יום ראשון, 4 בספטמבר 2016

לא מעוניין במאבקים/ ח"כ יהודה גליק

לא התעייפתי, המצב השתנה || יהודה גליק

ארנון סגל פנה לח"כ יהודה גליק במכתב ארוך ונוקב על (אי) פעילותו למען הר הבית (ר' עייפת מהמאבק, יהודה? >>)  להלן תשובתו של ח"כ יהודה גליק למכתבו של ארנון סגל מיום שישי האחרון


↓ יהודה גליק עונה לארנון סגל


אחי ורעי, ארנון היקר,

מכתבך הנוקב והכן הגיע, ולאחר קריאתו השתכנעתי שהוא אתגר מבורך. תודות על ההזדמנות שנתת לי להציג בפניך ודרכך בפני כל הציבור, ובפרט בפני אחיי-שותפיי פעילי הר הבית, את האופן שבו אני רואה את שליחותי בכנסת ישראל.

תחילה אי אפשר מבלי להצטרף אליך להודיה לה' יתברך על הנס שהחזיר נשמתי בחמלה ועל חיי המסורים בידיו, כי לא כלו רחמיו ולא תמו חסדיו. כידוע לך, גם כניסתי לכנסת כולה מעשה ידי הקב"ה. אפשרות כזאת נראתה כבלתי סבירה לחלוטין. אני מודה לו על האמון שנתן בי. טרם החלטתי האם צריך להודות כשם שמברכים על הטובה או כשם שמברכים על הרעה. ימים יגידו.

את השליחות התחלתי בכניסה להר הבית, תוך קבלת עול המשימה בתפילה ובחרדה שיצליח דרכי ואזכה להיות ציר נאמן לקדש את שמו בעולם וחלילה לא לחללו. מאותו יום, אין יום שנושא הר הבית איננו חלק מהותי ממחשבותיי, מפגישותיי, מכתיבתי ומעיסוקיי.

טרם אשיב לשאלותיך אני מבקש לציין שתי נקודות שייתכן שיגרמו לרבים שאינם מכירים אותי להרים גבה, אבל אותך ואת מכריי כלל לא יפתיעו.

הראשונה היא שבניגוד לטענתך לא עייפתי ממאבקים אלא מעולם לא רציתי בהם. אין דבר שמנוגד לטבעי ולתפיסת עולמי מאשר מאבקים. לכל המאבקים שבהם השתתפתי, משפטיים או ציבוריים, תקשורתיים או פוליטיים, נקלעתי לחלוטין שלא מרצוני ונעשו כמי שכפאו שד. "איש מלחמה" הוא אחד מהתארים של הקב"ה שאינני מקיים בהם "והלכת בדרכיו". אני ממשיך להשתדל להיות הרבה יותר איש שלום.

הנקודה השניה היא שלמרות היותי איש פוליטי במפלגה דמוקרטית שמתקיימות בה בחירות פנימיות, מעולם לא עסקתי בשיווק עצמי. לא פקדתי למפלגה, לא קיימתי, ואין בכוונתי לקיים כנסים לשכנע שאני הכי מתאים להיבחר, ולא הכנתי חוברות לתאר בכלל צבעי הקשת את נפלאות עשייתי ואת פלאי כשרונותיי. זאת משום שאינני טוב מאחרים. הקב"ה יכול היה לבחור באחר לעשות את התפקיד וסביר שהיה עושה אותו לא פחות טוב ממני. אני מאמין באמונה שלמה שבהיבחרותי לתפקיד אני משמש כצינור לעשייה למענו יתברך בלבד.

מכאן לעצם העניין. כידוע לך, במשך שנים רבות משטרת ישראל סימנה אותי, ודרכי את שותפיי לעשייה למען הר הבית, כמטרד במקרה הטוב, וכאוייב במקרה הפחות טוב. אין צורך להרחיב עד כמה היו אלו שנים קשות עבורי. בזדון ובאכזריות קשה מנשוא הוכרזה עלי מלחמה, נעשתה לי דמוניזציה מהגרועות שניתן להעלות על הדעת. זאת למרות שמי כמוכם יודעים עד כמה נזהרתי בכבודם של כל שוטר, עד כמה נהגתי בחומרה להיות ממושמע וקשוב להוראות השוטרים ולו האיזוטריים ביותר. טופלתי כאילו הייתי אדם אלים למרות שפעילותי היתה תמיד בדרכי נועם והפכתי כל אבן על מנת להגיע להידברות עם גורמי המשטרה. 

נתקלתי בקיר בטון. ניסו לתפור לי תיקים. השיא היה כאשר מעשיהם הובילו לניסיון נואל לרצוח אותי. אף לאחריו לא הרפו והמשיכו במלוא משטמתם להמשיך ולהדביק לי חותם של רוע ולחסל אותי נפשית. נכנסתי ויצאתי מאולמות המשפט תוך שחשתי הזדהות מלאה עם דרייפוס במשפטו. מערכת שלמה מגוייסת בניגוד לאמת וכל אמצעי מצדיק את המטרה להרשיעני. לולא ה' עמדי ותחושת והשותפות שחשתי מחבריי וממשפחתי, אינני יודע איך הייתי שורד ולו רגע אחד.

למרות האמור, גם בעת ההיא, ברגעים שדממתי ודממה נפשי לא היה רגע שבו לא הייתי נכון לקיים הידברות, לא היתה דקה שלא האמנתי שדרך הנועם והשלום, השיח והקשב – היא הדרך שבה אני שואף ללכת. זה אני, זה החינוך שקיבלתי, אלו בתי הגידול שמהם ינקתי. וזו עבורי גם מהות הר הבית. "ולא ילמדו עוד מלחמה" "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, למען בית ה' א-לוהינו אבקשה טוב לך". ניתן להסכים וניתן לחלוק אך מעולם לא הסתרתי שכזה אני.

ברוך ה', אני מאושר לבשר שהמציאות השתנתה. המערכת, האנשים, היחס והאווירה השתנו לבלי היכר. פעילי הר הבית כבר אינם מטרד ואוייב, כי אם שותפים. יש ערוצי הידברות פתוחים ברמות השונות. כמובן אין הסכמות בכל אבל יש השתדלות. איני משלה עצמי שהכל בא על מקומו בשלום. יש חילוקי דעות והם לגיטימיים, אך ניתן להתקדם לקראת פתרונן בשיח.

בשנה האחרונה, הרבה לפני שדמיינתי שאני בדרכי לכנסת, חשתי שנמצאו נתיבים פתוחים לקשב. די אם אציין שהשר הקודם לבטחון הפנים קיבל בשש שנותיו בתפקיד עשרות פניות ובקשות להיפגש וכולן נענו בהתעלמות מוחלטת (זה לא מנע ממנו בלילה שבו ניסו להתנקש בחיי, בעודי מתנודד בין שמיים וארץ, לומר בקולו באמצעי התקשורת שהוא מכיר אותי ונפגשנו רק בשבוע האחרון בכנסת). 

השר הנוכחי לביטחון פנים נאות להיפגש איתנו ולשמוע אותנו כבר בחודש הראשון לכניסתו לתפקיד ומאז כבר נפגשנו ושוחחנו טלפונית מספר פעמים. כל זאת הרבה לפני שנכנסתי לכנסת.

הפניות היו יעילות. בתחילת הדרך חשנו שהבעיה הקריטית הפוגעת בעלייה להר הבית היא המורביטון והמוראביטת ושולחיהם מהתנועה האיסלמית הצפונית. בניגוד לעמדת השר הקודם לביטחון הפנים אשר סבר שכל מאבק באותם גורמים אלימים יביא עלינו מלחמת עולם שלישית, הרי שהשר הנוכחי פעל נמרצות להוצאתם מחוץ להר ומחוץ לחוק. מדיניות המשטרה כוללת מאבק בגורמים אשר היוו תקופה ארוכה גורם אלים ומפריע ברמה המיידית. צעדים אלו ננקטו על ידי השר לא רק מיוזמתו האישית אלא בהקשר ישיר לפעילות האינטנסיבית שלנו.

לאחר כניסתי לכנסת ביתר שאת, ישנם ערוצי הידברות פתוחים מול משטרת ישראל בכל הרמות מרמת השר, דרך מפקדי המחוז, המרחב וההר. כל מי שעולה להר רואה שינויים אלו מדי יום. גודל הקבוצות צומח בהתאם לדרישה וכן הוחל כבר בהכנסת יותר מקבוצה אחת בבת אחת. אני מאושר שבכל המועדים האחרונים הגענו למספרי שיא שלא ראינו כמותם – בפסח, ביום ירושלים, בחג השבועות ובתשעה באב.

המצב כיום בהר רחוק מלהשביע רצון אך המגמה היא בכיוון הנכון והדברים הללו אינם קורים מעצמם.

אינני מוכן לקדש את עצם המאבק אלא להשתדל לפעול באופן יעיל. אילו הייתי חושב שבהתבטאויות תוקפניות אשיג הישגים לא הייתי נמנע מכך. העליתי את נושא הר הבית לא פעם בישיבות מליאת הכנסת ובסיעת הליכוד בנוכחות ראש הממשלה ובשיחות אישיות איתו (לשאלתך על אי נוכחותי במליאת הכנסת כאשר היתה שעת שאלות לרה"מ, אכן לצערי נקבעה לי לאותה שעה פגישה חשובה מאוד מחוץ לכנסת וסברתי שהיא חשובה יותר). ברור לחלוטין שראש הממשלה איננו רואים את הדברים עין בעין כמונו. נכון לרגע זה הוא ראש הממשלה, וטוב שכך.

למרות כל מה שמניתי ברור לחלוטין שיש מה לעשות. לא כל החוכמה אצלי ואני פתוח לשמוע רעיונות והצעות מעשיות. לשכתי בכנסת פתוחה לפעילי הר הבית ואשמח לשמוע רעיונות. לשם כך אני שם. 

יחד עם זאת יש להדגיש שהשינויים בהר הבית לא יבואו מלמעלה מבלי שיבואו מלמטה. בתשעה באב נכנסו בסך הכל 400 יהודים אך לא היתה מניעה שייכנסו יותר אילו היו מגיעים יותר. היו זמנים רבים שלא המתינו יהודים בכניסה להר. 

אני מרצה בפני קהלים בנושא חשיבות העליה להר. אני מעלה זאת בראיונות בתקשורת. אני משתדל להיענות לכל הזמנה ללא הבדל מיקום וגודל קבוצה. כל זאת כמובן בלי תשלום, כמתחייב בחוק (דבר שלא יכולתי לפני כניסתי לכנסת). אני נפגש פגישות אינספור עם גורמי חוץ, כולל תיירים, שגרירים ונציגי מדינות ומעלה בפניהם את הנושא.

הציבור מוזמן לכינוס השנתי שלנו שיתקיים ב-ו' במרחשוון בכנסת. אני משתתף במפגשים של המטה המשותף לארגוני המקדש ומשתדל להישאר מחובר ומעודכן בנעשה בהר באמצעות קבוצות הווטסאפ במגבלות הזמן שלי. 

אני מצר אם איכזבתי בציפייה שאעסוק רק בענייני הר הבית. ברשתות החברתיות, בטוויטר ובפייסבוק, אני עוסק בנושאים רבים ומגוונים ולא רק בהר הבית, דוקא משום שאני מאמין שהמסר של הר הבית והמקדש מתפרש על כל תחומי החיים. אף על פי כן, מתוך קרוב ל-400 פוסטים שהעליתי בעמודי הפייסבוק שלי מאז נבחרתי לתפקיד, למעלה מ-100 עוסקים בנושא הר הבית. 

אני משתדל להציג את הצדדים הוורודים של העליה ולא את צדדיה המכוערים. אני מאמין שזה מה שנכון כדי לגרום לרבים לרצות לעלות. אני מזכיר שאנו בעיצומה של מהפכה. לא קל ליצור אצל אנשים תפנית לחשיבה שלא היו רגילים אליה ואף היו משוכנעים שזהו צעד שלילי.

לסיום, אני שמח שאתה ממשיך לראות את חצי הכוס הריקה ונאבק בצדק למלאותה. אתם מוזמנים להיעזר בי או לתקוף אותי. כל דבר חוקי ולגיטימי שיקדם את החזרת הר הבית למרכז התודעה מבורך מאוד בעיניי. אנא המשיכו לראות בי ובלשכתי שותפים מלאים לנושא. 

תגובה 1:

  1. יהודה, אכזבת...
    גם אני ציפיתי ממך ליותר מאבק על הר הבית!
    בהצלחה!

    השבמחק