מקום בתוככי מדינת ישראל שבו חוקי המדינה אינם תקפים.
"אינני אחראי על ההגדרות הטריטוריאליות של מדינת ישראל. יש למדינת ישראל רגישויות ומותר שיהיו לה רגישויות. בשום מקום לא כתוב 'ייקוב הדין את ההר'. צריך להפעיל שיקול דעת ולא לגרום נזק. גם אם תהפוך את הר הבית למגרש שאתה רק מתכתש בו כל היום עלול להיגרם נזק לעתיקות – ואפילו קצת יותר נזק מאשר בדרך ההפוכה. לפיכך השיקול בעניין מעט יותר מורכב מהשאלה אם מונחות או לא מונחות שם קורות עץ".
האם אתם מתנגדים לפירסום הדו"ח החסוי החריף של מבקר המדינה בעניין הרס העתיקות בהר?
"איננו מובילים את ההתנגדות לפירסום דו"ח מבקר המדינה, ובכלל לפירסום אינפורמציה הקשורה להר הבית. מבחינתנו, החומר שלנו בהגדרה איננו נחשב לחסוי, אבל אם ישנם גורמים אחרים שפירסום המידע שלנו עלול להזיק להם, אז הדבר נלקח בחשבון על ידי כל הרשויות, כולל בג"ץ".
אפשר לומר שבעבר הפיקוח של רשות העתיקות בהר לא היה טוב כמו היום?
"אינני מעניק ציונים על מה שהתרחש לפני זמני ברשות, אבל אני יכול לומר לך שנכון לעכשיו אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. לראיה, איננו יודעים להצביע על פגיעות בעתיקות הר הבית שלא התרענו עליהן או שלא הצדקנו אותן. יחד עם זאת, אנחנו יודעים להצביע על הפרות חוק שנעשות. דוגמא להפרת חוק שאין בה פגיעה בעתיקות היא למשל כשמתקנים ברז כיבוי אש שדולף, פעולה שלכאורה צריכה לקבל את אישורנו, ובכל זאת לא קיבלו את האישור מאיתנו ומצד שני לא פגעו בעתיקות. ובכן, הפרות חוק – ישנן, אך איננו יודעים על פגיעות בעתיקות ההר. מי שיודע על פגיעה בעתיקות בבקשה שידווח לי ואני אפעל. ומכיוון שאינני יודע על פגיעות אלא על הפרות בלבד, זו תוצאה שאני יכול לחיות איתה".
האם בעיניך הר הבית זוכה לכבוד המגיע לו מצד מדינת ישראל?
"מצדי הוא זוכה לכבוד המגיע לו כבר מאז הייתי בן 21. אינני צריך לחלוק להר הבית שום תואר שטרם קשרו לו. גדולים ורבים לפני הגדירו אותו, ומה שהגדירו אותו מקובל עלי ככזה ראה וקדש".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה