יום שישי, 5 במאי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י' באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י' באייר תשע"ז
החיוב בהעלאת קרבן חוץ למקדש הוא שיעלה קרבן חוץ למקדש לשם שמים דווקא על גבי ראש המזבח (ובכלל זה בניין של אבנים שמחוברים אל הקרקע) ולא על גבי סלע או אבן (רמב"ם מעשה הקרבנות יט,א; חזו"א זבחים כ).

אין תגובות:

פרסום תגובה