יום חמישי, 10 בדצמבר 2015

החשמונאים לא פטרו את עצמם ממצוות בגלל ספקות

שב ואל תעשה עדיף? || לא אצל החשמונאים

החשמונאים נתקלו בבעיות הלכתית חמורות בהכנסם להיכל. לא היה שמן טהור ולא היתה מנורה כשרה.

החשמונאים לא חיכו ולא פטרו עצמם מקיום מצוות בגלל קשיים בדרך, הם חיפשו ומצאו פצרונות הלכתיים ונגשו למלאכה.

↓ מאת: הרב אבי כהנא - מכון המקדש

הלכות הרבה אפשר ללמוד מהחשמונאים כשנכנסו להיכל.

אותה עת לא היתה להם לא מנורה ולא שמן על מנת לקיים את מצות הדלקת המנורה, ובכל זאת, לא פטרו עצמם ב"שב ואל תעשה" אלא קיימו את המצוה בעזרת שיפודי ברזל [ומכאן שכל מנורה ממתכת כשרה למקדש].

וכך מופיע במגילת תענית: "שכשנכנסו יונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה יד בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול שלא נטמא ולא היה בו להדליק אלא יום אחד ונעשה בו נס והדליקו ממנו שמנה ימים. לשנה אחרת קבעום שמנה ימים טובים.

ומה ראו לעשות חנכה שמנה ימים? והלא חנוכה שעשה משה במדבר לא עשה אלא שבעת ימים... ומה ראו לעשות חנכה זו שמנה ימים? אלא בימי מלכות יון נכנסו בני חשמונאי להיכל ובנו את המזבח וסדוהו בסיד וכל שבעת הימים היו מתקנים בכלי שרת... שנכנסו יונים בהיכל וטמאו כל הכלים ולא היה במה להדליק וכשגברה יד בית חשמונאי הביאו שבעה שפודי ברזל וחפום בבעץ והתחילו להדליק...".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה