יום שלישי, 26 באפריל 2016

משה נסים – לשעבר שר האוצר, המשפטים, התעשיה והמסחר מטעם הליכוד

אי אפשר לשחרר את ההר מבלי לעלות אליו || משה נסים

"אי אפשר לשחרר את ההר מבלי לעלות אליו. אם נדיר עצמנו מההר, זה יובן כאילו ויתרנו על הריבונות בו" "כיהנתי במשך 15 שנים בממשלת ישראל, ובכל התקופה הזו אינני זוכר ישיבת ממשלה אחת או אפילו ישיבת קבינט – שעסקה בהר הבית. מעולם לא התבקשתי להביע את דעתי בעניין בקבינט או בממשלה"

↓ משה נסים/ ראיון עם ארנון סגל

"הר הבית הוא המקום המקודש ביותר לעם ישראל מדורי דורות. הנביא ישעיהו אומר: "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונישא מגבעות". עליתי אליו כמה פעמים. אבא שלי, הרב הראשי לישראל והראשון לציון הרב יצחק נסים זצ"ל, אמנם לא עלה להר, אבל מצד שני לא נכון לומר שהוא אסר לעלות להר הבית. 

"ממש להפך. כשפנו אליו בעניין הוא נהג לומר שעלינו להר הבית במלחמת ששת הימים כדי לשחרר אותו, כי הרי אי אפשר לשחרר את ההר מבלי לעלות אליו. אותו דבר נכון גם היום: אם נדיר עצמנו מההר זה יובן כאילו ויתרנו על הריבונות בו. כשם שלא היה מנוס מעליה להר בעת כיבושו, כך בכדי שהריבונות על ההר לא תילקח מאתנו מותר לנו לעלות אליו במטרה להפגין את העובדה שהוא בריבונותנו". 

יהודים נעצרים כיום בהר הבית בגלל שהתפללו בו. זה מקובל עליך? 

"בהר הבית קיים חטא קדמון – העובדה שעם שחרורו לא ביססנו מספיק את יכולתנו לתת ביטוי לקדושת המקום ולזכותנו לכל הפחות לעלות אליו. כל דבר שלא עושים בתחילת הדרך, קשה לעשות בהמשך הדרך. הרסנו את הבתים ברחבת הכותל מיד לאחר שחרור הכותל, בתים שמהם נהגו לעשות את הצרכים לכיוון הרחבה. אם הבתים הללו לא היו נהרסים במועד הנכון, אלא כעבור זמן, העולם היה מתרתח. בהר, לעומת זאת, לא פעלנו באותו אופן". 

כלומר, כיום אין עוד מה לעשות בעניין ההר? 

"לא הייתי אומר כך, אבל כיום הנושא מסובך מאוד. מצד שני, כשאני שומע את חבר הכנסת מיקי לוי (יש עתיד) מתבטא בחריפות נגד זוג שבחר להתחתן בהר, ואומר שהדבר הזה עלול לחמם את השטח וליצור התפתחויות קשות, צר לי על ההתבטאות הזו גם אם היא נכונה – והיא נכונה. אסור להתבטא כך מפני שזו הענקת לגיטימציה למסיתים ולמדיחים להגביר את הטרור נגדנו. חכמים, היזהרו בדבריכם. לצערי אין הרבה חוכמה בטיפול בהר הבית. לוי היה יכול להסתפק באמירה עניינית שהוא מתנגד לחתונה הזו, אך הוא לא נהג כך". 

אבל זה לא רק מיקי לוי. לפי הדיווחים, ראש הממשלה עצמו התחייב למלך ירדן להפחית את מספר היהודים הדתיים שעולים להר. מהי דעתך בעניין? 

"הואיל שאינני נמצא היום בצומת קבלת ההכרעות אני לא מסוגל להעניק חוות דעת יסודית מספיק, נכונה וצודקת. מכלול השיקולים איננו ניצב מול עיניי. יש ראש ממשלה בישראל, בין אם הוא צודק ובין אם הוא מפריז ומחמיר עלינו. כך או אחרת, לא שמעתי את ראש הממשלה מתבטא באותו אופן בעייתי שבו מיקי לוי התבטא בעניין. 

"חשוב לומר שעל אף העובדה שכיהנתי במשך 15 שנים בממשלת ישראל, בכל התקופה הזו אינני זוכר ישיבת ממשלה אחת או אפילו ישיבת קבינט – שבו הייתי חבר כל השנים – שעסקה בהר הבית. מעולם לא התבקשתי להביע את דעתי בעניין בקבינט או בממשלה". 

למה, לדעתך, הנושא עולה כיום לדיון בתדירות גבוהה? 

"מפני שמוסלמים ושונאי ישראל מצאו שמסגד אל אקצה הוא העניין שהכי קל לחמם באמצעותו את האווירה נגדנו. הטענה שאנו מעוניינים להחריב את אל אקצה היא שקר שלא נברא כמותו מאז שברא א-לוהים את האדם. אף על פי כן משתמשים בזה כדי להציק, להסית ולעודד טרור. ככל הנראה, הפלשתינים רואים שבזירה הבינלאומית – שתמיד היתה לטובתם ונגדנו – כבר אין להם תקווה ולכן פונים להסתה".

האם יש לאפשר ליהודים חופש פולחן בהר? 

"צריך שיהיה חופש עליה להר. לגבי חופש פולחן אינני מעוניין למסור חוות דעת כי נגד עיניי אין את מלוא השיקולים שהדרג המדיני-בטחוני בישראל שוקל. אינני רוצה לומר שאני תומך בזה, אבל גם אינני רוצה לומר שאני שולל את זה". 

מה היתה עמדתו של אבא שלך בעניין הקרבת קרבן הפסח בימינו? 

"אבא שלי נשאל פעם על-ידי היועץ המשפטי לממשלה דאז, מאיר שמגר, לעמדתו בעניין הקמת המקדש בימינו, והשיב שלא צריך להקים את הבית השלישי מפני שהקדוש ברוך הוא יבנה אותו. הרי בתפילה איננו אומרים 'אנחנו נקים את המקדש' אלא מתפללים לבורא עולם שהוא עצמו יבנה אותו". 

תגובה 1:

  1. לשיטה שמובאת בשם אביו בסוף אסור לבצע טיפול רפואי כי אנחנו מתפללים רפאינו ה' שהקב"ה בעצמו ירפא אז סימן שטיפול רפואי הוא אסור, לא נלמד כי מתפללים שה' יחונן דעת לא נחזור בתשובה כי ה' אמור להחזיר בתשובהלא נדאג למשפט צדק כי מתפללים השיבה שופטינו שה' יעשה זאת.
    אמנם הטעות בהנחה זו היא ההנחה של כוחי ועוצם ידי כאילו בכוחינו לעשות דברים ללא ה'(בגמ' מבואר זו היתה שורש הכפירה שגרמה לחורבן ביתר), אמנם האמת שכל מה שאנו עושים זה רק בעזרת ה' וכך גם כשהדבר יהיה אפשרי בעזרת ה' גם נבנה את המזבח ונקריב קרבנות בעזרת ה' וזה המשמעות הפשוטה שהקב"ה יבנה שיגרום שיבנה דהיינו שהקב"ה ייתן את האפשרות הכוחות הרצון וההצלחה לבנות כמובן אפשרי גם שהקב"ה יוריד זאת מהשמים אבל אנחנו לא נכתיב לקב"ה שרק כך זה יקרה, כמו כשמתפללים שהקב"ה ירפא הכוונה בכל דרך אם מעצמו ואם עלי ידי טיפול רפואי, וכן בכל התפילות.

    השבמחק