יום ראשון, 29 בנובמבר 2015

היכן קודש הקודשים?

קודש הקודשים || איתור המקום בדרך לבניין

ואלו הן הדברים שהן עיקר בבניין הבית:  עושין בו קודש, וקודש הקודשים, ויהיה לפני הקודש מקום אחד והוא הנקרא אולם; ושלושתן נקראין היכל.  ועושין מחיצה אחרת סביב להיכל, רחוקה ממנו כעין קלעי החצר שהיו במדבר וכל המוקף במחיצה זו שהוא כעין חצר אוהל מועד, הוא הנקרא עזרה.  והכול נקרא מקדש. (רמב"ם, הלכות בית הבחירה א, ה)

↓ מאת: ארנון סגל


מידות סלע הצאחרה – פיסגת הר הבית שמעליו ניצבת כיום כיפת הסלע, הן כ-14 על 17 מטרים. לפי המסורת היהודית וגם זו המוסלמית, הסלע הזה הוא אבן השתיה – שבלשון ימינו היינו מכנים 'אבן היסוד' או 'אבן התשתית' – אשר ניצבה בימי קדם בקודש הקדשים. אולם מידות הסלע המדובר רחבות בהרבה מגודלו של קודש הקדשים שהיה ריבוע ששטחו 20X20 אמה, כעשרה מטרים על עשרה מטרים. לכן יש להניח שרק חלקו העליון של הסלע הוא אכן מקום קודש הקדשים. בנוסף, פסגת הסלע מגיעה כיום לרום של כשני מטרים מעל לרצפת מבנה הכיפה, בעוד שהתיאור במשנה גורס שאבן השתיה היתה בימי הבית ברום שלוש אצבעות בלבד מהקרקע. לאור זאת מניחים החוקרים ופוסקי ההלכה העוסקים בעניין שרצפת קודש הקדשים דאז היתה גבוהה יותר מרצפת מבנה הכיפה כיום. 

הקיר המזרחי של רחבת כיפת הסלע מכוון כמעט במדוייק על ציר צפון-דרום, ויש המניחים לאור זאת שהוא שריד של המקדש שנבנה לפי כיווני אוויר מדוייקים. ככל הנראה משמר הקיר המזרחי את מעבר הגובה המשמעותי ביותר במקדש – שער ניקנור והירידה מעזרת ישראל לעזרת נשים. לו נמדוד ממנו מזרחה מרחק בן 159 אמות, מספר האמות שעל פי המשנה היה בין שער העזרה לבין קצהו המערבי של קודש הקודשים, לפי שיעור אמה בן 52.5 סנטימטרים, נגיע למסקנה שקודש הקדשים ניצב בדיוק בפסגת ההר דהיום – 83.475 מטרים מגבול הרחבה המזרחי. הדבר מסתדר היטב גם עם התיאור במסכת מידות שעל-פיו היכל המקדש מצוי בנקודה הגבוהה ביותר בהר. 

הגילוי הזה מחזק באופן משמעותי את דעתם של ריטמאייר ומזר. שיטתם של השניים היא שמידת האמה ששימשה בבית המקדש השני המתואר במסכת מידות היתה אכן 52.5 סנטימטרים. שני הארכיאולוגים הללו הגיעו למסקנתם לגבי שיעור האמה לאחר שלטענתם מצאו את תחומיו הקדומים של הר הבית, זה שלפני הרחבת ההר בימי הורדוס אשר על פי המשנה היה בשיעור 500 אמה על 500 אמה במדוייק. הר הבית של היום, ראוי לומר, איננו ריבוע אלא מרובע שאינו שווה צלעות. 

ריטמאייר ומזר גילו לא הרחק מהכותל המערבי של ימינו שריד של חומה המקבילה לכותל ההר המזרחי, הקדום יותר, ולטענתם זהו הכותל המערבי המקורי שקדם להרחבת ההר. המרחק בין הכותל המזרחי לבין ראש החומה שגילו השניים הוא 262.5 מטרים, ואם מחלקים זאת ל-500 אמה מקבלים את אותו שיעור אמה מדובר – 52.5 סנטימטרים. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה