יום שני, 13 בפברואר 2017

בשלח: התפילה פותרת הכל

המקדש בפרשה || פרשת בשלח

גאולת מצרים מגיעה לשיאה עם נס קריעת ים סוף • לאחר כל הנסים שהקב"ה עשה במצרים אפשר לשאול מדוע היה צריך בנס נוסף? • מהי התכלית של קריעת ים סוף? • האם הנס הזה נעשה עבור יוצאי מצרים או למען דורות הבאים? 


↓ מאת: שמואל בן חמו

ראשית נביא את דברי ה"חלבן" בפירושו על התורה המביא שתי סיבות שונות על מטרת קריעת ים סוף, ובהמשך נביא פירוש נוסף. 

עשר המכות שהיו במצרים פגעו בעיקר במצרים כאשר בני ישראל ניצלו. הניסים לא היו מכוונים אליהם ישרות אלא המטרה היתה לפגוע במצרים. 

לעומת זאת בקריעת ים סוף קרה נס כפול. בני ישראל ניצלו מצבא פרעה ויחד עם זאת המצרים טבעו בים. קריעת ים סוף היתה מכוונת לטובת בני ישראל בלבד. למעשה, הקב"ה גילה את אהבתו לעם ישראל. 

כמו שכתוב: "שכן למכות מצרים היתה תכלית - לשחרר את ישראל, לעומת זאת בקריעת ים סוף התכלית היתה עצם גילי האהבה לישראל, על ידי הפורענות למצרים." (טללי חיים פרשת בשלח דף קלא). 

ה"חלבן" מביא טעם שני המבטא את ביטול השעבוד בצורה מוחלטת. גם לאחר יציאת מצרים, בני ישראל נשארו תחת השפעה של מצרים. הם עדיין פחדו מהם כמו שכתוב: וּפַרְעֹה, הִקְרִיב; וַיִּשְׂאוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-עֵינֵיהֶם וְהִנֵּה מִצְרַיִם נֹסֵעַ אַחֲרֵיהֶם, וַיִּירְאוּ מְאֹד (שמות יד,י). 

הקב"ה רצה לבטל לגמרי את הפחד הזה לכן הוא הטביע את כולם בים סוף. מכאן אנחנו למדים איך השכינה מתייחדת עם ישראל. כדי שהשכינה תתגלה לבני ישראל עליהם לתנתק לגמרי מכל השפעה זרה. 

כמו שכתוב: "ממילא, כל עוד חשו בתוך לבבם עבדות למישהו אחר, לאדון המצרי, ואפילו קורטוב של תחושת עבדות ושעבוד למצרים, תחושה שכאילו יש איזה כוח ושלטון למישהו אחר מבלעדי ה', הרי שלא יכלו להתאחד לגמרי בהתגלות האלוקית העליונה." (טללי חיים, בשלח דף קלה). 

נראה להוסיף הסבר שלישי למטרת הנס. כמו שראינו למעלה נס קריעת ים סוף היה מכוון רק לטובת בני ישראל. 

נראה לומר שהקב"ה רצה להראות לנו את הכוח של התפילה הבאה מעומק הלב. תפילה כזאת יכולה להפוך עולמות. 

כמו שכתוב: וּפַרְעֹה, הִקְרִיב; וַיִּשְׂאוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-עֵינֵיהֶם וְהִנֵּה מִצְרַיִם נֹסֵעַ אַחֲרֵיהֶם, וַיִּירְאוּ מְאֹד, וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֶל-ה' (שמות יד,י). 

בני ישראל התפללו מתוך פחד ומצוקה גדולה לכן תפילותיהם התקבלו וגרמו לנס הגדול של קריעת ים סוף. 

ה"אור החיים" הקדוש מפרש שהפחד מהמצרים קירב את בני ישראל להקב"ה, כמו שכתוב: " וטעם ב' אלקים חשבה לטובה כדי שיפחדו ויחזרו בתשובה שלימה ויקרבו לבם לשמים כדי שבאמצעות זה יעשה ה' להם הנס העצום של קריעת ים סוף ודבר זה לא הובטחו בו קודם. ותמצא שדרשו ז''ל (שמות רבה כ''א,ה) בתיבת הקריב ולא אמר קרב ירצה שהקריב לבן של ישראל לאביהם שבשמים, וכן היה דכתיב וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֶל-ה':" (אור החיים יד,י). 

התכלית של קריעת ים סוף היתה להורות לדורות הבאים איך להשתחרר ממציאות קשה בזכות התפילה. 

כך ראינו לפני מלחמת ששת הימים כאשר היתה אווירה קשה ופחד גדול מפני תוצאות המלחמה. הקב"ה שמע את תפילות עם ישראל ונתן להם ניצחון גדול בדרך ניסית. קיבלנו במתנה את שכם, חברון, ירושלים והר הבית. 

באופן כללי בזמן מלחמות ישראל של ה-100 שנים האחרונות ראינו אחדות נפלאה בעם והתפילות שיצאו מעומק הלב התקבלו בשמים. 

אם אנחנו רוצים לחדש את עבודת המקדש ולזכות בבית המקדש השלישי עלינו להתפלל לה' מעומק הלב. בנוסף לתפילה עלינו להשתחרר מכל השפעה של אומות העולם או פחד מהגויים כדי להיות ראויים לגילוי השכינה והגאולה השלימה בב"א.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה, משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה