יום שני, 4 באפריל 2016

האם נקדש את החודש לפי הראיה?/ תגובה לתגובות

לסנהדרין יהיו תפקידים חוץ מקידוש החודש || נמשיך עם הלוח המחושב

שמחתי לקרוא את התגובות השונות למאמרי שהתפרסמו בשבועות האחרונים. הכותרת של מאמרי כללה בכוונה סימן שאלה ונענתה בתשובות שונות. 


↓ מאת: יואל יהודה לנגה

לגופן של תגובות. איש הר הבית יהודה עציון כתב שירה שקשה לענות עליה בפרוזה. לדעתו, קידוש החודש על ידי בית הדין מהווה ביטוי לקשר בין עם ישראל לא-לוהיו. אכן יש מצווה לקבוע סנהדרין אצל מזבח אבל לסנהדרין יש תפקידים נוספים חוץ מקידוש החודש – שאינו תלוי בלשכת הגזית. ניכר בדבריו שהם חושפים קצה קרחון של תפיסה שלמה בנושא דמותה של הגאולה. נושא זה רחב מכדי לדון בו במסגרת זו, ואינני בטוח שאני האיש המתאים למשימה זו. 


פרופ' וייס ניצל את המאמר שלי כדי לפרסם את פעולתה של "הסנהדרין המוכחשת" כלשונו. אין לי התנגדות לכך אבל פעולות אלה אינן קשורות ללוח כלל. לגבי הלוח, בפעם האחרונה שבדקתי באתר הסנהדרין ראיתי שהסנהדרין אותה הוא מדברר מקדשת את החודש כאשר מסקנתה מתאימה ללוח המקובל ונמנעת מלדון כאשר המסקנה לא יכולה להתאים ללוח שבידינו. בנוסף, העובדה שאנשי הסנהדרין מנסים לשחזר מצוות שנהגו בתקופות קדומות אינה מהווה ראיה לכך שזה רעיון טוב... 

גדי אידלהייט מציע לנו בעצם ללכת בדרך בה הולכים הקראים כפי שהוצגה במאמר, כלומר, לבנות מראש לוח על סמך הסיכוי לראות את הירח. לוח זה לא יוכל לקחת בחשבון ערפל או עננים וייתר את העדים, למעט מקרים של תחזית לא חד משמעית. לדעתו, נקיים כך את המצווה כפי שניסח אותה הרמב"ם. אם נלך בדרכו נוותר על הצורך בקבלת עדים וחקירתם ועל חזונם של יהודה עציון ופרופ' וייס "להעלות את המשפט מעל הטבע". האם יש תועלת במעבר מלוח מחושב אחד למשנהו, כדי לקרב את הלוח למציאות האסטרונומית? בנושא זה מסכימים, כנראה, יהודה עציון, פרופ' וייס ואני – שלא. 

תגובה 1:

  1. מר לנגה שוב מנסה להטעות את הקוראים ביצירת הרושם שכל היהודים הקראים הולכים לפי לוח מחושב מראש, דבר שלא היה מקובל עד לפני כמה עשרות שנים.(אגב, אינני גדי איידלהייט.)
    העובדה היא שכחמישית מהקראים בארץ ורבים מהקראים בחו"ל קובעים את הלוח לפי השיטה הקראית המסורתית לפי התחדשות הלבנה ומציאת שעורה במצב הבשלה "אביב" לקראת תום השנה המקראית (בחודש אדר א' או ב' אם ישנו). זוהי השיטה הקראית ההיסטורית/מסורתית לקביעת הלוח, והייתי רוצה לראות ולו מסקרנות מה יש למר לנגה לומר עליה (ולא שאני משלה את עצמי שהוא לא ינגח את הרעיון לשוב ללוח הזה ביהדות בכללותה.)

    השבמחק