יום ראשון, 21 במאי 2017

בהר בחוקותי/ יום ירושלים: צריכים רק לבקש!

פרשיות בהר בחקותי תשע"ז || שמואל בן חמו

פרשת בהר עוסקת בעיקר במצוות התלויות בארץ בנושא קרקעות ושמיטת הארץ. התורה משתמשת בפועל "שבת" שלוש פעמים כדי לציין את שנת השמיטה. 


↓ מאת: שמואל בן חמו

פרשת בהר עוסקת בעיקר במצוות התלויות בארץ בנושא קרקעות ושמיטת הארץ. התורה משתמשת בפועל "שבת" שלוש פעמים כדי לציין את שנת השמיטה. כמו שכתוב: 
דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, כִּי תָבֹאוּ אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם--וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ, שַׁבָּת לַה' (ויקרא כה,ב). 
וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת, שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ--שַׁבָּת, לַה' (ויקרא כה,ד). 
האם יש קשר בין שמיטת הארץ ובין השבת? 

ה"שם משמואל" מתייחס לשאלה הזאת בפירושו על הפרשה. (ראה שם משמואל, בהר שנת תרע"ד דפים שמז-ח). 

נחזור לפרשת בראשית כאשר העולם נברא בשישה ימים. ה"אור החיים" הקדוש מגלה לנו שהקב"ה ברא את העולם לשישה ימים בלבד. כאשר יום השבת נותן חיים וקיום לעוד שישה ימים נוספים. זהו תהליך שחוזר על עצמו כל שישה ימים באופן תמידי. מכאן ניתן ללמוד שמהות השבת היא לתת חיים חדשים לעולם הזה שלא יחרב ח"ו. כמו שכתוב: 
"אכן מצינו כי הקדוש ברוך הוא גילה הדבר במה שאמר (שמות כ,י) בעשרת הדברות כִּי שֵׁשֶׁת-יָמִים עָשָׂה יְהוָה אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ וגו' הרי גילה כי בשעת הבריאה לא ברא ה' כח בעולם זולת לעמוד ששת ימים לטעם הנודע לו גם ידוע ליודעי אמת. ונתחכם ה' וברא יום אחד הוא ידוע לה' ובו ביום חוזר ה' ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד ששת ימים וכן על זה הדרך וזולת זה היום היה העולם חרב בגמר ששת ימים וחוזר לתוהו ובוהו וצריך ה' להכינו פעם ב' ובאמצעות שבת העולם עומד" (אור החיים בראשית ב,ג). 
ה"שם משמואל" מתבסס על דברי אור החיים הקדוש כדי לפרש שארץ ישראל ניתנת לעם ישראל כל שש שנים מחדש כמו השבת. 

כל שש שנים הכל מתחדש והקב"ה נותן לנו את הארץ לתקופה חדשה. כתוצאה מזה הגלות והחורבן באים כנגד השמיטות שישראל לא שמר. כמו שכתוב בתלמוד בבלי: 
"בעון גלוי עריות ועבודת כוכבים והשמטת שמיטין ויובלות גלות בא לעולם ומגלין אותן ובאין אחרים ויושבין במקומן שנאמר (ויקרא יח) כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ ....... וְאֶתְכֶם אֱזָרֶה בַגּוֹיִם בשמיטין וביובלות כתיב (ויקרא כו,לד) אָז תִּשְׁבַּת הָאָרֶץ, וְהִרְצָת אֶת-שַׁבְּתֹתֶיהָ ואתם בארץ אויביכם וגו' וכתיב (ויקרא כו,לה) כָּל-יְמֵי הָשַּׁמָּה, תִּשְׁבֹּת " (שבת לג ע/א). 
לכן בית המקדש הראשון נחרב במוצאי שביעת כדי להראות לנו שהקב"ה לא חידש את בעלותנו על הארץ לתקופה נוספת. כמו שכתוב:
"דתניא מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב אמרו כשחרב בית המקדש בראשונה אותו היום ערב תשעה באב היה ומוצאי שבת היה ומוצאי שביעית היתה" (תענית דף כט ע/א).
ראינו שהשבת והשמיטה מביאים התחדשות לעולם. 

גם התורה גורמת להתחדשות העולם. התורה נמשלה בתלמוד בבלי לדד של אישה שחלב אינו פוסק ממנו ונוצר באופן יום יומי. כמו שכתוב: 
"למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם באהבתה תשגה תמיד" (נדרים נד ע/ב). 
השבת, השמיטה והתורה מביאים התחדשות לעולם בבחינות שונות. 

השמיטה באה לחדש את הגוף כי ישראל מתאחדים כיחידה אחת. השבת מחדש את הנפש כמו שכתוב: 
וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, שָׁבַת וַיִּנָּפַשׁ (שמות לא,יז) מלשון "נפש". 
התורה היא כנגד השכל האלוקי. 

לאור הדברים האלה ניתן להבין את הפסוק מתוך הנביא הושע המסביר איך לתקן את חטאי העם בתקופת רחבעם וגם באחרית הימים. כמו שכתוב: 
אַחַר יָשֻׁבוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּבִקְשׁוּ אֶת ה' אֱלֹקיכם וְאֵת דָּוִד מַלְכָּם וּפָחֲדוּ אֶל ה' וְאֶל טוּבוֹ בְּאַחֲרִית הַיָּמִים: (הושע ג,ה). 
רש"י מביא מדרש נפלא על הפסוק הזה, כאשר העם דחה שלושה דברים: מלכות שמים, מלכות בית דוד ובית המקדש. התיקון לדור של רחבעם וגם לכל הדורות העתידיים הוא לבקש את שלושת הדברים האלה. כמו שכתוב: 
"תנא משום ר''ש בן יוחאי בג' דברים מאסו בני ישראל בימי רחבעם במלכות שמים ובמלכות בית דוד ובבית המקדש ..... אמר רבי שמעון בן מנסיא אין מראין סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלשתן אחר ישובו בני ישראל וּבִקְשׁוּ אֶת ה' זו מלכות שמים ְאֵת דָּוִד מַלְכָּם כמשמעו וּפָחֲדוּ אֶל יְהוָה וְאֶל טוּבוֹ זה בית המקדש כד''א ההר הטוב הזה:" (רש"י הושע ג,ה). 
ניתן להרחיב את דברי רש"י לדור שלנו כדי לעקוב אחרי שלבי הגאולה העכשיווים. 

נראה לומר שבחו"ל ניתן ללמוד תורה ולשמור מצוות ברמה של השכל כדבר שלא מעשי אלא כדבר מופשט ורחוק מהמציאות. 

בארץ ישראל עולים דרגה כאשר הנפש מתקרבת לה' בזכות קדושת ארץ ישראל והמצוות התלויות בארץ. 

השלב השלישי הוא בית המקדש, כאשר גם הגוף נכנס לחצרות בית ה' ומתקדש. 

ניתן לדמות את הקמת מדינת ישראל להתקרבות הנפש לקדושה. בנוסף לכך, יום שחרור ירושלים מסמן עלייה נוספת בהתקדשות הגוף של עם ישראל בכיבוש הר הבית. 

היום אנחנו קרובים מאוד לשלב האחרון של בנין בית המקדש לאחר שזכינו לחזור לארץ, להעמיד שלטון עצמאי ולקבל את ירושלים והר בית לידינו. 

לפי דברי הושע עלינו רק לבקש את הדברים הטובים מהקב"ה והם יתגשמו. בע"ה לקראת יובל שנים של כיבוש ירושלים נבקש בכל ליבנו את בית המקדש ובע"ה כך יהיה.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה, משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה