יום שלישי, 21 בינואר 2014

עולים להר הבית – הנתונים

 

שנת 2009 – 5,658 יהודים ישראלים, 306,947 תיירים.

שנת 2010 – 5,792 יהודים ישראלים, 401,872 תיירים.

שנת 2011 – 8,247 יהודים ישראלים, 370,240 תיירים.

שנת 2012 – 7,724 יהודים ישראלים, 312,302 תיירים.

שנת 2013 – 8,528 יהודים ישראלים, 282,012 תיירים.

הנתונים נמסרו ממשטרת ישראל.
משטרת ישראל אמנם איננה מונה את המוסלמים הנכנסים בשערי ההר, אך מותר להעריך שמדובר במיליונים רבים מדי שנה. זו מסקנה מתבקשת מהעובדה שתשעה משערי ההר מוקצים לכניסת מוסלמים בלבד, בעוד שער אחד בלבד מוקצה לכניסת תיירים ויהודים. גם מהעובדה שההר פתוח לכניסת מוסלמים במשך כל שבעת ימי השבוע במשך כ-16 שעות ביממה ואף יותר, לעומת כארבע שעות כניסה ביום, במשך חמישה ימים בשבוע בלבד – ליהודים ולתיירים. הקטגוריה 'תיירים' מכוונת לאלו שאינם יהודים או מוסלמים, אך נראה שהמשטרה כוללת בה גם יהודים ישראלים שאינם דתיים. הסיבה למנייה הנפרדת של הקבוצות היא העובדה שהמשטרה עצמה יוצרת אבחנה ברורה בין שתי האוכלוסיות בכניסה להר. תיירים שאינם בעלי חזות יהודית-דתית נכנסים באופן חופשי, בעוד יהודים, בעיקר אלו בעלי חזות דתית, מוכנסים להר רק לאחר תדריך שבו הם מוזהרים 'לשמור על הכללים': לא להתפלל, לא להשתחוות, לא לקרוע קריעה וכיוצא באלו. קבוצות יהודיות גם זוכות לליווי צמוד ונוקשה של המשטרה והוואקף.
הגידול במספר היהודים הישראלים העולים להר הוא עקבי למדי, וזאת על אף שבשנה החולפת ההר נסגר בפני יהודים כמה וכמה פעמים, בין השאר בימים שבהם התעתדו לעלות ההרה מאות רבות של יהודים, כדוגמת תשעה באב וכמה מימי חול המועד, חנוכה והימים הנוראים. מהנתונים עולה שבמהלך שנת 2013 עלו להר יותר יהודים מאשר בכל השנים שבהם נבדקים הנתונים, וככל הנראה יותר מאשר בכל שנה אחרת מאז 1967, ואילו במספר התיירים דווקא חלה ירידה. ועדיין, מספר היהודים הישראלים העולים אינו מגיע אף לחמישה אחוזים ממספר התיירים, ותנועות הר הבית היהודיות טרם הצליחו למצוא את הדרך להביא להר ציבור יהודי במספרים משמעותיים.
ההסבר עשוי להיות רתיעה ציבורית מכניסה להר הבית, במיוחד בקהל הדתי, שנובעת מתעמולה רבת שנים נגד העלייה להר מכיוון חלק בלתי מבוטל מההנהגה הרבנית, וכן בשל היחס הקשה המוענק ליהודים דתיים בהר בידי המשטרה והוואקף.
יהודה גליק, מנהל מיזם הליב"ה (לחופש יהודי בהר הבית) הגיב לנוכח הנתונים: "יש לזכור שנתוני המשטרה מדברים על יהודים דתיים בלבד, לא כולל קבוצות של יהודים חילונים וחיילים. להערכתנו מדובר בלמעלה מ-20 אלף יהודים שעלו להר במהלך השנה החולפת, וזאת כאשר ההר פתוח לכניסתם בסך הכל כשלוש שעות ביממה. ניתן לומר בבירור שלמרות שהשנה האחרונה הביאה לשיא את הפגיעה בזכויות היהודים בהר מצד משטרת ישראל, ומספר הימים שבהם נסגר ההר בפני יהודים הגיע גם הוא לשיא ועוד בימים חשובים במיוחד ליהודים – בכל זאת נמנו בשנה האחרונה מספרי שיא שלא נמנו מאז שנת 1967 בעלייתם להר. זה מוכיח לעין כל שעם ישראל רוצה לבוא בשערי ההר, ושאילו ההר היה פתוח בשעות סבירות הציבור היה מגיע אליו במאות אלפים ויותר מכך. אנו קוראים לממשלה להיות קשובה לרחשי לב העם, לפתוח את שערי ההר ליהודים ולהסדיר באופן מלא את זכויות היהודים בהר".

תגובה 1:

  1. רבותי 8500 יהודים בתוך הר הבית בשנה לאורך שנים כבר לא מיעוט זה כבר "עם"
    קומו ותעלו יותר כגודל היהודים בפנים כך גודל השליטה היהודית במקום המקדש חזקו ואמצו

    מי היה מאמין שנגיע למספרים האלו של יהודים חרדים ודתיים המהפך בדרך עם התמדה מנצחים להביא את האמת לעם כולו

    השבמחק