יום חמישי, 2 ביולי 2015

נְעוּ נְסֶגְדֶ: בואו נשתחוה

סְגְדוּ לְאֶגזִאַבְּחֶר בְּאַעְצֶדֶ בֶּיתֶ מְקדַשֹוּ || השתחוו לה' בתוך היכל מקדשו

בהמשך לכתבה על תפילותיהם של יהודי אתיופיה לירושלים (לכתבה: עולי אתיופיה: געגועינו לירוסלם >>), אנחנו מביאים שירי תפילה וכיסופים לירושלים עם תרגום לעברית (באדיבות מכון בן צבי). התפילות החלו להתגשם עם העליה מאתיופיה, ההמשך בדרך...

↓ השיר והתרגום

תַקַדִים סֶגִדְ לֶשְֹבְּחַתֶ לעוּל אַנתֶ
אְסֶגְד לֶכֶּ בֶּיתִכְּ בְּיְרוּשָֹלֶם קְדְשֹת
וְנְסֶגֶד וְסתֶ צְרחַ (דֶבֶרֶ), מְקַן הַבֶ קוֹמַ
אְגרֶ אֶגזִאַבְחֶר,
וְנְסֶגְד וְסתֶ מְקַן צְרחַ (דֶבֶרֶ) מְקדַשְֹךְּ.
סְגְדוּ לְאֶגזִאַבְּחֶר בְּאַעְצֶדֶ בֶּיתֶ מְקדַשֹוּ.
וַיֶאֶזֶנִ נְסֶגְד לְבְּנֶ.
כּולוּ פְטרַת מְדְר תְסֶגְד וַיְתגֶנִ לֶכְּ,
אַמַן אַמַן.
גְרוּמַן מְלַאְכּת יְסֶגְדוּ בְּתֶאְזַזֶ
קַלוּ אֶגזִאַבְחֶר זֶהַלוֹ:
קְדוּשֹ קְדוּשֹ, יְסֶגְדוּ אְמרְחוּקַ.
גְרּומַן מְלַאְכּת יְסֶגְדוּ בְּתֶאְזַזֶ
קַלוּ אֶגזִאַבְחֶר
כּולַה מְדרַ תְסֶגְד ווְתְגֶנִי לֶכְּ לְשְֹמֶכְּ
וְיַמֶצְאוּ בְּזוּח אַלְחְמת  יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
וְיַמֶצְאוּ ווֶרק ווַבְּרוּר יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
וְיַמֶצְאוּ אַלְוְסת קַצֶנֶת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
וְיַמֶצְאוּ אַלבַּשֹ דֶמוּת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווַיְימַצוּ כַּהְנַת ווְנְבִיאַת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווַיְימַצוּ נְגְשֹתַת ווְמְכַּנֶנת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווַיְימַצוּ עַבֶּייַת ווְמְסַפְנת יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווַיְמַצוּ מְסרַק וְומֶעְרַב יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווַיְמַצוּ סֶמֶן ווְדֶבוּב יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
ווימצו בַּאַרבַּעְתוּ מַעַזְן יְסֶגְדו אִיְרושַֹלֶם
סְגְד לְאֶגזִאַבְחֶר בְּאַעְצֶדֶ בֵּיֶת מַקדֶשׂוֹּ.
ראשית כל סגוד לשבחו העליון אתה
אשתחוה לך בביתך בירושלים הקדושה
ונשתחווה בתוך היכלו, מקום הדום
רגלו של ה',
ונשתחווה בתוך היכל מקדשך.
השתחוו לה' בתוך היכל מקדשו
ועתה נשתחווה בלבנו.
כל ברואי הארץ ישתחוו ויודו לך,
אמן אמן.
המלאכים הנפלאים ישתחוו במצוות
קול ה' אשר היה:
קדוש קדוש, ישתחוו מרחוק.
המלאכים הנפלאים ישתחוו במצוות
קול ה'
כל הארץ תשתחווה ותודה לך, לשמך
יביאו רוב עדרי צאן ובקר וישתחוו בירושלים
יביאו זהב וכסף וישתחוו בירושלים
ויביאו בגדי זהב וישתחוו בירושלים
ויביאו לבוש נאה וישתחוו בירושלים
ויבואו כהנים ונביאים וישתחוו בירושלים
ויבואו מלכים ונסיכים וישתחוו בירושלים
ויבואו גדולים ושופטים וישתחוו בירושלים
ויבואו ממזרח וממערב וישתחוו בירושלים
ויבואו מצפון ומדרום וישתחוו בירושלים
ויבואו מארבעה כיוונים וישתחוו בירושלים
סגוד לה' בחצר בית מקדשו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה