יום שני, 9 במרץ 2015

פסק הלכה: תפילה ביחידות בהר הבית עדיפה על תפילה בציבור בחוץ

קדושת המקום עדיפה || המצב העגום מחייב

מו"ר הרב דוב ליאור שליט"א עם רבנים בהר הבית
בפסק דין בבית המשפט השלום בירושלים קבעה השופטת מלכה אביב, שאין מניעה חוקית להתפלל בהר הבית (לחץ כאן לכתבה >>), אולם כרגע המשטרה לא מאפשרת עדין תפילה יהודית בציבור. בעקבות ההתפתחות המשפטית פנו חלק מהעולים לגדול הדור מו"ר הרב דוב ליאור שליט"א בשאלה - מה עדיף תפילה במנין או תפילת יחיד בהר הבית.

↓ תפילה ביחידות מול פני ה' עדיפה על תפילה בציבור מחוץ להר הבית

הלכה ידועה, שאם יש לבחור בין להתפלל בקביעות וביחידות בנץ החמה או להתפלל במנין אחרי נץ החמה יש להעדיף להתפלל בקביעות וביחידות בנץ החמה.

אם כן נשאלת השאלה: האם מה שנכון בתחום הזמן נכון גם בתחום המקום? דהיינו, כאשר מדובר בהר הבית, שהוא המקום היחיד שיש מצווה מיוחדת להתפלל בו, האם עדיף להתפלל שם ביחידות מלהתפלל במניין מחוצה לו?

לאור הפסק של השופטת מלכה אביב בשבוע שעבר שנותן רוח גבית לתפילת יהודים על הר הבית שאלה זו הופכת היום להיות מאד רלוונטית.

בהתייחס לעניין פנו אנשים רבים לגדול הדור מו"ר הרב דוב ליאור שליט"א וביקשו שיפסוק בענין וזו תשובתו:

עדיף להתפלל ביחידות בהר הבית מלהתפלל במניין מחוצה לו, גם אם אין אפשרות של תפילה קבועה בהר הבית, ובמיוחד היום שאנו מחוייבים לפעול לגאולת המקום הכי קדוש לעם ישראל, שהרי כל תפילה על הר הבית מקדמת את המטרה החשובה הזו.

באשר לתפילת שחרית, מכיון שעדיין לא ניתן להכניס תפילין להר, והרי חז"ל אמרו שמי שקורא שמע בלי תפילין כאילו מעיד עדות שקר, יש אפשרות בראש חודש להתפלל תפילת מוסף בהר ללא תפילין.

עולה מהדברים, שלאור הדברים ולאור המציאות בשטח, פסק הרב ליאור שליט"א נוגע לתפילת מנחה בהר הבית ותפילת מוסף בראש חודש ובחגי ישראל (בשבת הר הבית סגור ליהודים).

4 תגובות:

 1. אינני מבין מדוע עדיין מבכרים העולים המסורים להר הבית לנהוג לפי השיטה הבבלית שמניין חייב להיות עשרה גברים במקום לשיטת א"י מדורות הגאונים שגרסו שדי ב6-7 מתפללים כדי להשלים מניין. גם פרטים קטנים לכאורה כאלו חשובים למעבר ממציאות של גלות לגאולה. ומתברר שאינכם די החלטיים בהעדפת דרך הגאולה.

  השבמחק
  תשובות
  1. אדרבא, הבא מקורות לשיטתך ותחכימנו.

   חוץ מזה, מדוע כב' מוציא את עצמו מהכלל ומדבר בגוף שני ושלישי, כולנו יחד נתקדם בדרך לגאולה השלמה.

   מחק
  2. במסכת סופרים (10: 8), חיבור גאוני מאוחר, נטען כי הרבנים בא"י אומרים את התפילות בנוכחות שבעה גברים - ויש אומרים אפילו בנוכחות ששה בלבד (ראה גם תוספות מגילה כ"ג ב').
   אולם דרכם של בני א"י לא גברה, ומה שהונהג בכל מקום היה שיטת בבל.
   יש בתלמודים טענות או דעות אחרות שנדחו בחלוף המאות, כגון הבטה בחיוב על הכללת נשים וילדים בני פחות מ-13 במניין, ואפילו ספר תורה וארון קודש (לטענה האחרונה ראה דברי רב הונא בברכות מ"ז ב').

   כולנו מתקדמים בדרך לגאולה, כל אחד ואחת בקצבו/ה האישי/ת ולפי דרכו/ה. אינני יוצא מהכלל.

   השאלה עתה היא אם תמצא דרך לחמוק מהעובדה ההיסטורית שגיביתי במקורות על מנת להצמד לדרך הגלותית והקשה יותר, או שתתפוס את "גודל השעה" ותגמור אומר לשוב למנהג א"י בבניית מניין.

   מחק
  3. השו"ע הוא גלותי???

   מחק