יום ראשון, 4 בספטמבר 2016

הר הבית יסגר ליהודים בימים ב-ה בשבוע הבא

המוסלמים חוגגים, היהודים נזרקים || מקדימים לעלות להר הבית

עקב חג מוסלמי, צפוי הר הבית להסגר ליהודים בשבוע הבא  כניסת יהודים תיאסר מיום שני ט' באלול (12/9/16) ועד יום חמישי י"ב באלול (15/5/16)  מומלץ לעולי הר הבית להקדים את עלייתם להר לשבוע זה


↓ הר הבית נסגר ליהודים בגלל סיפור מוזר

בשבוע הבא יחול עיד אל אדחא (חג הקורבן) מיום שני ט' באלול (12/9/16) ועד יום חמישי י"ב באלול (15/5/16).

בימים אלו הר הבית צפו להסגר ליהודים.

עולי הר הבית נקראים להקדים את עלייתם לשבוע הנוכחי, כדי לשפוך תחינה לפני בעל הרחמים.


רקע קצר על עיד אל אדחא (חג הקורבן)

בימי אידם אלו מציינים המוסלמים את "עקדת ישמעאל". אמנם בקוראן עצמו מסופר על עקדת אברהם את בנו, אך הפרשנות המוסלמית גורסת כי אותו הבן היה ישמעאל. 

בקוראן מסופר כי הנביא אברהם, המאמין באלוהים, חלם חלום בו הוא שוחט את בנו ומעלה אותו כקורבן לאלוהים. הוא סיפר לבנו על החלום, והבן השיב לאביו שעליו לראות בחלומו ציווי אלוהי, ולהקריב אותו לעולה. 

הנביא אברהם מיהר להגשים את החלום שחלם, הלך להר ערפאת וביקש לשחוט את בנו כדי להוכיח את חוזק אמונתו באלוהים. אלוהים ראה זאת ושלח לו כבש, אותו שחט אברהם במקום את בנו. הר ערפאת נמצא מזרחית לעיר מכה שבערב הסעודית. 

השאלות שנשאלות:
  1. מה הקשר בין הסיפור המוזר שהתרחש, לדברי המוסלמים בסעודיה, לבין הר הבית?
  2. מדוע הר הבית נסגר בימים אלו לבני יצחק שנעקד בהר המוריה?

2 comments:

  1. אכן שאלות קשות.

    יש במשטרה מישהו שמוכן לחזור בתשובה?

    השבמחק
  2. ראה נא בעניינו וריבה ריבינו וגאלנו מהרה למען שמך כי גואל חזק אתה

    השבמחק