יום ראשון, 10 ביולי 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ה' בתמוז תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ה' בתמוז תשע"ו

מותר לקנות בהמה מן הגוי על מנת להקריבה למזבח, ואין חוששים משום נעבד, מוקצה, רובע או נרבעת עד שיהיה ברור שנעבדה בבהמה עבירה. וכן שאול עשה מעשה והביא קרבנות מבהמות עמלק (רמב"ם איסורי מזבח ג,טו). 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה