יום שני, 11 באפריל 2016

הר הבית - מכתב לשר: אתה אשם, לא המשטרה!

המשטרה לא אשמה || גלעד ארדן אשם

בשבוע שעבר שלח עו"ד אביעד ויסולי מכתב לשר לביטחון פנים ולצמרת המשטרה (ר' קישור>>), בו הוא מפציר בהם לחדול מאפליית היהודים בהר הבית. לאחר שליחת המכתב, שוחח ויסולי עם מפקד המחוז. 

במהלך השיחה התברר, שידי המשטרה כבולות בידי הדרג המדיני, אשר כופה על המשטרה את מדיניות הגבלת מספר היהודים בהר הבית ואת שאר ההגבלות הקשות.

לאור הדברים פנה ויסולי לשר לבטחון פנים בדרישה חד משמעית להורות למשטרה לחדול מהמדיניות המפלה כלפי יהודים בהר הבית.

↓ מכתב תנועות המקדש לשר לבטחון פנים, גלעד ארדן

המטה המשותף לתנועות הר הבית והמקדש

בס"ד
ב ניסן התשע"ו (10.4.16)

לכבוד,
השר לבטחון הפנים, ח"כ גלעד ארדן
לשכת השר לבטחון הפנים
קרית הממשלה, מזרח ירושלים
  

נכבדי,

הנדון: היערכות משטרת ישראל לחג הפסח בהר הבית
                         וביטול הגזירות המפלות לרעה את היהודים במקום - עדכון
       סמך: מכתבי מיום כט' אדר ב' התשע"ו (7.4.16)

בהמשך למכתבי בסמך ולאחר שיחה כנה וידידותית עם ממ"ז ירושלים, ניצב יורם הלוי, התברר כי כל ה"אפליות" והמגבלות המצוינות במכתב בוצעו בהוראת השר לביטחון הפנים, והסרתם מחייבת את הוראתך למשטרה.  משטרת מחוז ירושלים, על פי ניצב הלוי, תוכל לעמוד בכל הוראה שתיתן לה בנושא. 


הינך מתבקש בזאת להורות על הסרת כל המגבלות וביטול כל האפליות המפורטות במכתב.


לאור דחיפות העניין, נבקשך להודיענו את החלטתך המנומקת בכל הנושאים הנדונים במכתבי שבסמך עד ליום ה' ניסן התשע"ו (13.4.16).

בהעדר היענות מצידך למבוקש לעיל, תישקל פניה לערכאות ללא כל התראה נוספת.[1]בברכת פסח כשר ושמח,

אביעד ויסולי, עו"ד
יו"ר המטה המשותף
לתנועות הר הבית והמקדש

העתק: המפכ"ל, רנ"ץ רוני אלשייך
          ניצב יורם הלוי, ממ"ז ירושלים


[1] הודעה פורמלית: אין באמור במכתב זה כדי להוות כל ויתור, השלמה, עיכוב, דחיה, הפחתה, הסכמה או מיצוי טענות באורח חלקי או מלא, על נושא כלשהו שהועלה בעבר או שיועלה בעתיד ו/או על כל דרישה, בקשה, טענה, תלונה, סעד, טען-ביניים, צו, הודעה, תביעה או עתירה על פי כל דין ונגד כל אדם. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה