יום ראשון, 12 באפריל 2015

80% מהציבור הישראלי בעד תפילת יהודים בהר הבית

רוב הציבור תומך בחופש יהודי בהר הבית || תמיכה חילונית גורפת

יהודה ברנדס, ניר ברקת ודוד פויכטונגר בכנס
80% מהציבור תומך בתפילת יהודים בהר הבית. 37% מהציבור בעד תפילה חופשית לבני כל הדתות, 36% בעד חלוקת הר הבית במתכונת של מערת המכפלה ןעןד 7% מהציבור תומכים בתפילה חופשית ליהודים רק במועדים מסוימים ובחגים.

סקר שערכה עמותת "יסודות"- המכללה האקדמית הרצוג, במסגרת כנס "זכויות אדם בירושלים" שהתקיים היום בעיריית ירושלים, בנושא כניסה חופשית לכל בני הדתות המעוניינים להתפלל בהר הבית קובע ש-37% מהמרואיינים חושבים שממשלת ישראל צריכה לאפשר כניסה חופשית לכל בני הדתות המעוניינים להתפלל בהר הבית , 36% ציינו שיש לקבוע שעות מסויימות מידי יום שיאפשרו תפילות לכל בני הדתות (כמו במערת המכפלה) ו-20% ציינו שממשלת ישראל לא צריכה לאפשר כניסה חופשית לכל בני הדתות.

↓ ניתוח תוצאות הסקר

יהודה גליק ודוד פויכטונגר בכנס
סקר שערכה עמותת "יסודות- המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה"- המכללה האקדמית הרצוג, לקראת כנס "זכויות אדם בירושלים" שהתקיים היום בעיריית ירושלים, באמצעות מכון "מותגים-יפעת גת" בקרב מדגם מייצג של 500 מרואיינים, בנושא כניסה חופשית לכל בני הדתות המעוניינים להתפלל בהר הבית קובע ש-37% מהמרואיינים חושבים שממשלת ישראל צריכה לאפשר כניסה חופשית לכל בני הדתות המעוניינים להתפלל בהר הבית , 36% ציינו שיש לקבוע שעות מסויימות מידי יום שיאפשרו תפילות לכל בני הדתות (כמו במערת המכפלה) ו-20% ציינו שממשלת ישראל לא צריכה לאפשר כניסה חופשית לכל בני הדתות.

7% מסרו שיש לאפשר כניסה מוגבלת ליהודים להר הבית רק במועדים מסויימים ובחגים. בולטת התופעה שבקרב אלו שציינו שיש לאפשר כניסה חופשית לתפילת יהודים בהר הבית יש כמעט שיוויון בין הציבור הדתי (40.7%) לבין הציבור החילוני (39.9%) כאשר בקרב אלו שציינו שלא לאפשר כניסת יהודים לתפילה בהר הבית הרוב המוחץ הינו מקרב הציבור החרדי-61%, לעומת 18% בקרב הציבור הדתי ו-13% מקרב הציבור החילוני.

רוב התומכים בתפילת יהודים בהר הבית הינם תושבי המרכז- 45% לעומת 32% בקרב תושבי ירושלים.

לשאלה מי צריך להיות הריבון (שליטה בפועל וקביעת מדיניות) על הר הבית- 66% מהמרואיינים ציינו שהריבון צריך להיות ממשלת ישראל, 32% ציינו שיש להרכיב גוף משותף לאנשי דת יהודים ומוסלמים שיקבע את נושא התפילות והכניסות להר הבית ורק 2% ציינו שהוואקף צריך להיות הריבון בהר הבית.

בולטת התופעה שבקרב אלו שציינו שמדינת ישראל צריכה להיות הריבון- 84% היו בגילאי 18-24 לעומת גילאי 65 ומעלה שרק 57% מתוכם זאת.

בקרב הציבור הדתי 85% חושבים שממשלת ישראל צריכה להיות הריבון לעומת 52% מקרב הציבור החילוני.

4% מהציבור החרדי ציין שהוואקף צריך להיות הריבון לעומת 0% מקרב הציבור הדתי ו-2.7% מקרב הציבור החילוני.

לשאלה האם שיקולים מדיניים או בטחוניים צריכים או לא צריכים להגביל את חופש הפולחן בהר הבית- 43% ציינו שכן, 37% ציינו שהדבר תלוי באירועים הבטחוניים ובאווירה הפוליטית ו-20% סבורים ששיקולים מדיניים או בטחונים לא צריכים להגביל את חופש הפולחן בהר הבית.

כנס "שיח זכויות אדם בירושלים" התקיים ע"י עמותת "יסודות- המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה" במכללה האקדמית הרצוג, בהשתתפות ניר ברקת ראש עיריית ירושלים, ד"ר דוד פויכטונגר מנהל עמותת "יסודות", הרב ד"ר יהודה ברנדס נשיא מכללת הרצוג, יהודה גליק ועוד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה