יום רביעי, 23 בדצמבר 2015

פרשת ויחי

פרשת ויחי || מכון המקדש

למה יעקב קורא לבית המקדש זאב?

↓ מאת: הרב אבי כהנא/ מכון המקדש


יעקב אבינו מכנס את כל בניו ומברך כל אחד, והנה אצל אחרון בניו, בנימין, יעקב ממשיל אותו לזאב ואומר: "בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל". המדרש אומר שבנימין נמשל לזאב, משום שהמקדש נבנה בחלקו של בנימין, ומה שנאמר "בנימין זאב יטרף, בבקר יאכל עד" - הכוונה להקרבת התמיד של שחר. "ולערב יחלק שלל" - הכוונה לתמיד של בין הערביים (תנחומא ויגש ח). 

מדוע נקרא המקדש בשם זאב? פירוש אחד, מלשון "זה - אב". כלומר המקדש הוא אב ומאחד את כל השבטים כולם (מדרש אגדה ויחי מט). גם אפשר לומר, שידוע שדרכו של הזאב לטרוף את הקרבן, אך לא תמיד לאכול אותו ממש באותו זמן (בניגוד לאריה הדורס ואוכל מיד), כך גם התמידים ובמיוחד של בין הערביים, לא היה תמיד קרב כולו בתוך אותו יום, אלא הקטר חלבי ואברי התמיד היו קרבים במשך כל הלילה. לכן נמשל גם המזבח לזאב (סוכה נו ע"ב), בא לרמז שלא תמיד התוצאה והשכר של הקרבן יורגש באופן ממשי ומידי, לפעמים השכר והכפרה שוהים לבוא - ורק לערב יחלק שלל. רק כשמגיע הערב (הסתר פנים), זוכים לשלל של הטרף. 

יעקב ממשיל את בנימין לזאב, כי עכשיו הוא צעיר האחים, אך לימים הוא יהיה בעל משקל גדול ומכריע באומה הישראלית, הן במלכות והן בנחלתו ובשמירת הזהות היהודית במלכות יהודה. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה