יום שלישי, 5 ביולי 2016

רוב היהודים: הר הבית מקום קדוש

סקר יהודים מול מוסלמים || עמותת השמאל "עמק שווה"

סקר חדש מצא כי מרבית ערביי מזרח ירושלים מוטרדים מעליית יהודים להר הבית ומחפירות ארכיאולוגיות בעיר העתיקה. זאת לעומת 30% שהשיבו כי הנושא שהכי מטריד אותם הוא התשתיות הלקויות בעיר


↓ מאת: נטעאל בנדל/ nrg
  
סקר שערכה עמותת השמאל "עמק שווה" בקרב 500 נשאלים מדד את יחסן של האוכלוסיות היהודיות והערביות בארץ למעמדו של הר הבית. במסגרת הסקר, נתבקשו ערביי מזרח ירושלים לבחור מבין מספר קטגוריות מה הנושא שהכי מטריד אותם. רוב הנשאלים (67 אחוז) השיבו כי עליית יהודים להר הבית הכי מטרידה אותם. 44 אחוז השיבו כי חפירות ארכיאולוגיות בעיר העתיקה, כולל מנהרות וסילואן, הן שמטרידות אותם. לעומת זאת, רק 30 אחוז מערביי ירושלים מוטרדים מחוסר השקעה בתשתיות במזרח ירושלים.  

על פי עמותת "עמק שווה", הממצא מוכיח כי התפיסה לפיה בעיותיהן המרכזיות של תושבי מזרח העיר ייפתרו אם יהיו להם תנאי מחייה טובים יותר אינה משתקפת בסקר. "דווקא ענייני הזהות, המורשת ואופי העיר מעסיקים את התושבים יותר", הסבירו בעמותה. 
   
ממצאים נוספים בסקר מחזקים טענה זו. 60 אחוז מהנשאלים הערבים השיבו כי הם סבורים שחפירות ארכיאולוגיות פוגעות באיכות החיים שלהם. 26 אחוז אמרו כי החפירות מהוות לטעמם סכנה למבנים ולקירות. 25 אחוז נוספים השיבו כי החפירות פוגעות בתשתיות מוסלמיות והיסטוריות בעיר העתיקה. לבסוף,17 אחוז השיבו כי העבודות הארכיאולוגיות מעמידות את מסגד אל אקצה בסכנת הריסה. 

בהמשך הסקר עמדה העמותה על ההבדל בין יחסה של אוכלוסיית היהודים להר הבית לבין יחסה של האוכלוסייה הערבית. 52 אחוז מהיהודים בישראל מגדירים את הר הבית כמקום קדוש. לעומתם, 57 אחוז מערביי ישראל בכלל מגדירים כך את הר הבית. יחד עם זאת ערביי מזרח ירושלים בפרט השיבו ברוב מוחץ של 90 אחוז כי הר הבית קדוש עבורם. 

את עמדת האוכלוסייה היהודית בנושא הר הבית פילחו הסוקרים לרמות שונות של דתיות. מהסקר עלה כי 25 אחוז מהחילונים רואים בהר הבית אתר קדוש, 49 אחוז רואים בו אתר היסטורי ו-14 אחוז רואים בו אתר לאומי. בקרב אוכלוסיית המסורתיים בארץ היחס כמעט הפוך לחלוטין: 67 אחוז רואים בהר הבית אתר קדוש, 22 אחוז מתייחסים אליו כאל אתר היסטורי ורק 8 אחוז רואים בו אתר לאומי. 

באוכלוסייה הדתית בישראל הדעות מובהקות אף יותר, כאשר 93 אחוז מהדתיים רואים בהר הבית מקום קדוש בניגוד ל-4 אחוז שרואים בו אתר היסטורי ו-2 אחוז שהגדירו אותו אתר לאומי. לעומתם, 97 מהחרדים רואים בו אתר קדוש ואפס אחוזים רואים בו אתר היסטורי או לאומי. 

העמותה גם פילחה את היחס להר הבית לפי מחנות פוליטיים, ומצאה כי בימין 75 אחוז מתייחסים להר הבית כאתר קדוש, לעומת 11 אחוז בשמאל. מרבית השמאלנים בארץ (61 אחוז) ציינו כי מדובר לטעמם באתר היסטורי. 

כאשר נשאלו למטרת החפירות הארכיאולוגיות בהר הבית, מרבית ערביי ישראל וביתר שאת ערביי מזרח ירושלים השיבו כי מטרתן לפגום בהיסטוריה המוסלמית. 57 אחוז מערביי מזרח ירושלים השיבו כי החפירות נועדו למחוק עדויות של העבר המוסלמי, ו-53 אחוז השיבו שמטרתן לחזק את האחיזה היהודית בירושלים. 

ביחס לעמדת ערביי מזרח ירושלים, ערביי ישראל מחזיקים בעמדה מתונה יותר. 45 אחוז השיבו כי מטרת החפירות הן למחוק עדויות של העבר המוסלמי בעיר, ו-21 אחוז השיבו כי מטרתן "לחזק את האחיזה היהודית בירושלים". 

לעומתם, אוכלוסיית היהודים בארץ השיבה לשאלה זו תשובות שונות לחלוטין. 80.5 מהיהודים בישראל חושבים כי מטרת החפירות הן למצוא עדויות היסטוריות על החיים בעיר של כל מי שגר בעיר בתקופות שונות. 36 אחוז מהיהודים חושבים שהמטרה היא לעודד ולמשוך תיירים, ו-34 אחוז מסכימים עם ערביי ישראל כי מטרת החפירות היא לחזק את האחיזה היהודית בירושלים אבל לא למחוק את העבר המוסלמי. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה