יום רביעי, 1 באפריל 2015

עדכון חשוב! הנפת העומר ביום ראשון של חול המועד

מתכוננים לחידוש עבודת המקדש || מביאים את העומר למקדש

במוצאי יום טוב ראשון של פסח (מוצאי שבת) - אור ליום ט"ז בניסן בשעה 21:30 יקצר העומר בקיבוץ רוחמה להנפה בבית המקדש.

בשעה 24:00 בלילה זה, יתאספו מאות איש בהר ציון ליד קבר דוד המלך לחבחטת השעורים ולשמחה של מצווה עם להקת שוטי הנבואה.

בשעה 8:30 יעלו הקוצרים והחובטים להר הבית עם משפחותיהם.

בשעה 11:00 יונף העומר במקומו. אם לא תתאפשר הנפתו בהר הבית, יתקיים תרגול של מעין הנפת העומר בגן הגיתית ברובע היהודי עיר העתיקה (כניסה מרחוב משגב לדך 35).

↓ שימו לב! שינוי במקום הנפת העומר ובשעות הקציר והחביטה

עקב התנגדות המשטרה למיקום המקורי של עריכת תרגול הנפת העומר, יערך המעמד בגן הגיתית ברובע היהודי עיר העתיקה (כניסה מרחוב משגב לדך 35) ולא כפי שפורסם קודם.

קציר העומר יתקיים בקיבוץ רוחמה בשעה עשר וחצי במוצאי יו"ט ראשון - מוצ"ש.

חביטת העומר ושמחה של מצוה בהר ציון (לא כפי שפורסם) בחצות ליל.

↓ מנחת העומר - רקע

מנחת העומר היא מנחה מקרבנות הציבור, עשויה משעורים ומוקרבת בבית המקדש בט"ז בניסן. 

כתוב בתורה (ויקרא כג ט-יא): "כִּי-תָבֹאוּ אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וּקְצַרְתֶּם אֶת-קְצִירָהּ- וַהֲבֵאתֶם אֶת-עֹמֶר רֵאשִׁית קְצִירְכֶם אֶל-הַכֹּהֵן. וְהֵנִיף אֶת-הָעֹמֶר לִפְנֵי ה', לִרְצֹנְכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת יְנִיפֶנּוּ הַכֹּהֵן...". יחד עם מנחת העומר מקריבים כבש לעולה, ומנחתו שני עשרונים סולת בלולה בשמן ויין לנסך רביעית ההין. 

מנחת העומר קריבה מהתבואה הראשונה שנקצרת באותה שנה. הקרבת העומר מתירה לנו את אכילת התבואה החדשה שהייתה אסורה עד עתה. בניגוד לכל המנחות, שעשויות מסולת חיטה (חוץ ממנחת סוטה), - העומר עשוי מעשירית האיפה סולת שעורים. העומר חייב להיקרב מתבואת ארץ ישראל בניגוד לשאר המנחות שכשירות גם מחוץ לארץ. מהעומר מקריבים קומץ אחד על המזבח, והשאר נאכל לכהנים בבית המקדש. ברגע שקרב על המזבח הקומץ מהעומר - הותרה כל התבואה (גם מהחיטים) לאכילה, אמנם להקרבה יותרו החיטים רק לאחר הקרבת שתי הלחם בשבועות.

לאחר הקרבת העומר מתחילים לספור את ספירת העומר, 50 יום עד חג השבועות שבו יוקרב קרבן שתי הלחם, הקרבן הראשון מהחיטים. 


מאת: פרופ' הלל ויס


כל מי שלא היה בקציר שעורים לשם מנחת העומר וקרבנו לא שער גאולה מימיו.

כל בן ארץ ישראל נקרא אל ראשית הקציר: ויאמר בועז לקוצרים ה' עמכם.

השנה תשע"ה במוצאי שבת של חג ראשון של פסח, באחד לעומר יתקיים אי"ה תרגול משולב של קציר שעורים ראשון לכל הקצירים שמנחתו במקדש מתירה את החדש. קציר השעורה הבשלה אך עדיין נחשבת לכרמל יתקיים אי"ה בקיבוץ רוחמה בערך ב-21:45 ומי שיגיע יכוון אל השדה.

השעורה שתיקצר תובל לחביטה בקלחים ובמקלות בגבעת ארז, מרכז המבקרים שבמכמש הסמוכה לירושלים בהנהלתו של מרדכי לדרמן. שם יתקיים קציר בחלקת השעורים ברוב עם בנוכחות רבני הישובים ובזמרה וקול תודה ויהי בחצי הלילה.

ביום הנף, הוא יום ט"ז בניסן החלו אבותינו לאכול מעבור הארץ בגלגל ובהר עיבל מקום המזבח של יהושע בן נון שם נעה ברוח עד היום הזה תבואה שנותרה מאז.

זהו יום המסוגל לבנין המקדש לפי שדנים בו בנושא "מהרה יבנה המקדש" ואפשר שיבנה באותו הלילה. מכל מקום תחילת בנייתו בלילה הזה.

לאחר שפסק המן נתלה כנראה המן הרשע באותו היום ואפשר שגם מלחמת כדרלעומר ומלחמת סנחריב הייתה באותו יום מופלא.

2 comments:

  1. 1. מה אם עניין השקלים?
    2. גם כאן רק טומאת מת נדחית , והכהן המניף חייב להיות טהור מכל שאר הטומאות השעורים ישמרו ללא הרטבה וכן שאר הדברים השמן והלבונה חיבים להיות טהורים מלבד טומאת מת משום מה נדמה לי שלמנחות נדרש מזבח לכל הדעות ולפי הנציב ועוד חוץ מלגבי קרבן פסח כלל לא נדחית טומאה בלי מקדש אם מתאפשר ראוי שיהי עם תנאי ועדיף כהן שלא נחשף מעולם לטומאה שהנזיר מגלח עליה פגשתי כמה כאלה גם מיוחסים מאוד

    השבמחק
  2. למעשה בשיבת ציון בתקופה הפרסית הקריבו בלי בית מקדש ולפי המבואר במקרא גם קרבנות חג ולפי חלק מהתנאים גם בטומאה, בכל אופן הוכיחו מכאן כפשטות הראשונים שטומאת מת נדחית בכל הקרבנות גם בלי בית

    השבמחק