יום חמישי, 30 ביוני 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ה בסיון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ה בסיון תשע"ו

יש ארבע בהמות שאין מקריבים אותן מכיוון שאינן מובחרות כגון: בהמה שבלובן העין יש בה יבלת. נגממו קרני בהמה ונשאר משהו מהעצם מעט סמוך לבשר. נפגמו או נגממו חיטיו הפנמיות (מכסה הגרון המווסת את האוכל מלהיכנס אל קנה הנשימה), בהמות אלו ירעו עד שיסתאבו ויפול בהן מום קבוע ויפדו, ובדיעבד אם הוקרבו יצאו הבעלים ידי חובה (רמב"ם איסורי מזבח ב,ח).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה