יום חמישי, 21 בינואר 2016

פרשת בשלח - המטרה שלשמה יצאו ישראל

פרשת בשלח || מכון המקדש

המסע הארוך מגאולת מצרים לגאולה העתידה לבוא
ציור: ברוך נחשון, חברון
מה תכלית יציאת ישראל ממצרים?
מה המכשולים בדרך להקמת הבית הראשון?
האם המכשולים יעכבו גם את הקמת הבית השלישי?

↓ מאת: הרב אבי כהנא/ מכון המקדש

בפרשתנו זוכה עם ישראל לצאת ממצרים, בדרך לארץ ישראל. תכלית היציאה ממצרים והמטרה שאליה מכוּוָנים עַם ישראל, מוזכרת בשירת הים שלוש פעמים: 

א. "זה אֵ-לי ואַנוֵהוּ"  [זה אלי ואבנה לו מקדש] (שמות ט"ו, ב). 

ב. "נהלת בעוזך אל נווה קדשך" [אל בית המקדש] (שמות ט"ו,יג).

ג. "תביאֵמוֹ ותטָעֵמוֹ בהר נחלתך מָכון לשִׁבתך פָּעלתָ  ה' " (שמות ט"ו, יז).  

תכלית יציאת מצרים כפי שמתוארת בפסוקים ובמדרשים, הייתה על מנת להקים את בית המקדש, וכך אומר המדרש: "בזכות מה יָצאו ישראל ממצרים? אמר רבי יהושע בן לוי: מפני שצָפה הקדוש ברוך הוא שהם עתידין לעשות לו מִשכן, שנאמר: 'וידעו כי אני ה' א-לוקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים על מנת לשכני בתוכם' הווי אומר: לא יצאו ישראל ממצרים אלא בזכות המשכן..." (במדבר רבה פרשה ג'). 

פרשת השבוע מזכירה לנו, כי בַּדרך לארץ ישראל ולהקמת המקדש, יש כוחות שמעכבים. 

כוחות אלה מופיעים בפרשה בשֵׁם "עמלֵק",  אשר באו למלחמה עם ישראל בצאתם ממצרים להקמת המקדש, 

והופיעו בשנית כששאוּל נלחם בהם לפני שהוקם בית המקדש הראשון, ובפעם השלישית הופיעו על ידי עשרת בני המן שכתבו כתב שׂיטנה על מנת למנוע את בניין בית המקדש השני. 

המלחמה בעמלק הופיעה כתנאי מעכֵּב לפני בניין המקדש כשנכנסו עם ישראל לארץ בימי יהושע (רמב"ם, משנה תורה, הלכות מלכים א', א), אך להקמת בית המקדש השלישי – מחִיית עמלק אינה תנאי מעכֵּב. 

עם זאת, נראה שהמעכבים את הבניין לא חדלו, ואולי אף נעשו כחלק מבניין המקדש.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה