יום חמישי, 7 באפריל 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ט באדר ב' תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ט באדר ב' תשע"ו

לדעת הרדב"ז  בחורבן בית המקדש בטלו הקדושות מדרבנן (שו"ת רדב"ז ב,תרלג), וממילא משמע שבזמן הזה אין מוזהרים על כניסה לשטח החיל ולעזרת נשים (שו"ת הרדב"ז ב,תרצא). למעשה נוהגים להחמיר לשמור מרחק סביר מאזור קודש הקדשים ומחנה שכינה לפי כל השיטות. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה