יום ראשון, 8 במאי 2016

מן המדרש - ראש חודש אייר

חודש אייר - חודש בניין שלמה || מכון המקדש

חודש אייר  חודש זיו  בנין בית ראשון  לידת אבות העולם  פריחת האילנות ונתינת פריים

↓ מאת: הרב אבי כהנא


חודש ניסן הוא חודש מיוחד שבו נבנה המקדש הראשון. כך מתאר הנביא: "ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחדש זיו הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל ויבן הבית לה'" (מלכים א' ו,א).

שני פירושים נאמרו, מדוע נקרא חודש אייר בשם 'זיו': א. משום שנולדו בו האבות שהם זיו העולם. ב. משום שחודש זה מלא בזיו האילנות שפורחים ונותנים פירות (ר"ה יא,א). 

חז"ל מספרים שבית המקדש היה פורח בכל מיני פירות מזהב, שמהם היו הכהנים מתפרנסים: "אמר רב הושעיא: בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאין פירות בזמניהן, וכיון שהרוח מנשבת בהן היו נושרין פירותיהן, שנאמר: 'ירעש כלבנון פריו', ומהן היתה פרנסה לכהונה. וכיון שנכנסו גוים להיכל - יבשו, שנאמר: 'ופרח לבנון אמלל', ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו שנאמר: 'פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן - לה'. (יומא לט,ב).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה