יום חמישי, 27 באוקטובר 2016

הרב אריאל משיב לרב יוסף: מותר לעלות

מצווה לעלות להר הבית || ההתנגדות נובעת מהשקפת עולם

הרב ישראל אריאל תוקף את דברי הראשל"צ הרב יוסף לפיהם אסור לעלות להר, וקובע כי האוסרים על העלייה עושים זאת מתוך חשיבה גלותית.

תוצאת תמונה עבור הרב ישראל אריאל הר הבית


↓ מאת: בני טוקר/ ערוץ 7

ראש מכון המקדש, הרב ישראל אריאל, יוצא בראיון לערוץ 7 נגד דבריו של הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שאמר בחג הסוכות שאסור לעלות להר הבית.

"אנחנו לא יכולים להמציא הלכות חדשות", טוען הרב אריאל. "כשכוחות הצנחנים כבשו את הר הבית התמנה הרב גורן כרב האחראי על הר הבית. הרב גורן היה רב ראשי לישראל ולצה"ל והוא קבע הלכות לגבי חיילים ושוטרים שקיימות עד היום בהר הבית. הרבנות הראשית מקבלת את ההלכות האלה".

"איך פתאום רב ראשי אומר שאסור לעלות?" תוהה הרב אריאל ומסביר, "הרב גורן הנחה את חברי הכנסת איך לעלות ולאיפה, ושצריך לטבול במקווה, לאיפה מותר ולאיפה אסור להיכנס. יש בהר חיילים דתיים שמשרתים, ויודעים בדיוק את ההלכות. איפה מותר ואיפה אסור".

הרב אריאל מציין בהקשר זה כי יש מקומות שהכניסה אליהם מוגדרת כאיסור כרת אבל חייל יכול להיכנס לשם כדי לשמור על המקום.

הרב אריאל שולל את הטענה לפיה איננו יכולים לדעת היכן נמצאים המקומות האסורים בכניסה, ולכן אסור להיכנס לכל שטח ההר, "רק חמישה אחוזים מתוך הר הבית, באזור של כיפת הסלע, זהו המקום המכונה 'מקום העזרה' אשר מי שנכנס לשם יש חשש שהוא מתחייב כרת אם הוא לא נכנס בתפקיד".

הרב אריאל מסביר כי העובדה שכיום מוגדר כל יהודי כ"טמא מת" איננה רלוונטית, "אמנם אנחנו טמאי מתים, אבל לגבי הר הבית ישנה הלכה פשוטה מהגמרא והרמב"ם שטמאי מתים מותרים בכניסה להר הבית. אין בעולם תלמיד חכם שיכול לבטל את ההלכה הפשוטה הזאת. משה רבינו לקח את עצמות יוסף בארון שהיה מוצב בתוך 'מחנה לויה' מסביב למשכן. הר הבית מוגדר בהלכה 'מחנה לויה' ומותר להכניס להר הבית אפילו מת בעצמו, אם הוא תלמיד חכם חשוב, כדי לעשות שם מספד".

עם זאת, הרב אריאל מזכיר כי ישנן הלכות המחייבות את העולים להר אולם לדבריו אלו הלכות פשוטות שקל ללמוד אותן ולקיים אותן, "כמובן שצריכים לעלות להר הבית בטהרה, ללכת למקווה ולא להיכנס בתרמילו ובאבק שעל רגליו. לצורך כך צריכים ללמוד את הלכות טהרה ומורא מקדש. אלה הלכות פשוטות שכתובות ברמב"ם ובגמרא. לכן אין מציאות שיבוא מישהו ויגיד שאסור, אם הקב"ה מצווה לעלות על הר הבית, שהרי כתוב, 'לשכנו תדרשו ובאת שמה', זה אומר שיש מצווה לבוא למקדש ולהתפלל, לכן לא מובן מאיפה המציאו שאסור".

בהמשך הראיון שולל הרב אריאל את הטענה הנשמעת פעמים רבות, לפיה הרב קוק, שהיה הרב הראשי לירושלים ולארץ ישראל, אסר לעלות על הר הבית, "האיסור מקורו במי שמחליט ש'שב ואל תעשה עדיף'. זה הפך לטאבו שהכי טוב 'שב ואל תעשה', לעזוב את המקדש ולהסתפק בכותל. מצטטים את הרב קוק כאילו הוא היה נגד עלייה להר הבית וזה לא נכון. 'שב ואל תעשה' זו בטלנות ובריחה מהמצוות".

לדבריו, "לרב קוק יש מאמר ארוך של 4000 מילים שמתאר איך נזכה לעלות להר הבית ונפתח שם את מרכז הדת. הוא מתאר איך נקים שם בית דין גדול וכל ישראל יבואו לשם. כתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט וקמת ועלית את המקום אשר יבחר ה', אף אחד לא יכול למחוק את זה. הרב קוק כתב שקודם נקים שם את מרכז הדת ונמנה שופטים ואז נבנה את בית המקדש. מי שמצטט אחרת את הרב קוק שילמד קודם את כתבי הרב קוק. אין רב בעולם שיכול למחוק את זה ולהגיד שזה אסור, האיסור הוא הבריחה מלקיים את מצוות ה'. מי שרוצה לברוח מפחד, זו כבר בחירה אישית אבל איך אפשר לתת כך הוראה לציבור".

הרב אריאל מוסיף ושולל את טענתו של הרב יוסף, לפיה לא היו רבנים ספרדים שהתירו לעלות להר הבית, "יש לנו כתבים מפורשים. הרדב"ז כתב תשובה מפורסמת למגורשי ספרד בה נאמר שכל העולם נהגו לעלות להר הבית והוא מנחה את האנשים איפה אפשר לעלות ואיפה אסור לעלות. גם רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, כתב שאם יתאפשר לנו לבנות מקדש אנחנו נקריב קרבנות, כל אלה הם רבנים ספרדים. גם בימינו הרב חיים דוד הלוי רבה של תל אביב אמר שצריך לעלות, גם הרב דוד שלוש מנתניה. הרב מיכאל פרץ, מרבני דרום אמריקה, נשאל האם מותר לעלות. הרב ענה שבאים לרב בשביל לשאול שאלה מסובכת ומורכבת. כאן זו שאלה פשוטה, עולים ולא שואלים שאלות - כי כך כתוב בתורה".

לקראת סיום הראיון טוען הרב אריאל כי המתנגדים לעלייה להר הבית עושים זאת מתוך השקפת עולם גלותית, "אלה שאומרים לא לעלות מחזיקים בהשקפת עולם שאנחנו עדיין בגלות, אבל אנחנו לא בגלות. הגענו לכאן אחרי 2000 שנה, שבנו לחצרות ה' כדי לבנות את בית המקדש השלישי. אם יש כאלה שחושבים שאנחנו עדיין בגלות ורוצים לחיות בתחושה כזאת, זו השקפת עולם פרטית. אבל היא לא אמורה לדחות מצוות מהתורה".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה