יום רביעי, 5 באוגוסט 2015

מכתב לשר לבטחון הפנים: הפסקת האפליה הגזענית כנגד יהודים בהר הבית

השר ארדן, הגיע הזמן להתחיל לפעול || פניית ארגוני המקדש

במלחמת ששת הימים זכינו לקבל בחסדי את הר הבית חזרה לידי עם ישראל אחרי אלפיים שנות חורבן. חיילי צבא ההגנה לישראל זכו לשחרר את המקום מידי צר.

השמחה לא ארכה זמן רב ובמקום להכשיר את המקום ליעודו החדש בידי בעליו המקוריים - החדשים ישנים, הוחזרו נציגי האויב לשלוט בהר ואילו היהודים נדחקו לקרן זווית.

מאז שנת תשכ"ז הלך מצב היהודים והתדרדר עד שהגיע לשפל בו אנו נמצאים כיום. ככל שממשלות ישראל היו ימניות יותר, כך המצב בהר הבית הפך לבלתי נסבל.

ראוי לציין שבמקביל להתדרדרות באפליית היהודים במקום, כך רבו מספר היהודים שמתעניינים בנעשה בהר הבית, עולים להר הבית ופועלים להפסקת הקיפוח והשבתו לבעליו.

בעקבות סגירת הר הבית ליהודים ב-י"ז בתמוז - יום האבל על נפילת ירושלים ובעקבות גילויים שונים של אפליה, פנה יונה עוז לשר לביטחון פנים גלעד ארדן בדרישה להפסיק את אפליית היהודים בהר הבית.

במכתב מזכיר ראש לשכת השר את הסטטוס קוו בהר הבית, אך מדבר בצורה מגומגמת על שינוי של המצב המחפיר. התשובה לא מספקת את תנועות המקדש ולהלן מכתבם בעניין:

↓ מכתב מאת: המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש


בס"ד  

יט מנחם-אב התשע"ה 5.8.15                                                                  מבלי לפגוע בזכויות

לכב'
מר עדי צברי, ראש מטה השר
לשכת השר לבטחון הפנים
קרית הממשלה מזרח ירושלים
ירושלים

באמצעות פקס

הנדון:   הפסקת האפליה הגזענית כנגד יהודים בהר הבית

 1. אני פונה אליך מטעם המטה המשותף של תנועות הר הבית והמקדש, המרכז ומתאם את פעילויותיהם של 27 ארגוני הר הבית והמקדש, בכל הנוגע לזכויות היהודים בהר הבית.
 2. הובא לידיעתנו מכתבך מיום 2.8.2015 למר עוז יונה בנדון "אפליה בהר הבית", ואתכבד להתייחס אליו להלן.
 3. במכתבך אתה כותב כדלקמן: "הסטאטוס קוו בהר הבית עוגן על ידי ממשלת ישראל בשנת 67 ולא השתנה על ידה מאז.  בין היתר הוחלט, כי הניהול הפנימי של הר הבית יישאר בידי הווקף המוסלמי, בהתאם לפרקטיקה הנהוגה היום".  האם יש בלשכת השר העתק החלטת ממשלה המבססת את דבריך אלה?  אם כן – נא העבר אותה אלינו.  עד היום סירבה המשטרה להמציא לנו את נוסח החלטת ממשלה כזו וספק רב אם היתה כזו.
 4. על הטוענים ל"סטאטוס קוו" בהר הבית משנת 1967 להבהיר את גדריו: מה הן סמכויותיו של הווקף המוסלמי בנוגע ל"ניהול הפנימי" של הר הבית?  האם מדובר בתוך המסגדים? מחוץ למסגדים? בין המסגדים? בשערי הר הבית? האם לווקף המוסלמי ניתנו סמכויות כלשהם בנוגע ליהודים? לנוצרים?
 5. מעבר לכך, אף אם היתה החלטת ממשלה כזו משנת 1967, הרי היא חסרת כל תוקף כיום, מאחר ובשנת 1980 נחקק חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל ובו נקבע מפורשות:"6. איסור על העברת סמכויות (תיקון התשס"א)לא תועבר לגורם זר, מדיני או שלטוני, או לגורם זר אחר בדומה לכך, בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה, כל סמכות המתייחסת לתחום ירושלים והנתונה על פי דין למדינת ישראל או לעיריית ירושלים."מכאן שמשטרת מחוז ירושלים, הנוהגת לדבריך על פי "סטאטוס קוו" משנת 1967 המעניק סמכויות ניהול לווקף המוסלמי (הנשלט על ידי ממלכת ירדן), מפרה בכך ללא עוררין את הוראות חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל.
 6. זאת ועוד: איזה חוק, לדעת השר לבטחון הפנים, מורה או מתיר למשטרה לנהוג על פי ה"סטאטוס קוו" שקבעה הממשלה בשנת 1967 (אף אם היה בכך אמת כלשהי, ואין הדבר כך), כאשר אותו "סטאטוס קוו" סותר את חוקי המדינה התקפים כיום?
 7. באם הממשלה תקבע מחר "סטאטוס קוו" לפיו מותר לקציני המשטרה לקחת שוחד או להטריד מינית, האם המשטרה תאכוף את החוק או את "הסטאטוס קוו"?
 8. לדבריך, ניתנו לווקף המוסלמי זכויות ניהול בהר הבית.  מטבע הדברים הזכויות ניתנו לווקף המוסלמי לאור חופש הדת והפולחן, מאחר והר הבית הינו המקום השלישי בקדושתו בעולם למוסלמים.  ואולם, ביחס ליהודים, הר הבית הינו המקום הראשון בקדושתו בעולם!  מכאן שעל פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (אשר נחקק בשנת 1992, 25 שנה לאחר ה"סטאטוס קוו" הנטען), יש להעניק ליהודים זכויות שוות, או אף יתרות, על אלה של הווקף המוסלמי לחופש הדת והפולחן בהר הבית.  לפיכך אנו דורשים, כנציגי היהודים בהר הבית, זכויות ניהול שוות בהר הבית לאלה של הווקף המוסלמי, לכל הפחות.
 9. בית המשפט העליון פסק, מאז 1967, בעשרות פסקי דין כי אפליה גזענית אסורה על כל צורותיה. גם הכנסת חוקקה, מאז 1967 ועד היום, חוקים רבים האוסרים על אפליה גזענית מכל סוג שהוא. אין מחלוקת כי משטרת ישראל מפלה יהודים לרעה בהר הבית, באורח גזעני, ביחס למוסלמים, לטענתה, מתוקף החלטת ממשלה משנת 1967.  האם השר לביטחון הפנים הורה למשטרה לנהוג, בכל הנוגע לגזענות וזכויות אדם, בהתאם להוראות חוקי היסוד ושאר החוקים שחוקקה הכנסת, או בהתאם ל"הנחיות הדרג המדיני" המתירות (לטענת המשטרה) הפליה גזענית כנגד יהודים בהר הבית?
 10.  מאז 1967 ממשלת ישראל חתמה על אמנות רבות לזכויות אדם המבטיחות את חופש הדת והפולחן לכל אדם ואוסרות על אפליה גזענית מכל סוג שהוא.  האם ממשלת ישראל, המפלה כיום גזענית לרעה יהודים בהר הבית, החליטה לנהוג בהתאם להתחייבויותיה באותן אמנות, או בהתאם ל"סטאטוס קוו" גזעני ומפלה משנת 1967, הסותר את אמנות זכויות האדם?
 11. אנו דורשים כי משטרת ישראל תקיים את חוקי המדינה בהר הבית - הן את חוקי היסוד והן את שאר חוקי הכנסת, כמו גם את כל האמנות לזכויות אדם שעליהן חתומה מדינת ישראל, ותאפשר ליהודים את מלוא חופש הדת והפולחן בהר הבית.
 12. בנוסף, אנו מבקשים שוויון זכויות ביחס למוסלמים בכל הנוגע לניהול הר הבית, להסדרי הכניסה והבידוק בשעריו, לחופש פעולה בתוך הר הבית ולשעות פעילות שוות לבני כל הדתות.
 13.  השר לביטחון הפנים, בתוקף תפקידו וסמכותו, מתבקש להורות למשטרת ישראל לפעול אך ורק על פי החוקים התקפים כיום, ולעמוד על כך כי הוראותיו אלה יקוימו במלואם.
 14.  ויודגש: אין מדובר בבקשה לשינוי מדיניות הנתון לשיקול דעת.  מדובר בחובה של כל אזרח במדינת ישראל לקיום הוראות החוק כלשונן, קל וחומר כשמדובר בממשלת ומשטרת ישראל.  בעת הזו, כפי שפירטתי לעיל, מפרה משטרת ישראל בהר הבית ביודעין, ברגל גסה וחצופה, שורה ארוכה של חוקים, אמנות בינלאומיות, זכויות אדם ושאר הדינים, כאשר היא מפלה גזענית לרעה יהודים.
 15. לאור האמור לעיל, אנו מבקשים ממך לזמן עבורנו פגישה עם השר לבטחון הפנים גלעד ארדן, על מנת לדון עימו בהפסקת הפרות החוק מצד המשטרה ובסיום האפליה הגזענית כנגד יהודים בהר הבית.


בכבוד רב,

אביעד ויסולי, עו"ד
יו"ר המטה המשותף
לתנועות הר הבית והמקדשהעתק: ח"כ גלעד ארדן, השר לביטחון הפנים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה