יום חמישי, 11 באוגוסט 2016

תשעה באב: מאבל לשמחה, כיצד?/ הרב ישראל אריאל

פרשת דברים - תשעה באב || הרב ישראל אריאל

עם ישראל חש בליבו פנימה, שהאבלות סביב החורבן נעשית מן השפה ולחוץ. הבא אל הכותל המערבי בליל תשעה באב, רואה את ההמונים המתקהלים במקום באור יקרות – ומתקשה להתאבל, שהרי מתקיימת לעיניו הנבואה: "ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם". ברור לכל, כי אי אפשר להתכחש למציאות; עם ישראל שב לירושלים ולמקדש, במטרה ברורה לבנות את הבית השלישי. 


↓ הצעת פעולה לרבנות הראשית

לאור האמור, מוגשת בזה הצעה לרבנות הראשית לישראל, העומדת לבחירה מחודשת בימים אלה. מדובר בתכנית בת שבעה סעיפים, ובהחלטות הפותחות עידן חדש בחיי עם ישראל בארצו.

א. היה משגה ויתוקן: 
הרבנות הראשית לישראל מתכנסת בשיתוף עם מועצת גדולי התורה. באסיפה מתקבלת החלטה: מסירת מפתחות הר הבית לוואקף ביום שחרור ירושלים, היתה משגה! מסירת מקום המקדש למאמיני האיסלאם, היא עבירה חמורה וחילול השם. במסירת מקום השראת השכינה לידי זרים, ביטלו המנהיגים את קיומן של מאתיים מצוות המתקיימות במקדש. 

ב. בניין המקדש קודם לביאת המשיח: 
עם שיחרור מקום המקדש השתרשה הדעה בין תלמידי חכמים בדור, שיש להמתין מלחדש את העבודה במקדש עד ביאת הגואל. יובל שנים עברו ומשיח לא בא. הרבנות הראשית מקבלת החלטה בעקבות דעת הרמב"ם הכותב ב'אגרת השמד', ש"חיוב המצוות אינו תלוי בביאת המשיח! אלא אנחנו מחוייבים להתעסק בתורה ובמצוות, ונשתדל להשלים עשייתן! ואחר כך יזכה ה' לנו לראות המשיח!" כך נהגו אנשי בית שני, שהאמינו כמונו בביאת המשיח, אך לא המתינו לבואו, אלא ניגשו מיד לבניין הבית, וכך ננהג בדורנו אנו.

ג. ביטול הקרבנות – עבירה: 
הרבנות הראשית במתכונתה המחודשת מקבלת החלטה, כי ביטול הקרבנות המתמשך זה כיובל שנים - תקופה זו באה לסיומה. מעתה נערכת הרבנות לבניין המקדש ולחידוש עבודת הקרבנות במהרה.

ד. התחלה העבודה במקדש - בניין המזבח: 
נלך בעקבות עולי הגולה בימי בית שני ונתחיל בהקרבת קרבנות התמיד על המזבח. בשלב שני ניגש לבניין הבית, זאת, על פי ההלכה האומרת: "מקריבין אף על פי שאין בית", כלומר, בונים מזבח ומתחילים בעבודה, ואחר כך מניחים את היסודות לבניין ההיכל הלשכות והעזרות. 

ה. בית דין של כהנים: 
הרבנות הראשית תקים 'בית דין של כהנים' המורכב מכהנים תלמידי חכמים: ליטאים, חסידים, ספרדים, ושאר עדות ישראל. מתפקיד בית הדין: לאסוף את שמות הכהנים והלויים, ולהקים עשרים וארבע משמרות כהונה ולוייה. בית הדין יכריז על גביית מחצית השקל מכל ישראל לבניין הבית ולהקרבת הקרבנות. כן ירכז בית הדין את השאלות ההלכתיות והמעשיות הקשורות לבניין הבית, ויציע פתרונות בהתייעצות עם מומחים בתחומים שונים. 

ו. 'אל ירך לבבכם!' 
הרבנות הראשית מברכת את ממשלת ישראל ומחזקת את ידיה, על ההצהרה בישיבתה האחרונה, כי הממשלה מקבלת את התוכנית לפרטיה, ועל קביעת תקציב מתאים לביצוע. לאלה החוששים מתגובת מאמיני האיסלאם יאמר: השוכן במקדש הביאנו בניסים אל מקום השראת השכינה במלחמת ששת הימים, והתקיים בנו: "וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו", הוא גם יעזרנו לבנות בית לשמו, כבימי בית שני וכבימי החשמונאים.

ז. מכרז לבניין המקדש: 
הרבנות הראשית בשיתוף עם ממשלת ישראל יוציאו מכרז בין אדריכלים לבניין הבית לכבוד ולתפארת, לקיום נבואת חגי: "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון". בכך תתקיים נבואת זכריה: "צום החמישי [תשעה באב] יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים".

תגובה 1:

 1. הלוואי חוץ מעניין האדריכלים שאין להם מקום אלא אם כן הכוונה לעשות בדיוק ורק בדיוק כפי כתבנית מסכת מידות והלכות בית הבחירה
  וכמו שנאמר
  דברי הימים א פרק כח
  (יא) וַיִּתֵּן דָּוִיד לִשְׁלֹמֹה בְנוֹ אֶת תַּבְנִית הָאוּלָם וְאֶת בָּתָּיו וְגַנְזַכָּיו וַעֲלִיֹּתָיו וַחֲדָרָיו הַפְּנִימִים וּבֵית הַכַּפֹּרֶת:
  (יב) וְתַבְנִית כֹּל אֲשֶׁר הָיָה בָרוּחַ עִמּוֹ לְחַצְרוֹת בֵּית יְקֹוָק וּלְכָל הַלְּשָׁכוֹת סָבִיב לְאֹצְרוֹת בֵּית הָאֱלֹקים וּלְאֹצְרוֹת הַקֳּדָשִׁים:
  (יג) וּלְמַחְלְקוֹת הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וּלְכָל מְלֶאכֶת עֲבוֹדַת בֵּית יְקֹוָק וּלְכָל כְּלֵי עֲבוֹדַת בֵּית יְקֹוָק:....
  (יט) הַכֹּל בִּכְתָב מִיַּד יְקֹוָק עָלַי הִשְׂכִּיל כֹּל מַלְאֲכוֹת הַתַּבְנִית

  ילקוט שמעוני שמואל א רמז קטו

  ועתה התיצבו ואשפטה אתכם. ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר רב יצחק מגלת בית המקדש מסר הקדוש ברוך הוא בעמידה, הדא הוא דכתיב ואתה פה עמוד עמדי וגו', עמד משה ומסרה ליהושע, הדא הוא דכתיב קרא את יהושע והתיצבו, עמד יהושע ומסרה לזקנים בעמידה, הדא הוא דכתיב ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל ויתיצבו לפני האלהים. עמדו זקנים ומסרוה לנביאים בעמידה. עמדו נביאים ומסרוה לדוד בעמידה. עמד דוד ומסרה לשלמה בעמידה ואתה ה' חנני והקימני, ואומר הכל בכתב מיד ה'. מלמד שנתן במסורת. עלי השכיל מלמד שנתנה ברוח הקודש. ואשפטה אתכם לפני ה' את כל צדקות ה' אשר עשה אתכם ואת אבותיכם. תניא רבי אליעזר הגדול אומר אלמלי בא הקדוש ברוך הוא עם אברהם יצחק ויעקב בדין אינם יכולים לעמוד מפני התוכחה, שנאמר ועתה התיצבו ואשפטה אתכם וגו' ואת אבותיכם:

  השבמחק