יום רביעי, 25 בנובמבר 2015

פרשה ומקדש - יעקב ועשו

בזכות ראשון ננצל מראשון בעזרת ראשון || פרשת וישלח

פרשת וישלח מבליטה את הניגודיות שבין יעקב ועשו. מצד אחד יעקב בא במפגש עם עשו בשני מחנות, עם אחד עשר ילדיו ורכוש רב. ומצד שני ניצב עשו הרוצה להרוג את יעקב, עם אנשיו ואלופיו כפי שנמנים בסוף הפרשה.

↓ מאת הרב אבי כהנא/ מכון המקדש

חז"ל מתארים שהמחלוקת הקוטבית שבין שני אחים אלה נמשכת לדורות, שכן בידוע שעשו שונא ליעקב (ספרי בהעלותך סט). מעשו הרשע יצא עמלק שניסה למנוע את הקמת המקדש כשיצאו עם ישראל ממצרים בדרך לארץ ישראל, וכן בימי מרדכי ואסתר. כמו כן יצא מעשו מלכות רומי הרשעה שהחריבה את בית המקדש השני (דברים רבה ואתחנן). 

יעקב הצליח להינצל מעשו הרשע בעזרת דורון תפילה ומלחמה (רש"י בראשית לב,ט), כפי שמתואר בתחילת הפרשה, אך לדורות כיצד אפשר להתמודד מול עשו הרשע? על כך עונה המדרש, שמעלת עשו שהוא נקרא ראשון "ויצא הראשון אדמוני" ולכן הקב"ה שנקרא ראשון, יפרע ממנו בכבודו ובעצמו (ויקרא רבה אמור ל). 

וזאת בזכות המצוות של עם ישראל (ולקחתם לכם ביום הראשון): "אני נגלה לכם ראשון (אני ה') ופורע לכם מן הראשון (עשו) ,ובונה לכם ראשון (ביהמ"ק - "מקום מראשון"), ומביא לכם ראשון (מלך המשיח - ראשון לציון).

אפשר לומר שבעקבות הפרעון מעשו, גם יבנה המקדש שנקרא ראשון, שכן דרשו בגמרא "אמלאה החרבה" אם קסריה חרבה, ירושלים מיושבת, ואם מליאה זו - חרבה זו (מגילה ו,א). גם מהפסוק "ולאם מלאם יאמץ" אני למדים שכשעשו חרב, כוחו של יעקב עולה. שנזכה שישיב ה' את שבות יעקב כבראשונה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה