יום חמישי, 26 בפברואר 2015

מפת הר הבית - מסלול הלכתי

מפת הר הבית || מסלול הליכה לפי כל השיטות

כידוע, מוסכם על רוב העוסקים בתחום שכיפת הסלע עומדת על מקום המקדש וכך מקובל במסורת מדורי דורות. יש שיטות שונות באשר לתחומים בהר הבית, המותרים לכניסת טמאי מת.

במאמר השישי בסדרת המאמרים בעלון 'הלבנון', מביאים העורכים את השיטות המחמירות, המקובלות על כל הפוסקים. ההולך במסלול המוצע במאמר זה לא יכנס לספקות באשר לאיסורים מדרבנן ובודאי לא לאיסורי תורה.

↓ הר הבית - הגבולות ההלכתיים

הר הבית - מסלול הליכה הלכתי
מקום המקדש (צהוב) והעזרה (טורקיז) - אסורים כיום בכניסה מכיוון שאנו טמאי מת [איסור כרת!] (אנשי כוחות הביטחון יעשו שאלת חכם).

עזרת הנשים (תכלת) והחיל (כתום – מיקום משוער) - אסורים בכניסה לטמא מת.

הר הבית (אפור) - אסור בכניסה לטמא בטומאה הנגרמת מהפרשות היוצאות מן הגוף, כגון: בעל קרי ונדה. מותר בכניסה לטמא מת: "אפילו המת עצמו - מותר להיכנס להר הבית" (רמב"ם, הל' ביאת המקדש, פ"ג ה"ד).
קדושות אלו לא בטלו גם לאחר החורבן והן קיימות גם היום (עיין משפט כהן, סי' צו).

הקו הכחול בדרום מסמן את האזור המותר בכניסה עלֿפי הרב יצחק שילת ('תחומין' ז' עמ' 489).

העולה להר הבית יכול להקיף את מקום המקדש כולו. בצדדים: דרום, מערב וצפון ההליכה פשוטה יחסית ויש לשמור על מרחק של 12 מטר מהרמה. בצד מזרח כדאי ללכת רק בשביל הצמוד לחומת ההר המזרחית.

מי שאינו בטוח בעצמו בידיעת התחומים המותרים בכניסה יעלה תחילה עם אדם היודע ומכיר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה