יום חמישי, 28 באפריל 2016

אין כניסה לעברית

עברית? לא בהר הבית || חוקי מדינת ישראל? הצחקתם

החוק מחייב לכתוב כל שלט בשלוש שפות, אבל בהר הבית זהו עוד פרט אחד מתוך רשימה ארוכה של חוקים שאינם מכובדים * הרשויות משליכות זו על זו את האחריות

↓ מאת: ארנון סגל


בשאר הארץ, כלומר לפחות במחוזות שבהם מתחשבים בחוק הישראלי, שלטי רחוב, שלטי הכוונה וסתם שלטים נכתבים בשלוש שפות: עברית, אנגלית וערבית. כך זה עוד מימי המנדט כאשר דבר המלך במועצה על פלשתינה קבע בסימן 82: "כל הפקודות, המודעות הרשמיות והטפסים הרשמיים של הממשלה וכל המודעות הרשמיות של רשויות מקומיות ועיריות באזורים שייקבעו על פי צו מאת הנציב העליון יפורסמו באנגלית, בערבית ובעברית".

חוק עזר עירוני עדכני יותר החוזר בנוסחים כאלו ואחרים ברשויות שונות אף מקנה עדיפות רבה יותר לעברית: "לא יציג אדם ולא יגרום להצגת שילוט אלא אם כן נתמלא לגבי השילוט אחד מאלה: הוא כתוב בשפה העברית; השפה העברית תופסת לא פחות ממחצית שטחו אם הוא כתוב גם בשפה אחרת".

כל זה לא עוזר כשמדובר בהר הבית, שבכל שטחוקשה לאתר מילה בעברית, מלבד שלט ישן ועליו הוראות התנהגות בהר מטעם הואקף, הוראות שלרשויות ההקדש האיסלמיות היה חשוב מאוד לוודא שיובנו היטב בקרב דוברי העברית. שאר השלטים, כדוגמת אלו המכריזים על שמות שערי ההר השונים – נכתבו באנגלית ובערבית בלבד, כי הואקף איננו מעוניין שיופיעו אותיות עבריות בשטח ההר. והרשויות הישראליות? כמו חוקים רבים אחרים, גם זה איננו נאכף על ידיהן בשטח ההר. 

לשאלתנו בנושא הפנתה אותנו עיריית ירושלים למשרד ראש הממשלה, שמצדו השליך את תפוח האדמה הלוהט לעבר המשטרה. משטרת ירושלים טענה גם היא שהנושא איננו באחריותה, אולם סירבה להפנותנו לגורם שלהבנתה הוא הנושא באחריות לכיתוב המופיע בשלטים. שום גורם, אם כן, איננו אחראי על השלטים. לפחות לא שום גורם ישראלי.

2 comments:

  1. פנו לריבון האמיתי - 'מלך' ירדן...

    השבמחק