יום חמישי, 10 בדצמבר 2015

פרשת מקץ - חנוכה: מה היה הנס?

פרשת מקץ - חנוכה || מכון המקדש

על מה חוגגים את חג החנוכה?  למה נעלם נס פך השמן מתפילת 'על הנסים'?  לזכור ולהפנים כששרים 'מעוז צור'

↓ מאת: הרב אבי כהנא/ מכון המקדש

פרשת מקץ השנה היא גם שבת חנוכה. כל "בר בי רב דחד יומא" יודע, שאנו חוגגים את חג החנוכה שמונה ימים זכר לנס, שבשעה שנכנסו להיכל לא מצאו בו אלא פך שמן אחד שהיה מספיק ליום אחד ונעשה נס, והשמן הספיק לשמונה ימים ולשנה אחרת קבעום כחג שמונה ימים (שבת כא,ב. מגילת תענית כ"ה בכסלו). 

לעומת זאת, בתפילה בנוסח "על הניסים" לא מוזכר עניין נס פך השמן, שם בעיקר מוזכר נס המלחמה, איך שהקב"ה מסר גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, ולבסוף: "אחר כך באו בניך לדביר ביתך ופנו את היכלך והדליקו נרות בחצרות קדשך"... ואין מילה אחת המזכירה את נס פך השמן...

יש לדעת, שהחשמונאים ניהלו שמונה קרבות נגד היוונים, ובקרב הרביעי הצליח יהודה המכבי עם הלוחמים להגיע למקדש ולטהר אותו מטומאת היוונים. ההודאה אפוא, היא על הנצחון במלחמה וההצלחה להגיע למקדש ולשקמו ולבנותו מחדש ולאחר מכן להחזיק מעמד במלכות החשמונאים כמאתיים שנה (רמב"ם מגילה וחנוכה ג,א). אמנם זה היה תהליך ארוך עד שהצליחו לבטל את גזירות השמד וביטול התורה והמצוות על ידי היוונים, אבל הזמן שבו נקבע הנס הוא אותו זמן שנכנסו החשמונאים למקדש! 

בנוסח מגילת תענית, שואלים חז"ל ומה ראו לחוג שמונה ימים? והלא כל מעמד החינוך בבית ראשון ובמשכן היו רק משך שבעה ימים? על כך עונים חז"ל: שבימי מלכות יון נכנסו בני חשמונאי להיכל ובנו את המזבח ושדוהו בשיד ותקנו בו כלי שרת והיו מתעסקין בו שמונה ימים. ההודאה והקביעה של שמונה ימים, הם על הנס ועל ההצלחה להקים את המזבח תוך שמונה ימים!

עתה כשנשיר מעוז צור ישועתי במילים: "לעת תכין מטבח מצר המנבח [שה' יתן נקמה באויב] אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח". כשהנקמה על הגוים תבוא כמו בימי החשמונאים, נוכל גם לבנות ולחוג מחדש את חנוכת המזבח כמו בימי היוונים, ואנו תפילה שהקמת המזבח והמקדש תארך בזמן קצר כמו בימי החשמונאים. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה