יום שלישי, 12 ביולי 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ז' בתמוז תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ז' בתמוז תשע"ו

אין אדם יכול לאסור בהמה שאיננה שלו, ולכן אין אדם יכול להקצות בהמה של חברו לע"ז, וכן אין אדם אוסר בהמה שלו על ידי הקצאה לע"ז אם כבר הקדישה. אך בהמה שנעשתה עבירה בגופה ממש כגון שרבעו את אותה בהמה הרי היא נאסרת גם אם הבהמה של חברו ואיננה שלו (רמב"ם איסורי מזבח ד,ה). 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה