יום שלישי, 28 ביולי 2015

לשכנו תדרשו: הסכמת הרב דרורי

אשרי מי שעולה בהר ביראה ובטהרה || הרב צפניה דרורי שליט"א

מו"ר רב העיר ואב"ד קרית שמונה וראש ישיבת ההסדר הרב צפניה דרורי שליט"א מברך את הרב אלישע וולפסון על הוצאת החוברת 'לשכנו תדרשו'. בימים הקרובים יתפרסמו כאן באתר שאר חלקי החוברת.

↓ הסכמת הרב צפניה דרורי שליט"א

בס"ד

"ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה"

השלום והברכה

לכ' הרב אלישע וולפסון.

הרב צפניה דרודי שליט"א בהר הבית
זכית וקיימת במאמרך החשוב את דבר ה' 'לשכנו תדרשו ובאת שמה'.

הבהרת דברי הפוסקים בעניין מצוות העלייה להר הבית בזמננו.

הוכחת שבכל הדורות עלו להר הבית, ומגדולי הפוסקים כתבו שזו מצווה לכל אחד מישראל ולכלל האומה בכל הדורות, ק"ו בימינו כשעל ידי העלייה, ההר נשאר בידינו ובליבנו.

וכן גם בתוקף הגלות והרדיפות בעלי התוספות השתטחו לפני העזרה, וכן שו"ת הרדב"ז ח"ב שנהגו כל העולם לעלות באותם עליות.

והמהרי"ט פסק שמותר להיכנס שם לכשיטבול. ובדורות האחרונים כתב כן האדמו"ר מקלויזנבורג בשו"ת דברי יציב. ומעיד הרמב"ן - רבים באים לירושלים מדמשק לראות בית המקדש ולבכות עליו. והרמב"ם קבע בספר המצוות שיש מצווה לעלות אל המקום בטהרה וביראה.

לאחרונה קראתי תיאור עליה להר הבית לפני 150 שנה של חסיד ברסלבי שעלה מצפת אל ההר (עם חבריו) עד שהחלו המוסלמים למנוע ממנו להתפלל, וגערו בו ובעולים היהודים, ובגלל זה נפסקה העליה לשם.

לדעתי, אין בעלייה להר פגיעה ברבנות הראשית, שכן הרבנים הראשיים לישראל, הרב אליהו והרב גורן ביקשו לקבוע בית כנסת על ההר לאפשר תפילה לרבים העולים בטהרה.

צדקת בדבריך, הסיבה שהראי"ה לא הכניס אצבעותיו בין אבני הכותל מתוך חשש שחריצי הכותל הם מהמקום שאסור להיכנס בו ללא הכנה ראויה.

אשרי מי שעולה בהר ביראה ובטהרה, לזכות בהשראת שכינה בפועל עליו ועל כל ישראל. אוי להם למזלזלים במצוות עשה של "לשכנו תדרשו ובאת שמה", כמו שכתב רבי יהודה הלוי כי 'ציון בעי דרישה', בלי השתוקקות ועליה בפועל, לא ייבנה המקדש. כפי שלא נבנתה ארץ ישראל עד שנכספנו ובאנו אליה "בתכלית הכוסף" בימינו.

במלוא הכבוד והערכה
הרב צפניה דרורי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה