יום רביעי, 29 במרץ 2017

בג"ץ לממשלה: לצקת תוכן לקריאה "הר הבית בידינו"

לתת ביטוי לאינטרסים הישראלים בהר הבית || חופש דת ליהודים

בג"ץ קרא אתמול לממשלה לצקת תוכן לקריאת מוטה גור: "הר הבית בידינו" • על הממשלה לאפשר חופש דת בהתאם לחוק יסוד ירושלים בירת ישראל וחוק השמירה על המקומות הקדושים • על הממשלה לשמור על הכבוד הלאומים של עם ישראל בהר הבית

תוצאת תמונה עבור הר הבית

↓ בג"ץ והר הבית

בפסק דין שניתן ביום 28.3.17 בבג"ץ (6421/16 חוג הפרופסורים לחוסן מדיני ורגבים (ב"כ עו"ד נדב העצני) נ' ראש הממשלה ואח', השופטים רובינשטיין, מלצר, שוהם) בנושא סמכויות הוקף בהר הבית, קבע בית המשפט העליון כי על הממשלה לצקת תוכן לקריאה של מח"ט הצנחנים, ולימים הרמטכ"ל, מוטה גור "הר הבית בידינו":
"במלחמת ששת הימים, שבקרוב ימלא לה יובל, קרא מפקד חטיבת הצנחנים 55 אל"מ (לימים רב אלוף) מרדכי גור ע"ה "הר הבית בידינו", קריאה שנזכרה לא אחת גם בפסיקתו של בית משפט זה לאורך השנים, ככזו שיציקת תוכן לתוכה מוטלת על הדרג המדיני".
בנוסף קבע בג"ץ לראשונה מפורשות כי בהר הבית חל חוק השמירה על המקומות הקדושים הקובע את חופש הגישה למקומות הקדושים ואת איסור חילול ופגיעה בחופש הגישה וברגשות בני הדתות להר הבית, הן כלפי יהודים והן כלפי מוסלמים ונוצרים. משמעות פסיקה זו היא התרה מלאה של חופש הדת והפולחן ליהודים בהר הבית:
"נזכיר כאן רק, כי חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז-1967 קובע בסעיף 1: 
"המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות". 
וחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל קובע בסעיף 3: 
"המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות."
"הוראות דין אלה חלות על כולי עלמא וכלפי כולי עלמא ככתבן וכלשונן, גם בהר הבית."
עוד קובע בג"ץ נחרצות כי כל הסמכויות השלטוניות והחוקיות בהר הבית נתונות בלעדית למדינת ישראל:
"כמובן, שבגדרי תחולת החוק הישראלי, הסמכות החוקית מהחל ועד כלה נתונה לישראל ולמשטרת ישראל, וכפי שהצהיר בפנינו מפקד המרחב, היא מקוימת בהתחשב ברגישות – אך בנחישות."
וכן קורא בית המשפט העליון לממשלה, לתת ביטוי בהר הבית לאינטרסים הישראליים של כבוד לאומי בהר הבית:
"חזקה על המשטרה וגורמי הממשל הישראליים שיתנו ביטוי לאינטרסים ישראליים של כבוד לאומי וכנגד מחרפים, ויהיו אלה מקרוב ומרחוק".
המדינה טוענת בבג"ץ כי הריבון הוא ישראל, בכל המובנים, כולל בנושא עתיקות; כי מספר המבקרים היהודים עלה בשנה האחרונה בכ – 30%; בניגוד לטענת הירדנים כי ישנם 800 אנשי ווקף (ובכוונתה להגדיל את המספר ל – 1,000), טוענת המשטרה כי בהר הבית פועלים 270 אנשי ווקף וב-2016 גויסו עוד 50; כי מספר אנשי הווקף הנצמדים לקבוצות ישראליות קטן; על אנשי הווקף חלות מגבלות רבות ואין למשטרה כוונה, ככל שהדבר תלוי בה, להגדיל את מספרם:
"שמענו בדיון, את נצ"מ דורון תורג'מן, מפקד מרחב דוד מאז ספטמבר 2015. כפי שציין, מספר המבקרים עלה ב-30% והחגים היהודים התנהלו בתקופה האחרונה כסדרם; לוקף אין כל סמכות כלפי יהודים העולים להר, ושומרי הווקף והמבקשים לפעול כלפי יהודים שלא כראוי מורחקים מן ההר; ועוד, ישנה גם הידברות שהביאה לכך שמספר אנשי ווקף הבאים לקרבת הקבוצות המבקרות קטן, והם גם אינם עולים למקומות תצפית גבוהים בשטח ההר; והריבון הוא ישראל, לרבות לגבי ביקורי רשות העתיקות. הוזכר, כי ה"מוראבטון" וה"מוראבטאת" הורחקו מן ההר. כנמסר, אין למשטרת ישראל כוונה, ככל שתלוי הדבר בה, להגדלת מספרם של אנשי הוקף."

תגובת יו"ר המטה למטה ארץ ישראל, עו"ד אביעד ויסולי: אנו מקווים כי פסיקת בג"ץ, שעל ממשלת ישראל לצקת תוכן ממשי לקריאה "הר הבית בידינו", תקוים הלכה למעשה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואנו נדרוש זאת על כל צעד ושעל. 

חייבים לתת משמעות מעשית לקביעת בג"ץ שבהר הבית חל חוק השמירה על המקומות הקדושים, המחייב את חופש הגישה להר הבית של בני כל הדתות ואוסר על פגיעה בה וברגשותיהם. בג"ץ התיר בכך ליהודים את זכות התפילה וחופש הפולחן בהר הבית ואנו נעמוד על ביצוע הוראות דין אלה כפי שהורה בג"ץ "ככתבן וכלשונן, גם בהר הבית".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה