יום חמישי, 24 בנובמבר 2016

חיי שרה: מה סיפר אליעזר לרבקה באמצעות התכשיטים?

פרשת המקדש - חיי שרה || הרב ישראל אריאל

מה רמז אליעזר לרבקה באמצעות התכשיטים? • מה מסמל כל אחד מהם? • האם רבקה מקבלת על עצמה את היעוד? • מה הקשר להר המוריה ולבית המקדש?

מתוך האתר של מעיין עייש

↓ מאת: הרב ישראל אריאל

בבוא עבד אברהם אל עין המים בחרן, עומד הוא וצופה במעשה החסד של רבקה, ומשסיימה להשקות את הגמלים מוציא העבד מיד תכשיטים ועונדם עליה ככתוב: (בראשית כד, כב): "ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם". והשאלה היא: הכיצד נתן אליעזר לנערה מתנות זהב? הרי הכיר אותה רגעים אחדים, ואיך יענוד איש תכשיטים לנערה שהכירה זה עתה, וכן לא ייעשה! מה עוד, שלא ידע איך יפול דבר, האם תסכים רבקה ובני ביתה לנישואין עם יצחק? מה הבהילות לתת לרבקה מתנות זהב כבר עתה?

ניתן להסביר את התנהגותו של אליעזר על פי דברי רש"י בפירושו לפסוק זה, העומד על משמעות הנזם והצמידים, באומרו: שה"בקע" הוא רמז לשקלי ישראל שנתנו תרומה למשכן במדבר – "בקע לגולגולת", ואילו "שני הצמידים" הם רמז לשני לוחות הברית, שהיו מצומדות, ועשרת הדברות שבהן, ומקור הדברים בבראשית רבה (ס, ו).

לאור הדברים יש לומר, שרצה אליעזר לרמוז לנערה בקצרה בטרם בואו אל בית בתואל: דעי לך! באתי מבית אברהם. אמנם הבאתי את 'כל טוב' אדוני עמי, אך אין כוונתי להציג עושר של כסף וזהב. שימי לב בעיקר לתוכן, ולערכים הרוחניים שהבאתי עמי. דעי לך! עתידים בני אברהם ויצחק לקבל את שני הלוחות ועליהם עשרת הדברות בהר סיני. כן עתידים ישראל להקים בתרומת מחצית השקל משכן לשכינה. חובתך לדעת: זו המשפחה אליה את נכנסת, ואלה הם היעדים אליהם חותרים אברהם ויצחק. אברהם ויצחק כבר הקימו מזבח בהר המוריה שם עתיד לקום בית המקדש, לפיכך, בטרם תשובי אל בית אביך רצוני שתדעי מה הן המשימות שתעמודנה בפני אשה המצטרפת למשפחת אברהם.

במעשהו זה רומז עבד אברהם גם על שלשת העמודים שעליהם העולם עומד, ולאחר שראה את רבקה מקיימת את העמוד של גמילות חסדים, רצה לרמוז לה, שאמנם יפה עשתה והוכיחה את עצמה, אך אין די בקיומו של עמוד גמילות החסד בעולם, אלא יש להוסיף לכך עוד שני עמודים: עמוד התורה הנרמז בשני הצמידים ולוחות הברית, ועמוד העבודה, שכן הנזם רומז לתרומת מחצית השקל למשכן ולמקדש.

צמידי זהב אלו איפשרו לעבד אברהם להסביר לנערה בדרך קצרה ומוחשית מהו ייחודו של הבית שרבקה עומדת להכנס אליו. בכך הכשיר את הקרקע לשאלה שהפנו בני המשפחה לרבקה: "התלכי עם האיש הזה?!" - רבקה שלמדה את תוכן הצמידים שעל ידיה, כבר לא פקפקה והשיבה מיד: 'אלך!'

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה