יום רביעי, 5 באוקטובר 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ד' בתשרי תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ד' בתשרי תשע"ו


שעיר המשתלח לעזאזל ביום הכיפורים מכפר על כל העבירות, לפיכך הכהן הגדול מתוודה עבור כל עם ישראל על כל העבירות בין הקלות ובין החמורות, בין בשוגג בין במזיד. זאת בתנאי שהחוטא עשה תשובה, אך אם לא עשה תשובה אין השעיר מכפר אלא על העבירות הקלות בלבד (שאין בהן כרת. רמב"ם תשובה א,ב). 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה