יום חמישי, 2 בפברואר 2017

קידוש החודש – המצוה הראשונה שנצטוו ישראל

פרשת בא תשע"ז || הרב ישראל אריאל

מצות קידוש החודש היא המצוה הראשונה שקיבלו ישראל במצרים  אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחדש הזה לכם  יש לשאול על רבי יצחק: למה במצוה זו ולא 'אנכי ה' אלוקיך'?


↓ מאת: הרב ישראל אריאל

מצות קידוש החודש היא המצוה הראשונה שקיבלו ישראל במצרים. וכבר שאל רבי יצחק (ילקוט שמעוני, רמז קפז): 'אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחדש הזה לכם, ולמה התחיל מבראשית? משום - כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים', והאריך רש"י להסביר את דברי רבי יצחק בפירושו לתחילת בראשית.

עם זאת, יש לשאול על רבי יצחק: למה התורה פותחת את המצוות במצוה זו, למה לא פתח הקב"ה במצוה ראשונה: 'אנכי ה' אלוקיך'?

ונראה, שהמצוה הראשונה – קידוש החודש - נוגעת ל'בראשית' ולמעשה בראשית, שכן, על בריאת השמש והירח נאמר: 'עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו' (ודעת רבי יהושע בראש השנה יא, א. שבראש חודש ניסן נברא העולם).

עצם יציאת מצרים קשורה לבריאת העולם, שכן, במצרים התגלה כוחו של הקב"ה כבורא עולם כל יכול השליט בשמים ובארץ, ובמצרים ראו ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים ויאמינו בה', הווה אומר, שכבר במצרים הגיעו לאמונה ב'אנכי ה' אלוקיך'.

לפיכך אומרים בקידוש של שבת: 'זכר למעשה בראשית' ו'זכר ליציאת מצרים', כי שניהם משלימים זה את זה ומעידים יחד על בורא עולם.

ראויה, אפוא, מצוה זו – המזכירה את מעשה בראשית - לפתוח בה את מצוות התורה. 

יתירה מזו! מצות קידוש החודש ועיבור השנה היא הבסיס לכל המועדים, במצוה זו נקבע חודש האביב, וממנו נקבעים כל מועדי השנה לכל מצוותיהם המרובות במקדש ומחוצה לו. למעשה, מצוות רבות בתורה תלויות בלוח העברי, כגון, המצוות התלויות בארץ: שמיטה ויובל והמצוות התלויות בהן, וכן תרומות ומעשרות, ומצוות רבות אחרות בתורה.

נמצא, שמצוה זו היא בסיס ויסוד לקיום מצוות רבות מתוך תרי"ג מצוות. ראויה היא, אפוא, לפתוח בה את כלל מצוות התורה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה