יום שלישי, 9 באוגוסט 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ו במנחם אב תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ו במנחם אב תשע"ו

שני גזרי עצים שמביאים על המזבח בתמיד של שחר ובתמיד של בין הערביים צריכים להיות כשל משה: אורכם אמה ורוחבם אמה עבים כעובי מקל שבו מיישרים גדיש סאה (רמב"ם איסורי מזבח ז,ג).

תגובה 1:

 1. עורך האתר רוצים בית מקדש רפורמי רח"ל
  מדובר בכל העצים למזבח ולא על התמיד
  רמב"ם הלכות איסורי מזבח פרק ז
  הלכה ג
  כל העצים החדשים כשרים למערכה, ולא היו מביאין משל זית ולא משל גפן משום ישוב ארץ ישראל, ובאלו היו רגילין במורביות של תאנה של חדשים שאינן ביישוב, ובשל אגוז ובשל עץ שמן, והגזרין שעשה משה אמה אורכן ואמה רחבן ועביין כמחק גדיש של סאה וכמותן עושין לדורות.

  העיוות הוא חלק חלק מאותו עיוות של הרפורמים להקריב עם גז נגד ההלכה
  והגמרא בתמיד מביאה את זה לגבי הפסוק על העצים אשר על האש שנאמר בכל הקרבנות
  מביאה את זה לגבי כל הקרבנות
  באיחול שתחזור בתשובה ושהקב"ה יאהב אותך כמו את חנוך

  השבמחק