יום שני, 15 בספטמבר 2014

כבר לא תמימה

הפרה כבר לא לגמרי אדומה || אבל לא מתייאשים
שתי שערות שחורות בפרה האדומה
↓ מחכים להזדמנות הבאה

לפני שלושה חודשים דיווח מכון המקדש על איתור פרה אדומה כשרה בארצות הברית – פרה שבעליה הלא-יהודים הסכימו למסור חינם אין כסף לרשות העם היהודי (ר' כתבה: צפו: מזל טוב! נולדה פרה אדומה >>). על פי ההלכה, אפר פרה אדומה-תמימה המפוזר על גבי מי מעיין הוא האמצעי היחיד שבעזרתו ניתן להיטהר מטומאת מת. לאחר הזאת כמה טיפות ממי-האפר הללו על אדם טמא מת ביום השלישי והשביעי לטומאתו, הוא מותר בכניסה לתחום שבו עמד המקדש בהר הבית וכן באכילת בשר הקרבנות. העדר פרה אדומה עד כה הוא אחד המכשולים ההלכתיים העיקריים בפני ארגונים המבקשים לחדש בימינו את עבודת הקרבנות.


ובכן, כעת מתברר שבשבועות האחרונים נפסלה הפרה האמריקנית המדוברת מלשמש בתפקידה, לאחר שהתגלתה על גופה קווצת שערות לבנות. מבחינה הלכתית, די בשתי שערות שחורות או לבנות הצומחות ממקור צמיחה אחד על גוף הפרה האדומה, כדי לפסול אותה מלשמש כאמצעי-טהרה. יש לציין שבתהליך שחיטת הפרה ושריפתה לאפר הטהרה נכללות דרישות הלכתיות נוספות, כמו למשל הדרישה שהעוסקים בפרה יהיו כהנים שלא נטמאו מעולם בטומאת מת – תופעה נדירה בזמן שבו רוב מוחלט של הלידות מתקיים בבתי חולים (שבהם מטבע הדברים קיימים גם חדרי מתים).

על כל פנים, הרב חיים ריצ'מן, ראש מחלקת חו"ל במכון המקדש, איננו מאוכזב: "התופעה הזו שכיחה מאד אצל פרות, ששערן מתחיל להלבין עוד הרבה לפני הגיען לגיל שנתיים – הגיל שבו הן נפסלות סופית מבחינה הלכתית. זה מה שהופך את הפרה האדומה-תמימה לדבר כה נדיר. בכל אופן למדנו הרבה מהחוויה הזו, חידשנו קשרים במשרדי ממשלה רלוונטיים ואצל מגדלי בקר בארץ, ובעזרת השם נהיה מוכנים יותר לבצע את המיזם בהזדמנות הבאה שתיווצר".

תגובה 1:

  1. בפשוטו של כתוב תמימותה של פרה לא מוסבת על אדמומיותה אלא לשלמות אבריה. במקום ללכת לפי פשט הכתוב וההגיון (כמה שערות לא אדומות לא הופכות פרה אדומה בצבעה לאחת שאינה כזו), יצרה ההלכה הרבנית רף שהוא בעצם בלתי עביר, אלא אם יצליח מכון המקדש להנדס גנטית כמה פרות אדומות שאין בגופן שתי שערות בצבע אחר במקור צמיחה אחד.

    בנוגע לטומאת מתים, הדעת נותנת שאם האם נגועה בה (אולי כבר מזמן לידתה בבית חולים), היא מעבירה אותה אוטומטית לבנה הכהן כבר בתוך הרחם, ולכן ניתוק מעגל הטומאה אפשרי רק אם האם עצמה לא טמאה בשנייה שהיא נכנסת להריון. אבל אני פתוח לדעה אחרת בנושא.

    השבמחק