יום חמישי, 5 במאי 2016

סיכום ומשוב - סדרי העליה לרגל פסח תשע"ו

סיכום מפורט || משוב עולי הרגל

בחודשים האחרונים התגבשה קבוצה של כמה מהעולים הקבועים להר הבית, אשר עמדה בקשר קבוע עם מפקדי משטרת מרחב דוד, המרחב האחראי על הר הבית. לקראת פסח עסקו הפגישות בגיבוש תוכנית, אשר תאפשר לכל עולי הרגל היהודים לעלות להר הבית.

נציגי עולי הר הבית דרשו להפסיק את הגבלת מספר העולים בו זמנית להר הבית ואת חלוקת העולים לקבוצות. מפקדי המשטרה הציגו את מגבלותיהם ואת המרב שיוכלו לעשות על מנת לאפשר כניסה מרבית של עולים להר.

מתוך הבנה שהמשטרה נאלצת לפעול במסגרת המגבלות שהוטלו עליה על ידי הדרג המדיני ומתוך הבנה שבמגבלות אלו ניתן להאבק מול הדרג האחראי להם ולא מול המשטרה, הוסכם למצוא יחד דרכים, אשר יאפשרו עליה לרגל של כל מבקש, תוך מניעה של תופעות קשות שהיו בעבר, כולל תורים ארוכים, דוחק רב, חוסר ודאות מוחלטת לגבי שעת הכניסה להר הבית ועוד תופעות שגרמו בעיקר למשפחות להמנע מקיום מצוות העליה לרגל.

אביה פרנקל נשאה בעיקר העול במשך כל ימי חג הפסח. היא עמדה בכניסה להר הבית, קישרה בין העולים למשטרה, סידרה באופן מעורר השתאות את התור ומנעה הרבה אי נעימיות. להלן סיכום של ההתרחשויות בכניסה להר הבית שערכה אביה לגבי כל אחד מימי חול המועד

לאחר קריאת הסיכום, נבקש מכל מי שעלה להר הבית בחג או מי שרצה לעלות ולא הצליח, למלא שאלון קצר, שישמש להסקת מסקנות לגבי העתיד.


↓ משוב עולי הרגל בסוף הדף 

↓ מאת: אביה פרנקל

בהמשך למפגשים שלנו עם מפקדי משטרת מרחב דוד, נפגשנו עימם בשבועות שלפני פסח על מנת לתכנן יחד עימם את סדרי עליית יהודים להר הבית בחול המועד פסח. 

על פי תוכנית שהוצעה על ידינו, כל מבקר שיגיע להר הבית בימי חול המועד יקבל כרטיס עם שעת הכניסה שלו, וכך לא יידרש לחכות בעמדת הבידוק עד שייקרא בשמו ויכנס להר. בימי חול המועד נכחתי בעמדת הבידוק בשעות פתיחת ההר לביקורים בבוקר. להלן דו"ח ההתנהלות של התוכנית בימי החג:

על פי התוכנית הראשונית, הוקצבו 30 דקות בלבד לכל קבוצת עולים, זאת במטרה לאפשר עליה של כמה שיותר קבוצות לסיור מלא בהר. לכל קבוצה צורף מדריך של כפות המנעול, שתפקידו היה להדריך את הסיור וכן לנהל את זמני הכניסה והיציאה של הקבוצה בשטח. תוכנית זו, על כל פרטיה, תואמה מראש  עם מפקדי המרחב. כן פורסמה התוכנית מבעוד מועד בקרב מדריכי כפות המנעול ובקרב פעילי הר הבית, הן דרך אימייל, הן באתר מקדש 3 והן בחלק מקבוצות הווצאפ של פעילי הר הבית. ניהולה של התוכנית בפועל במשך ימי החג נעשה תוך תקשורת רצופה ובניסיון משותף לשפר את יישומהּ בשטח, על פי הצרכים השותפים. 

בסופו של דבר, סדר עליית הקבוצות התנהל כך: עמדת הבידוק נפתחה בכל בוקר בשעה 7:00. בפועל נאספו תעודות זהות כבר החל משעה 6:45. בכל 45 דקות עלתה קבוצה לסיור בהר, לרוב עם מדריך מטעם כפות המנעול. הסיור התנהל בעיקרו תוך הליכה, או לעיתים עם עצירה קצרה ביותר, ונמשך 40 דקות. קבוצה שיצאה מן ההר לוותה על ידי שוטרים עד הגעתה לרחבת הכותל. מספר העולים בכל קבוצה הוגבל להיות 25 איש. עם זאת, בשעות עמוסות במיוחד גדל מספר העולים בקבוצות עד 30 איש. בצהרים נפתחה עמדת הבידוק בשעה 13:00. ככלל, בשעות כניסת המבקרים בצהרים (13:30 14:30) נכנסו להר קבוצה אחת לסיור מלא ושתי קבוצות לסיור קצר.


פירוט

ביום ראשון קבלו העולים כרטיסים עם שעת עלייתם, ואכן היו יכולים ללכת לענייניהם עד לשעת הכניסה שיועדה להם. אולם, התוכנית פעלה באופן חלקי בלבד משתי סיבות עיקריות:
  1. 30 הדקות שהוקצבו נמצאו כלא מספיקות להשלמת סיור של קבוצה גדולה.
  2. ליווי הקבוצה עד לכותל ולא רק עד שער השלשלת האריך את זמן הסיור. 
שני גורמים אלה עיכבו את עליית הקבוצות והביאו ללחץ בעמדת הבידוק ולהמתנה ארוכה מידי של כל קבוצה אחרי שעברה את הבידוק ולפני שקיבלה אישור לעלות להר. ואמנם, בשיחות סיכום היום הראשון עם המפקדים בשטח סוכם להאריך את זמן הסיורים ל45 דקות לכל קבוצה. כן קיבלו המפקדים את בקשתנו שליווי הקבוצה היוצאת מן ההר ייעשה על ידי שוטרים נוספים, כך שהשוטרים המלווים את הסיור בהר יתפנו ללוות קבוצה שנייה מיד לאחר שהראשונה יצאה משער השלשלת. ואכן, בימים הבאים הקבוצות עלו בזמן המיועד והספיקו להשלים את הסיור בזמן המתוכנן ומבלי לחכות לעליה זמן רב מידי אחרי הבידוק. 

ביום שני נכנסו הקבוצות בזו אחר זו ובזמנים שנקבעו מראש. עומס יתר מפתיע נרשם בחצי שעה האחרונה של שעות הפתיחה בבוקר (10:30 11:00) כאשר אנשים רבים שנכחו בברכת הכהנים באותו יום בכותל החליטו לעבור בהר הבית ביציאתם, לאחר שהסתיים טקס ברכת כהנים. 

ביום שלישי התארגנו הקבוצות בעמדת הבידוק על פי התוכנית ועל פי הזמנים. אולם, בין הקבוצה השלישית לרביעית נעצרה כניסת מבקרים להר, הן יהודים והן תיירים, בעקבות אירוע בו השתחוו בהר שני יהודים ממש לפני יציאתם מן ההר. אירוע זה כלל אלימות כלפי יהודים וכלפי שוטרים ועיכב את העליה של הקבוצה הרביעית ושל הקבוצות הבאות. הקבוצות שעלו להר לאחר האירוע נכנסו למסלול הקצר בלבד. יש לציין שמיד עם סיום הטיפול באירוע האלים התפנו השוטרים והמפקדים להשיב את העולים להר במהירות וללוות את קבוצות היהודים.

ביום רביעי שוב עלו הקבוצות על פי לוח הזמנים שתוכנן עבורן. שירה בעת יציאה מן ההר של אחת הקבוצות הביאה לעיכוב עליית הקבוצה הבאה בכמה דקות, אולם התוכנית הכללית נשמרה גם לאחר המקרה.

ביום חמישי לוח הזמנים הרצוי לא פעל כמעט בכלל בעקבות תקלה בתיאום עליה של קבוצה גדולה: קבוצה של 80 איש שתכננה לעלות להר בשלוש העליות הראשונות הוערכה בטעות כקבוצה בת 32 איש בלבד. 

הטעות התגלתה לשוטרים בעמדת הבידוק לאחר שכבר חולקו למבקרים אחרים הכרטיסים של העליות השניה והשלישית. כך, כניסת העליות נדחו אל אחרי הכנסתם של 80 בני אותה הקבוצה, בשלוש עליות וללא כרטיסים. בעקבות כך חלה דחייה ארוכה של העליות המתוכננות. העולים שהגיעו בשעה שתוכננה להם בטעות עמדו בכניסה בהמתנה לתורם, וזה הביא לעומס רב, ללחץ ולבלבול בעמדת הבידוק. בעקבות כך לא חולקו כרטיסים של קבוצה רביעית והלאה במשך זמן ארוך מאוד. במשך שעות אלו נוספו בפתח עמדת הבידוק עוד ועוד עולים אשר המתינו לכניסתם עם קבוצה או שהמתינו לקבל חזרה את תעודת הזהות שלהם יחד עם כרטיס לכניסה בקבוצה. בשעות אלה הורו המפקדים על ההר להגדיל את כמות העולים בכל קבוצה.

אביה פרנקל

↓ משוב עליות להר הבית פסח תשע"ואין תגובות:

הוסף רשומת תגובה