יום חמישי, 18 ביוני 2015

וְמְצְאַת צִיוֹן: ובאה ציון

וְמְצְאַת צִיוֹן  קְדְשַׂת בְּזְנתוּ דֶברְ || ובאה ציון הקדושה בהר הזה

בהמשך לכתבה על תפילותיהם של יהודי אתיופיה לירושלים (לכתבה: עולי אתיופיה: געגועינו לירוסלם >>), אנחנו מביאים שירי תפילה וכיסופים לירושלים עם תרגום לעברית (באדיבות מכון בן צבי). התפילות החלו להתגשם עם העליה מאתיופיה, ההמשך בדרך...

↓ השיר והתרגום

וְמְצְאַת צִיוֹן  קְדְשַׂת בְּזְנתוּ דֶברְ
 וְמְצְאַת צִיוֹן  מְדהַנֶ בְּזְנתוּ דֶברְ
אְנתֶיַתִי שֶׂנבֶת מְהֶיְוַתִי גְמַוְתִי
אְנתֶיַתִי שֶׂנבֶת זְעְלֶלַתִי גְמַוְתִי
זֶיְוַרֶד דִבֶ אַדבֶרֶ צִיוֹן זֶיְוַרֶד
וַיַסתֶרְאִי אַמלַךְּ אַמַלְכּת בְּצִיוֹן
וַיַסתֶרְאִי נֶגֻסֶ נֶגַסתְ בְּצִיוֹן
אַנבֶרִוַ וְסתַ כְּרסַ לְתַבוֹתֶ הְגוּ לאגזאבחר
אַנשְׂאִי אַעְיְנתְכִּי וַנְצְרִי אַוּדְכִ'י
וַיְמֶצְאוּ כּוּלוֹמוּ דְקִיקְכ'י אְמרְחוּק וַלדְכ'י
וַיְכֶּסתִי אַאְוַמֶ וְבּצְרהוּ יְבֶל שְׂבחַת
כְּהַנַתְן וַנַלִי יְבֶל שְׂבחַת
נְבִיַיתן ונלי יְבֶל שבחת …
אַנתְ אַמלַךּ לְכּוּלוּ בּחַתִיתְכְּ.
יְנַבְּר אֶגזִאַבְחֶר וְיִנֶגְשׂ לְעַלֶם עַלֶם
וַתרְ חַדִשׂ
אגזיאבחר יְבַרכֹּמּוּ לְחֶזבְ בְּשֶׂלַם
ובאה ציון הקדושה בהר הזה
ובאה ציון הנרפאת (נושעת) בהר הזה
… שבת מחיה אותי…
… שבת מרוממת אותי…
אשר ירד על הר ציון, אשר ירד
וראה א-לוהי הא-לוהים את ציון
וראה מלך המלכים את ציון
שימו את הלוחות בתוך התיבה, חוק לה'
שאי סביב עיניך וראי באו כולם, כל בניך
מרחוק באו.
גילה להם מקורות ובהיכלו יגידו שבח
כהנים … יגידו שבח
נביאים… יגידו שבח…
אתה א-לוהים לכל לבדך
יהיה ה' וימלוך לעולם ולעולם
תמיד חדש
ה' יברך את עמו בשלום.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה