יום שני, 20 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ה בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ה בשבט תשע"ז

מידת הקומץ לכל הפחות שני זיתים,  וחייב להקטיר את כל הקומץ ולעיכובא הוא. הקומץ והלבונה מעכבים זה את זה, שאם לא הקטיר אחד מהם, המנחה לא עלתה לרצון, כמו כן הסולת והשמן מעכבים זה את זה ואפילו מקצת שמן שחסר מהמידה הנכונה מעכב את כל המנחה (רמב"ם מעשה הקרבנות יג,יד).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה