יום שישי, 22 ביולי 2016

תנועות המקדש הנפיקו מטבע היובל לשחרור ירושלים

שנת היובל לשחרור, שנה ראשונה לבנין || מטבע היובל

השבוע יצא לאור מטבע היובל לכבוד יובלה של ירושלים, שכולה מקדש ותכליתה קודש הקדשים  עבודות הכהן הגדול ביום הכיפורים הוא יום  משוך היובל וה' שוכן בציון  שנת החמישים היא שנת היובל ולא שנת החמישים ואחת↓ מטבע היובל לשחרור, תחילת בניין המקדש

עם פתיחת שנת היובל היא השנה החמישים לשחרור ירושלים הקדושה הטביעו תנועות הר הבית והמקדש מטבע לזיכרון המביעה את תכלית שחרור ירושלים- הקמת בית המקדש כיעוד וכיעד לאומי ביובל המתחיל בשנה זו.

המטבע תימכר לציבור הרחב במחיר שווה לכל נפש. ההכנסות ישמשו לכיסוי העלויות ולמימון פעילות לשחרור הר הבית וקידום בנין המקדש.

צידה באחד של המטבע מביע את הכמיהה ואת השאיפה המעשית לבנין המקדש. צידה השני של המטבע מבטא תחילת ספירת שמיטין ויבולות מכוח הכרזת הירושה השלישית מראשית שנת תשע"ו.

בענין זה כותב הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל יב, טז: "לעתיד לבוא-בביאה שלישית- בעת שיכנסו לארץ, יתחילו למנות שמיטין ויובלות(...) שנאמר: והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה... והיטיבך והרבך מאבותיך'."

בקרוב תצא הודעה מסודרת על נקודות מכירה ומחיר המטבע.

4 תגובות:

 1. יובל מתחיל בראש השנה - יום כיפור של שנת תשע"ו ולא שנה מיום ליום

  שנת תשכ"ז היא השנה הראשונה לכיבוש של רוב ארץ ישראל ובה מתחילים מניין שמיטין ויובלות (ובמקרה היא גם שנה ראשונה לפי החשבון המקובל) שנת תשע"ו היא שנת היובל.

  השבמחק
 2. אינני מצליח להבין על סמך מה קבעתם שהשנה הזו היא הראשונה במחזור היובלים רק מפני שהשנה הבאה תהיה שנת היובל לשחרור ירושלים, כאשר למיטב הבחנתי אין ביהדות הרבנית ראיות מוצקות מתי לאחרונה קיימו את שנת היובל כמצווה בתורה.

  השבמחק
 3. אצרף הנימוקים ההלכתיים ושתי ההחלטות במכתב הבא. 23 דנו בנושא שנה שלמה שבוע שבוע עם לימודים מעמיקים. בראש בית הדין עמדו הרב ישראל אריאל, הרב דניאל סטבסקי, הרב יואל שוורץ. ישנם אוספים אחדים של מקורות רבים מאוד. בהמשך השנה הנושא עלה במישרין או בעקיפין גם בימי עיון של מוסדות ורבנים נוספים. כיום המומחה הוא הרב יהושע פרידמן ממכון המקדש.

  השבמחק
 4. אצרף הנימוקים ההלכתיים ושתי ההחלטות במכתב הבא. 23 דנו בנושא שנה שלמה שבוע שבוע עם לימודים מעמיקים. בראש בית הדין עמדו הרב ישראל אריאל, הרב דניאל סטבסקי, הרב יואל שוורץ. ישנם אוספים אחדים של מקורות רבים מאוד. בהמשך השנה הנושא עלה במישרין או בעקיפין גם בימי עיון של מוסדות ורבנים נוספים. כיום המומחה הוא הרב יהושע פרידמן ממכון המקדש.

  השבמחק