יום ראשון, 13 במרץ 2016

חלם או רוסיה: נחשפה סיבת הרחקת הרב קרויזר מהר הבית

סתימת פיות? || הרב הורחק מהר הבית בגלל פרסום הלכתי ישן

אחת החוברות שהמשטרה גילתה באיחור של 10 שנים
ביום חמישי הופתעו הרב קרויזר ומלוויו מהרחקתו מהר הבית  היום התבררה הסיבה  זו לא מתיחה של פורים, אלא התגוללות מרושעת ועצובה  המודיעין המשטרתי גילה שתי חוברות (מתוך 40 לפחות) שנכתבו על ידי הרב  החוברות נכתבו לפני... 10 שנים  אם כך עובד המודיעין המשטרתי... המצב באמת חמור  בחוברות ניתן למצוא ריכוז של הלכות שפזורות בספרות התורנית הלכתית באשר לחידוש עבודת הקרבנות ימינו  לטובת הציבור ולטובת המודיעין המשטרתי, מצורפים למטה קישורים לארבעים חוברות מפרי עטו של הרב.

כתבות קשורות:

↓ משטרת ישראל - בין חלם לרוסיה

אחת החוברות שהמשטרה גילתה באיחור של 10 שנים
ביום חמישי, ראש חודש אדר נמנעה עלייתו להר הבית של רבה של מצפה יריחו וראש ישיבת הרעיון היהודי הרב יהודה קרויזר שליט"א. כבוד הרב הופנה ליחידת המודיעין במרחב דוד - הקישלה. המשטרה סירבה לומר את סיבת הרחקתו של הרב מהר הבית, תוך ציון העובדה שמדובר ב"מידע מסווג".

היום נפגש הרב יהודה קרויזר שליט"א עם רפ"ק אלכס - קצין המודיעין של מרחב דוד והלא חשף את ה"מידע המסווג". הקצין הציג בפני הרב שתי חוברות מלפני עשר שנים, אשר עוסקות בהקרבת הפסח ובהקרבת התמיד בימינו.

לשאלת קצין המודיעין את הרב על מידת הרצינות שבכוונתו להקריב את הפסח, ענה הרב שהדבר תלוי בהקמת מזבח במקומו בהר הבית. על שאלת הקצין על קרבן התמיד ועל תדירות הקרבתו ענה הרב שאת התמיד יש להקריב פעמיים ביום וגם אותו ניתן להקריב לאחר הקמת מזבח, שכן קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא וטומאה דחויה בציבור.

קצין המודיעין הציג בפני הרב את ה"מסוכנות הרבה" שבדבריו, שכן יש אנשים שעלולים לקחת את דבריו ברצינות יתרה ולעשות מעשה. לכן ייאסר על הרב לעלות להר הבית עד שיחתום על מסמך התחייבות עליו מחתימים "עבריינים" שהתפללו, השתחוו, שרו וכו' בהר הבית.

הרב הסביר לקצין שכל יהודי שקורא את ההגדה בליל הסדר אמור לקחת את הדברים ברצינות וכי שאיפתנו היא אמנם להחזיר את העבודה למקומה בהר הבית במהרה. לכן, הודיע הרב, הוא לא יחתום על שום התחיבות המנוגדת למצוות התורה, מה עוד שלא עבר על כל חוק.


תגובת ארגוני המקדש

בארגוני המקדש מביעים זעזוע מההתנהגות המשטרתית. הזעזוע נובע מכמה נקודות חמורות:
  1. ההתנכלות לרב קרויזר היא סתימת פיות מהסוג השפל ביותר. יש כאן ניסיון למנוע מרב ופוסק הלכה ללמד תורה ברבים. בקצב הזה עוד יוציאו מחוץ לחוק את ספרי הרמב"ם, החפץ חיים ועוד ויעצרו יהודים שיקראו חלקים מסוימים בהגדה של פסח?
  2. האירוע הזה מהווה פגיעה חמורה בזכויות אזרח בסיסיות - כל מילה נוספת מיותרת.
  3. המשטרה מתנכלת לאחד מראשי עולי הר הבית - רב בעל שיעור קומה ובעל ענווה מדהימה. האם כך רוצה משטרת ישראל להשיג שקט בהר הבית? האם היא מנסה להתסיס גם את המתונים שבין עולי הר הבית?
  4. המשטרה מציגה רמה ירודה בצורה שאמורה להבהיל כל אזרח במדינת ישראל. האם שתי חוברות שהתפרסמו לפני 10 שנים הגיעו רק עכשיו לידיעת המשטרה? האם המשטרה לא שמעה על עוד 38 חוברות דומות שפרסם הרב?
  5. "מידע מסווג" - האם זו רמתו של המידע המסווג עליו מתבססת המשטרה בכל מיני החלטות מוזרות?
  6. שיקול הדעת מוטעה - החוברות שפורסמו לפני כעשר שנים ולא הודפסו מחדש עד כה, יודפסו עכשיו שוב בזכות ההתנהגות הבריונית של המשטרה יודפסו החוברות שוב ויופצו בתפוצה רחבה יותר מהתפוצה המקורית.
ואולי יש באמת במשטרה גורמים שכוונתם היתה לעורר את תודעת המקדש וחידוש העבודה בימינו?

ארגוני המקדש החליטו לצאת בימים הקרובים בקריאה של רבנית לחידוש הקרבת הפסח עוד השנה במקומו בהר הבית. לקריאת הרבנים יצטרפו מאות יהודים בדרישה לממשלה לאפשר את קיום מצוות התורה כהלכתה.

ובאשר לחוברות המדוברות הנה תרומתנו הצנועה למודיעין המשטרתי ולכל שוחרי המקדש. הנה קישורים לחוברות שכתב מו"ר הרב יהודה קרויזר שליט"א מתוך האתר המרכז ללימודי המקדש:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה