יום ראשון, 3 במאי 2015

פסח שני - מדריך הלכתי מקוצר

הזדמנות שניה || פסח שני

מה חייבים בפסח שני? מי מתחייב? מה עושים עם החמץ? מה עם מצה, מרור וחרוסת? אומרים הגדה של פסח?
היום, י"ד באייר -  פסח שני ניתנת הזדמנות לאלו שלא הקריבו את הפסח ב-י"ד בניסן להקריבו היום. כחלק מהסידרה "מה יעשו היום במקדש?", הרב אברהם בורשטיין ליקט את הלכות היום. הדפיסו ושמרו, בתקוה שלא תזדקקו, אלא שתזכו להקריב את הפסח במועדו.

↓ מה יעשו היום בבית המקדש/ הרב אברהם בורשטיין


מצוות פסח שני

מצוות 'פסח שני' מיועדת עבור אלו שמסיבה כלשהי הפסידו את שחיטת קרבן הפסח בחודש ניסן. בכלל אלו גם כאלה שהיו טמאים, גם כאלה שלא היה נוכחים בירושלים וגם כאלה שמסיבות אחרות לא הקריבו את הקרבן הפסח ואפילו אם ביטלוהו במזיד. האנשים הללו מצווים להביא קרבן פסח שאותו ישחטו ויקריבו כפסח ראשון ולאכול אותו לפי מצוותיו הנהוגות בפסח ראשון. הקרבת פסח שני הינה חיוב עבור גברים שהפסידו את הראשון, ורשות עבור נשים.
הקרבן נשחט וקרב בי"ד באייר ונאכל בט"ו באייר.
אם נבנה בית המקדש בין פסח ראשון לשני, נחלקו האחרונים האם מקריבים פסח שני או לא.

 

ההכנות לפסח שני

לקראת ההקרבה צריכים מביאי הקרבן לדאוג להיות טהורים, ולקנות כבש או עז הכשרים לקרבן הפסח, ולהימנות עליו יחד עם עוד אנשים שלא הקריבו פסח ראשון. אין צורך לבקר את הקרבן ממומים. בנוסף יש להכין מצות ה'כשרות לפסח', ולהכין מרור כבפסח ראשון. אין צורך לבער את החמץ מהבית.


הקרבת הקרבן

שחיטת הקרבן והקרבתו נעשות בי"ד באייר בשעת בין הערביים לאחר ויש אומרים לפני הקרבת תמיד של בין הערביים. השחיטה, קבלת הדם וזריקתו, הקטרת האימורים, ההפשט והניתוח, נעשים באופן זהה לפסח ראשון. גם אמירת ההלל ונגינה בחלילים ובשאר כלי נגינה בשעת שחיטת הקרבנות, נעשים בפסח שני כמו בפסח ראשון, וכך גם צלייתו של הקרבן.
מקריבים פסח שני גם כאשר י"ד באייר חל בשבת.

 

אכילתו

הקרבן נאכל בליל ט"ו באייר 'על השובע', 'על מצות ומרורים', אך ללא סיפור יציאת מצרים וארבע כוסות וללא אמירת הלל. בשעת האכילה יש להקפיד שלא לשבור עצם מהקרבן. ויתכן שיש לומר את טעמי אכילת 'פסח מצה ומרור' כמו שאומרים בפסח ראשון. יש לסיים את אכילת הקרבן באותה שעה שיש לסיים את אכילת פסח ראשון, ואסור להותיר ממנו עד הבוקר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה