יום שישי, 1 במרץ 2013

סופרים כבשים / הכנות לקרבן פסח

פסח בפתח, ויש מי שכבר מתכנן לייבא ארצה מאות אלפי ראשי צאן, בכדי לספק את כל התצרוכת שאמורה (טוב, עקרונית לפחות) להידרש לצורך קרבן הפסח * פתאום מתגלה שגידול כבשים המוני, כמו גם שחיטתם, אינן תופעות נדירות במיוחד. כרגיל מתברר שגם בעניין הזה יש לנו עוד הרבה מה ללמוד ממדינות אחרות בעולם, ואפילו מחג הקורבן הערבי * כצאן לזבח
שחיטה רבתי של בעלי חיים בחוצות ישראל איננה כה יוצאת דופן כפי שנהוג לחשוב. למען האמת, היא נדירה רק בקרב יהודים. בחג הקרבן המוסלמי לפני שנתיים, למשל, נשחטו ברחבי יש"ע בלבד כשבעים אלף בהמות: כחמישים אלף כבשים וכעשרים אלף עגלים ('כלכליסט', 22.11.2010).
על פי נתוני הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה חיו בישראל בשנת 2011 486,000 כבשים ו-107,000 עזים. לא כולם יועדו בהכרח לשחיטה. מנתוני עבר נראה שרוב בעלי העדרים הללו אינם יהודים. מדובר בזכרים ובנקבות בשלל גילאים, כולם כולם נקובים באוזניהם לצורך המיספור והזיהוי הנדרש בחוק. ואולם מה לעשות שלצורך קרבן הפסח זקוקים לעשרות אלפי כבשים ועזים זכרים שגילם נע בין שמונה ימים לבין שנה, ודווקא כאלו שאינם בעלי מום, כלומר אינם נקובים באוזניהם? מי שמתעסקים בנושא מבחינה הלכתית (ויש כאלו, תתפלאו) צופים הרבה בעיות אספקה לו ייווצר לפתע גל הזמנות נרחב לצורך קיום המצווה היהודית המכוננת.
ישראלי אחד כזה, שלקח ברצינות את האפשרות שמצוות קרבן הפסח תהפוך שוב למציאותית כבר בשנים הקרובות, טרח לייבא לשם כך מאירופה עדרי כבשים מזן 'שביו' הסקוטי ומזן פיני מובחר. מייבא העדרים המדובר בחר לייבא דווקא את הזנים המסויימים הללו, מכיוון שהם מתייחדים בכמות בשר גדולה. בנוסף, כבש ה'פיני' מצטיין גם בפוריות גבוהה, והלה תיכנן להכליא בין שני זני הצאן ולהרבותם לעדרים בני אלפי כבשים – כך שיעמדו הכן לרגע שבו יתאפשר חידוש מעשה קרבן הפסח. ואולם לאחרונה הוא שיגר שאלה בעניין לרב יהושע פרידמן ממכון 'בית הבחירה', לאחר שלפתע התעורר אצלו ספק האם מאמציו אינם לחינם, מכיוון שמדובר בכבשים שונים-משהו במראם מהכבשים המסורתיים שמגדלת ארץ הקודש. מישהו צינן את התלהבותו וטען בפניו שעם כל הכבוד, כבשים סקוטיים ופיניים משונים אינם ראויים לעלות כקרבן על המזבח. "האמנם הכבשים היחידים הכשרים לקרבן הם אלו הגדלים בארץ באופן טבעי?", תהה בפני הרב פרידמן.
פרידמן דווקא בירך את השואל על מאמצי הייבוא שלו, והסכים שהמציאות בישראל כיום בעייתית: "במדינת ישראל כמות הכבשים והעיזים קטנה מאד ביחס לנדרש, ועם חידוש העבודה במקדש ודאי ייווצר מחסור חמור בבהמות הכשרות לעלות על המזבח". מכאן והלאה מביא הרב פרידמן נתונים על כמות הכבשים הגדלים במדינות שונות בעולם. מדינת ישראל, מיותר לציין, איננה מופיעה כלל ברשימה:
כמות הכבשים הגדלים בעולם (במיליונים):
הרפובליקה העממית של סין – 170.8  
אוסטרליה – 106
האיחוד האירופי (15 מדינות) – 98.7
הודו – 62.5  
רוסיה – 64.0
איראן – 54    
סודן – 48 
ניו זילנד – 40
בריטניה – 35.2
דרום אפריקה – 25.3
טורקיה – 25.2
פקיסטן – 24.9
ניגריה – 23
ספרד – 22.5
אחרים – 337.3
בסך הכל מצויים כיום בעולם כ-1,079,700,000 כבשים, כך שכבשי ישראל אינם מהווים אפילו 0.05% מסך הכבשים העולמי. "בעיית המחסור בכבשים שתיווצר עם חידוש העבודה תהיה בולטת ובעייתית במיוחד בערב הפסח", ממשיך פרידמן, "שכן הבהמות הכשרות לקרבן הפסח הן רק כבשים ועיזים זכרים מגיל שמונה ימים ועד שנה, מה שמצמצם עוד יותר את מבחר הכבשים והעיזים שניתן להביא למקדש מתוך המעט הקיים גם כך. ניתן לומר באופן כמעט ודאי שביום י"ד בניסן הראשון שבו תינתן בידינו האפשרות להקריב את הפסח – יהיו חסרות בהמות להקרבה".
"בעולם קיימים כמאתיים זני כבשים שונים" מוסיף פרידמן. "רובם, סביר להניח, מעולם לא היו בארץ ומעולם לא עלו על גבי המזבח. אלא שמציאות זו אין בה כדי לפסול כבשים אלו לקרבן כפי שטען חברך, ושאלת כשרותם של כבשים אלו כקרבן על המזבח תלויה אך ורק בשאלה האם מותר לאכול את בשרם. אם מותר לאוכלם – מותר גם להקריבם על המזבח. השאלה היסודית היא האם כדי לאכול כבש או כל בהמה וחיה אחרת מספיק שיהיו להם סימני כשרות – העלאת גרה והפרסת פרסה – כפי שאכן יש לזני ה'שביו' וה'פיני', או שמא זקוקים גם למסורת ברורה הכוללת תיעוד של אכילתם בידי יהודים שומרי מצוות".
פרידמן מודה אמנם שיש מי שאסר לאכול זני בעלי חיים כשרים שאין לגביהם מסורת אכילה, אך מציין שלדעת רוב הפוסקים האחרונים, לפחות בעניין בשר בהמה אין צורך במסורת כזו, ודי בסימני הכשרות הכתובים בתורה. כך הוא מסכם: "אין להחמיר ולהצריך מסורת על מנת להכשיר בהמה לעלות כקרבן על המזבח, במיוחד לאור העובדה שחומרה כזו תגרום לביטול מצוות עשה של הקרבת קרבנות".

אין להם קרניים
אבל יש עוד בעיה, כותב פרידמן: "בבדיקה שערכתי התברר לי שלזן ה'שביו' אין קרניים, כך שאולי היה מקום להחמיר ולפסול אותו עקב כך, כדעת הרב ישעיהו מקוטנא שכתב: 'אין שום מין טהור שלא יהא לו קרניים, שהרי שבעה מיני חיות [טהורות ישנם], וודאי יש להם קרניים'". ובכל זאת, הרב פרידמן לא מתרגש ובסופו של דבר דוחה את הטענה: "אין שום פוסק נוסף שסובר כך", הוא כותב, ומוסיף שקריטריון הכשרות היחיד המופיע בתלמוד לגבי בהמה הוא היותה מפריסת פרסה, שוסעת שסע ומעלה גרה. אין צורך בקרניים, אין צורך במסורת אכילה. למעלה ממיליארד כבשים יכולות לנשום לרווחה. הן כשרות להיות מוקרבות כקרבן הפסח, וכעת לא נותר אלא לצפות שמישהו יקפוץ על היוזמה.
יש מי שקופץ על היוזמה, לאו דווקא מההיבט של הכנת הכבשים להקרבה. בסיעור מוחות שערכו לאחרונה במטה המשותף לתנועות המקדש הועלתה הצעה להתחיל להכין את הקרקע הירושלמית לקיום סדר פסח המוני בחוצות העיר העתיקה כבר בשנים הקרובות, כצעד מקדים שאמור להכשיר את הלבבות לחידוש עתידי של הקרבת הפסח. יוזמי ההצעה מעוניינים לעודד אלפי יהודים שומרי מצוות לקיים את החג הראשון של פסח במקומו הטבעי והמסורתי בתחומי ירושלים הקדומה.
כמובן, ההצעה לא תוכל להתיישם כבר בשנה זו, מכיוון שכעת מאוחר מדי. המתווה מציע ראשית לדאוג להורדת מחירי האכסניות הגבוהים בעיר העתיקה כך שיהיו שווים לכל נפש. הכותבים מציעים לשכור בתחומי העיר העתיקה בירושלים ובעיר דוד מקומות לינה ושהייה רבים ככל האפשר, ואף לשקול הקמת מאהל בשטחים פתוחים באזור. המתווה מציע להכין לוח זמנים מפורט לציבור עולי הרגל החל מערב הפסח ועד למוצאי החג הראשון, וכן לאתר דרך פשוטה להסעדה של אלפי אורחים בדומה למשל לאופן שבו הדבר מתבצע באומן האוקראינית מדי ראש השנה.
כותבי התוכנית, כאמור, אינם תולים את קיום הסדר ההמוני המתוכנן באישור ממשלתי להקרבת הפסח בהר הבית, וטוענים שסדר פסח בעיר העתיקה צריך לפני הכל להפוך לאופנה בציבור, עוד קודם לשאלת הקרבן. השתתפות מאות בסדר שכזה, לדברי היוזמים, עשויה לקדם בשלב מאוחר יותר גם את היתר הרשויות לקיום בפועל של ההקרבה. אם וכאשר יתאפשר, נכתב שם, יש לדאוג כמובן לאפשרויות צלייה של הפסח בחוצות העיר העתיקה, כמו גם להסדרת מקוואות להיטהרות המונית. על כל פנים, בינתיים הם יסתפקו בהפיכת ליל הפסח בירושלים לקרנבל המוני, ל"ג בעומר ירושלמי, חגיגות בר יוחאי מקדשיות.


תגובה 1:

 1. בס"ד

  בבוקר אחד של אותו חודש אלול
  בשנת תרע"ג, היה זה בירושלים שלפני
  המלחמה, הופיע ד"ר שמידט - הקונסול
  הכללי של הקיסר ווילהלם בירושלים
  אצל ד"ר משה וואלך, מנהלו של בית החולים
  המיתולוגי "שערי צדק". בידו אחז חבילה קטנה ארוזה בקפידה
  רבה. ד"ר שמידט הניח את החבילה על השולחן, וכשכולו נפעם ונרגש,
  פתח ואמר: 'ידידי היקר, הבאתי לך כאן תשורה מופלאה, הצלת את חיי
  ילדי ממוות בטוח. לא מצאתי דרך נאה יותר להביע את רחשי תודתי'.
  מנהל בית החולים, ד"ר משה וואלך, שכבר רגיל היה בתשורות מעין אלו,
  התיר את קשר האריזה ולעינו התגלתה אבן קטנה, מסותתת להפליא. 'זו
  אבן קדושה מן המקום המקודש ביותר לבני אמונתך - נאם בפאתוס ד"ר
  שמידט - מעברו השני ולפנים, מהצד הפונה אל בית המקדש. קיבלתי
  אותה מתנה מארכיאולוג הולנדי שעסק בחפירות בתחום הר הבית. אבן
  קטנה זו נפלה )ואולי אף הוצאה בכוונה תחילה(. קח נא ד"ר וואלך את
  האבן והשאר אותה אצלך למזכרת'.
  שנים נקפו, ד"ר וואלך המשיך לעמוד על משמרתו למען תושבי ירושלים,
  והנה, ביום ד' בשבת, י"ח לחודש ניסן, של שנת התר"ץ, זכה ד"ר וולאך
  להכניס תינוק בבריתו של אברהם אבינו ע"ה בשכונת בתי מחסה שמעבר
  לחומות העיר, ומיד נחפז לשוב למשמרתו בבית החולים שערי צדק.
  בדרכו לבית החולים, נעצר ד"ר וואלך אצל הכותל המערבי כדי לשפוך
  צקון לחשו ולהעתיר בתפילה, כפי שהיה רגיל. בעודו שקוע בתפילה,
  והנה לפתע נופלת עליו אבן ממרומים, והאבן הזו פוגעת בו.
  חוצפתם של השבאב עוברת כל גבול, חשב בליבו ד"ר וואלך. הוא
  הרים את האבן, הניחה בכיסו ואץ אל ידידו ויועצו העסקן רב הפעלים
  לתורה ולחסד, ד"ר מרדכי בוקסבוים. "יש ללמד לקח אחת ולתמיד את
  הפרחחים הללו", התפרץ ד"ר וואלך לעברו של בוקסבוים. בוקסבוים
  מצידו התקשר מיד עם המשטרה הבריטית, שם נמסר לו מפי המפקדים
  כי 'אכן הספקנו כבר לחקור את הענין, ומצאנו כי לא ערבים יידו את האבן
  הזו, אלא הרוח עשתה זאת מאליה'.
  למשמע הדברים, עמד ד"ר וואלך לצאת את בית ידידו, אך לפתע נעצר
  ואמר לבוקסבוים: בוא נא איתי לבית החולים, חפץ אני להראותך דבר
  מה. בוקסבוים נעתר לבקשתו והשנים צעדו יחדיו לעבר בית החולים
  שערי צדק.
  כשהגיעו לבית החולים נפנה ד"ר וואלך לחדרו, שם פתח את מגירתו
  והראה לו את האבן הארכיאולוגית שאותה קיבל מהקונסול הכללי של
  הקיסר ווילהלם. ד"ר וואלך הניח את האבן הקדושה לפניו ואמר לו:
  מרדכי! חושב אני שאולי כל זה בא לי כמסר מלמעלה, בשל שהחזקתי
  בביתי אבן כזו קדושה שנלקחה מהמקום המקודש לעם ישראל.
  גדולה היתה יראת השמים של השניים, ומכיון שכן הם לקחו עמם את
  האבן ועלו לביתו של המרא דאתרא, רבה של ירושלים באותם הימים,
  הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, לשאול ולשמוע בדעת תורה כדת
  מה לעשות. כשהוא נרגש, הניח ד"ר וואלך את האבן על שולחנו של רבי
  יוסף חיים זוננפלד, ובטרם הספיק להוציא הגה מפיו, אמר לו רבי יוסף
  חיים זוננפלד: 'עס שמעקט מיט קדושה' )ריח של קדושה נודף מהאבן
  הזאת(. אחרי ששמע רבי יוסף חיים זוננפלד את הפרטים, אמר לאורחיו
  החשובים: מותר לכם להחזיק באבן, ואין בכך משום מעילה בקודש. ואחר
  כך הוסיף רבי יוסף חיים זוננפלד וברך אותם: 'יהי רצון שנזכה כולנו ליכנס
  בטהרה לחצר המקדש, ואז נחזיר את האבן למקומה'.
  חלפו השנים, פרצה מלחמת הקוממיות. ירושלים נותרה בידי הערבים,
  ובאותו תשעה באב, נמנעו תושבי ירושלים מלגשת אל הכותל המערבי
  להתפלל את תפילות היום ולקונן כמנהגם של חורבן הבית. הלך ד"ר
  מרדכי בוקסבוים אצל ידידו הישיש ד"ר וואלך, ויחד העלו השנים זכרונות
  ונאנחו על שבי הכותל בידי זרים. לפתע זינק ד"ר וואלך ממקומו, ניגש
  לארון הספרים שבסלון ביתו, משם הוציא בידים רועדות את האבן ואמר
  לידידו: "מרדכי! הנה נא זקנתי ולא אדע אימתי יקרב יומי, מי יודע אם
  אזכה להתגשמות הברכה של רבינו יוסף חיים. קח נא את האבן אולי
  תזכה אתה, או אולי צאצאיך יזכו לחיות עד ביאת גואל ויחזירו את האבן
  למקומה".
  וכך מידי תשעה באב, אחרי אמירת הקינות, נהג ד"ר בוקסבוים להוציא
  את האבן, להתבונן בה ולהיזכר בערגה בבית הקדוש. אף הוא לא זכה
  לראות את הבית בבנינו. בנו הרה"ג רבי יוסף בוקסבוים זצ"ל, מי שיסד את
  המכון התורני "מכון ירושלים", שהעניק לארון הספרים היהודי עשרות
  רבות של ספרי קודש מגדולי ומאורי האומה, נהג אף הוא מידי שנה
  בשנה בליל תשעה באב להוציא את האבן ולערוג בליבו לבנין הבית. ואף
  הוא לא זכה לברכתו של הצדיק הירושלמי הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד
  זצ"ל, להשיב את האבן למקומה. ועדיין מצפים ומאמינים אנו שיבנה בית
  המקדש במהרה בימינו, ושם נעבוד לפניו באהבה וביראה, כימי עולם
  וכשנים קדמוניות.

  השבמחק