יום שישי, 11 בדצמבר 2015

פניה לראש הממשלה: אַפְשֵׁר הדלקת מנורת המקדש

חופש דת גם ליהודים || הדלקת המנורה בהר הבית

מחזירים את מנורת המקדש למקומה המקורי
תנועות המקדש מבקשות לחדש את הדלקת המנורה במנורה כבר בחנוכה השנה  הדלקת המנורה לא מחייבת שינוי כלשהו במבנה הנוכחי של הר הבית ולא מחייבת שינויים מרחיקי לכת במצב בהר  מתוך מודעות למצב בהר הבית ולמצב הפוליטי בישראל, פונות תנועות מהמקדש לראש הממשלה בבקשה לפעולה בעלת משמעות עמוקה מצד אחד, אשר לא תצריך שינויים מפליגים מצד שני   להלן מכתב מאת עו"ד אביעד ויסלוי - יו"ר המטה המשותף של תנועות הר הבית והמקדש

↓ מכתב המטה המשותף לראש הממשלה

המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש
דישראלי 36 חיפה 3433436 Disraeli St.     טל': 8112099 – 04 5791746 – 050 Tel.:
פקס: 8243490 - 04 Fax:                             אימייל: mikdash@mateh.org  Email:

בס"ד  

כח כסלו התשע"ו  10.12.15

לכב'
ראש הממשלה ושר החוץ, מר בנימין נתניהו
השר לבטחון הפנים, מר גלעד ארדן
שרת התרבות והספורט, גב' מירי רגב
ראש עיריית ירושלים, מר ניר ברקת
מפכ"ל המשטרה, רנ"ץ רוני אלשיך


באמצעות פקס / אימייל

 הנדון: חנוכת מנורת המקדש בציון

לפני 2847 שנה חנך שלמה המלך את בית המקדש, הוא "ציון", על הר הבית בירושלים, והציב שם, בין שאר כלי המקדש, את מנורת המקדש.

לפני 2179 שנה נכנסו החשמונאים להר הבית, הציבו את מנורת שבעת הקנים במקדש  והדליקו את נר התמיד, שדלק במשך שמונה ימים (וכמאתים שנה לאחר מכן).  בשנה לאחר מכן נקבעו שמונת הימים הללו כחג לעם היהודי לדורותיו – חג החנוכה.

לפני 48 וחצי שנה חזר הר הבית לידי העם היהודי. הר הבית נמצא מאז תחת ריבונותה ושלטונה של מדינת היהודים – מדינת ישראל, לראשונה מאז חורבן בית שני לפני כ – 2000 שנה.  זוהי "שיבת ציון" האמיתית.

ואולם, במשך השנים שעברו מאז שחרור ירושלים, מנעה ממשלת ישראל מיהודים לקיים את מצוות התורה בציון, מקום המקדש.

העובדה שמדינת ישראל מונעת דווקא מיהודים את חופש הדת שלהם - לקיים את דתם ומצוות התורה בציון - הוא אבסורד שאין גדול ממנו.  מדינת חוק דמוקרטית, הטוענת לשלטון החוק ולשמירה על זכויות האדם, ואף יותר מכך – מדינה הטוענת כי היא מדינה יהודית – אינה יכולה לשלול מבני דת מסוימת את חופש הדת שלהם, קל וחומר מיהודים, ובמיוחד במקום המקודש ביותר לעם היהודי, בציון.

שלילת זכויות יסוד של חופש הדת והפולחן בהר הבית אך ורק מיהודים, וזאת משום היותם יהודים, עומדת בסתירה גמורה לשלטון החוק, למחויבות מדינת ישראל לזכויות האדם, לחוקי היסוד שחוקקה הכנסת, לאמנות בינלאומיות שעליהן חתמה מדינת ישראל ולהכרזת העצמאות.

תנועות הר הבית והמקדש פועלות בעקביות ובנחישות להחזרת חופש הדת והפולחן היהודי להר הבית כחוק.  בהקשר אנו מתכוונים להציב את המנורה בת שבעת הקנים, סמל המדינה, במקומה המקורי על פי התורה, בציון - במקום ההיכל שעל הר הבית.

מיקומה של המנורה בהר הבית יהיה בצד הדרום-מזרחי של הרמה המוגבהת של "כיפת הסלע". המיקום המדויק ייקבע בתיאום עם רבנינו ובראשם הרב ישראל אריאל. 

במנורה שתוצב במקום ההיכל המקורי ידליקו אנשינו את הנר המערבי, נר התמיד, מידי יום ביומו בשעת בין הערביים ובשחרית, ביחד עם שאר הנרות.

להיסטוריה ולמורשת של העם היהודי יש חשיבות מהותית להצבת המנורה בציון, בהר הבית.  תהיה בכך משום סגירת מעגל - אות ומופת לשיבת עם ישראל לציון ולהקמתה של מדינת חוק ריבונית ודמוקרטית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

ציון, הוא בית המקדש, מהווה את שורש ה"ציונות" ולב-ליבה של ארץ ישראל וירושלים הנמצאות ותישארנה בריבונותה של מדינת ישראל לעד. 

בהר הבית חל שלטון החוק, כפי שהוא חל על כל שטחי מדינת ישראל. 

המנורה אשר תוצב כדין במקום ההיכל, לא תפגע בכל זכות יסוד של בני עמים אחרים בהר הבית – ההיפך הוא הנכון: המנורה תעיד כי גם ליהודים, כמו לבני כל הדתות האחרות, מובטח חופש הדת בהר הבית, דבר שנשלל מהם שלא כדין במשך כ – 2000 שנה.

בנאומים רבים שנשא ראש הממשלה בארץ וברחבי העולם, הוא חזר ואמר כי מדינת ישראל שומרת על חופש הדת לבני כל הדתות.  בעוד שלגבי נוצרים, מוסלמים ובני דתות אחרות הצהרה זו היא אמת לאמיתה, ביחס ליהודים, ובמיוחד במקום הקדוש ביותר לעם היהודי עלי אדמות – בציון אשר על הר הבית – הצהרה זו אינה אמת. 

בהר הבית אין כיום חופש דת ליהודים, ויהודים מופלים לרעה בשלילת זכויות האדם שלהם בהר הבית - הפליה גזענית של ממש.  הצבת המנורה בהר הבית, במקום ההיכל, תהווה את הצעד הראשון לתיקון עיוות מהותי זה.

בקשה מיוחדת אנו מפנים אליכם לקיום המצווה בנר השמיני של חנוכה, ביום א' הקרוב ב' טבת התשע"ו, בו נחנך המקדש בימי החשמונאים, או במועד המוקדם ביותר הסמוך לו. 

נא הורו למשטרת ישראל לתאם את הח"מ ואנשינו את הפרטים.בכבוד רב,


 אביעד ויסולי, עו"ד
יו"ר המטה המשותף
לתנועות הר הבית והמקדש

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה