יום חמישי, 5 בדצמבר 2013

הרב הייזלר מבית דינו של הגר"נ קרליץ קורא לעלות להר הבית

מצב הר הבית והמתרחש בו מעסיק יותר ויותר את הציבור היהודי בארץ ובעולם. החרדים אינם יוצאים מהכלל וחלקם, אף עולים להר הבית ופעילים מאוד למען החזרת המקום לידי עם ישראל.

 

להלן כתבה שהתפרסמה באתר הנפוץ "בעולמם של חרדים" (הדברים מובאים כלשונם ללא כל עריכה):

 

הרב מאיר הייזלר מביה"ד של הגר"נ קרליץ - קורא תיגר במרן האדמו"ר מויז'ניץ - ומצטרף למתירים לעלות להר הבית בזמן הזה


מאת: איש הר הבית

מידי ליל שבת - מתקיים בביהכ"נ המרכזי של שכונת נווה אחיעזר בבני ברק - מניין מאוחר של קבלת שבת (מניין ר"ת) - בראשות הרב מאיר הייזלר - חבר ביה"ד של הגר"נ קרליץ,
ובשיחתו השבועית בפני המתפללים - אזי הרב הייזלר התעכב על דברי הבית יוסף בהלכות חנוכה (סימן תר"צ) המבאר - שלמרות שהחשמונאים היו טמאי מתים - הרי עכ"ז הם לא נמנעו מלהתעמת ולהילחם עם היוונים בבית המקדש - עד לכיבוש הר הבית באופן סופי...,

ולכן הוא הוסיף וחידש - שגם בזמננו מותר וחובה לעלות להר הבית - להיכנס לכל מקום הן לעזרה והן למקום ההיכל - ומבלי שום צורך בטהרה כלשהו - מאחר שזהו כניסה לצורך כיבוש ובניין בית המקדש - ולא לשם טיול בעלמא..., ולראיה שזהו עוזר לייהד את ההר - שהרי העולים להר הבית מגובים ע"י חברי הכנסת מן הימין אשר לוחצים על המשטרה - לאפשר ליהודים להתפלל על הר הבית (כשזהו ברור - שמעריכת תפילות - ועד לעריכת קרבן פסח באופן מצומצם - המרחק אינו גדול), ובפרט לאחר שראינו - שאפילו ראש הממשלה פנה לממשלת ירדן - שלא יתנגד לתפילת יהודים בביהמ"ק - כשבתגובה אזי הערבים החלו להתפרע ולפתוח באינתיפאדה שלישית, ומותר לציין - שבזה הוא התכוון לקרוא תיגר באדמו"ר מויז'ניץ - אשר הביע זלזול בעולים להר הבית לפני כשלוש שבועות...,


3 תגובות:

 1. זה לא כתוב כלל בבית יוסף בסימן תר"ע וגם לא בתר"צ- הלכות פורים.
  הקושיא למה לא הדליקו בשמן טמא שהרי טומאה הותרה בציבור היא קושיא חזקה על נס חנוכה
  נא לבדוק היטב לפני שאתם מעתיקים ידיעהעיתונאית לכאורה
  גדעון חרלפ,אדריכל

  השבמחק
  תשובות
  1. גדעון היקר, ישר כחך על תשומת הלב ועל התיקון.
   אמנם מדובר על סימן תר"ע ולא תר"צ, כנראה מדובר בטעות סופר.

   הבית יוסף כותב בסימן תר"ע בזו הלשון "והטעם שהוצרכו להדליק שמנה ימים מאותו פך מפני שכל ישראל היו בחזקת טמאי מתים ואי אפשר להתקין שמן טהור עד שיעברו עליהם שבעה ימים מיום טומאתם ויום אחד לכתישת הזיתים ותיקונם להוציא מהם שמן טהור". לפי דבריו נראה שנכנסו למקדש בטומאה ורק לענין הדלקת המנורה, חיפשו מישהו טהור, שהרי לא יתכן שידקדקו כל כך בשעת מלחמה כשרוב הציבור טמאים ואילו לאחר שוך הקרבות, ניתן לחפש להדר במצוה.

   לפי מיטב הבנתי, הרב הייזלר מדבר על כניסה בטומאה למקדש בזמן מלחמה, כפי ולא על עבודה בטומאה.
   נראה לי שכל הענין של נס פך השמן היה הרצון של החשמונאים להדר במצוה ולא לסמוך על כך שהטומאה הותרה או דחויה בציבור. בכך שהמנורה דלקה שמונה ימים, הקב"ה הראה שהוא חפץ במעשיהם ועל כך השמחה.

   מחק
 2. לכבוד בעל האתר כמי שגר בסביבה אני יכול לומר לך שכל הידיעה הזו היא עורבא פרח, לא הייתה ולא נבראה, אין שום מניין בראשות הרב הייזלר ואין שום שיחה שבועית שלו במקום הזה. זהו מניין של מאחרים, שלפעמים גם הרב הייזלר מתפלל שם. מקורה של ידיעה זו ביהודי מסכן ובודד מעורער בנפשו ל"ע שבין היתר תובע את הרב שטיינמן למשפט... למען האמינות, הסר את הידיעה הזו בכבוד.

  השבמחק