יום רביעי, 8 ביוני 2016

הרב דוד חיים שלוש זצ"ל - מראשוני תומכי עליה בטהרה להר הבית

ברוך דיין האמת || הרב דוד חיים שלוש זצ"ל

עולי הר הבית מבכים את מותו של הגאון הרב דוד חיים שלוש זצ"ל  הרב שלוש היה מראשוני הרבנים שבדקו לעומק את סוגיית כניסת יהודים להר הבית בזמננו  הרב דוד חיים שלוש זצ"ל תמך בכניסה בטהרה להר הבית ואף קרא להקים בית כנסת בתוך הר הבית  קצת מדבריו בספר 'בת עמי' מובאים בתחתית הדף  פַּלְגֵי מַיִם תֵּרַד עֵינִי עַל שֶׁבֶר בַּת עַמִּי

↓ על חייו של הרב דוד חיים שלוש זצ"ל ומדבריו על תפילה בהר הבית

הלילה אחרי חצות נפטר רבה של העיר נתניה וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב דוד חיים שלוש זצ"ל. בן 96 היה במותו, שימש 63 שנים כרבה של נתניה.

הרב דוד חיים שלוש זצ"ל נולד בעיר העתיקה בירושלים לרב יוסף שלוש שהיה רב עדת המערבים בירושלים. למד בישיבת פורת יוסף אצל הרב עזרא עטיה, יחד עם הרבנים עובדיה יוסףציון לויחיים דוד הלוי (לימים מחותנו) ובן ציון אבא שאול. נישא לדינה, בתו של הרב מאיר ועקנין שהיה אב"ד טבריה.

נשלח על ידי הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל לשמש כרבה הראשי של העיר נתניה, תפקיד אותו מילא עד פטירתו. בשנת תשמ"ג נבחר לכהן כחבר במועצת הרבנות הראשית לישראל.

בספרו בני עמי, מברר הרב את הלכות הכניסה להר הבית בימינו. הרב מצדד מאוד בתפילה בהר הבית עצמו, תוך שמירה על דיני מורא מקדש, כמובן.


הנה חלקים מדברי הרב דוד חיים שלוש זצ"ל על תפילה בהר הבית, מתוך הספר 'בני עמי': 

תמו 19 מאות שנה של אבל ושכול על העיר ירושלים החרבה והבזויה מבלי בניה יושבת, חלפו 19 שנה של מצפה וצפיה ממרומי ״הר ציון״ שבמדינתנו אל הר המוריה, שזרים שלטו בו. זיכנו ה׳ ובשנת 1899 לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו, ביום כ״ח אייר, הוא החודש בו נוסדה מדינתנו לפני 19 שנה, השיב כח צבאנו בעזרת אלהי הצבאות, את הר בית ה׳ לעם אשר אבותיו קדשוהו ועשאוהו למבחר המקומות עלי תבל.

אם כי טרם ראויים אנו לברד על המוגמר כי אין אנו יכולים לעלות ולראות בבית הבחירה מפני היד שנשתלחה בו, ולא לדרוך על מקום המקדש כי טמאים לנפש אדם כולנו, כל לב יהודי שואף ונפשו צמאה וכמהה לשפוך שיחו ולהשמיע רנתו בקירוב מקום בגבול המותר, ומשם תחזינה עינינו במקום הקדוש ותכסופנה נפשותינו לעלות אליו כדי שה׳ יראה בתוחלתנו ויבנה לנו בית מקדשנו ויטהרנו מטומאותינו.

עלינו לברר איפוא עד היכן הוא התחום בהר הבית שמותר לכל ישראל שהם טמאי מתים לדרוך בו, ועד היכן נדות ויולדות, הולי מהלות זיבה ובעלי קרי, רשאים להכנס בו.

ולענין התפלה בהר הבית ראוי והגון לקיים בית כנסת בהר הבית כמקום תפלה... 

עתה שזכנו ה' והשיב לנו את הר הבית עלינו להודות לו ולהתפלל לפניו במקום הקדוש שהנחיל לנו ואם אבותינו בדורות קדומים הקימו בית כנסת על הר הבית עם ספר תורה והתפללו בו, והרמב״ם התפלל בו ביום ה׳ ששה לירח מרחשון (ספר חרדים התשובה פ״ג) ורב שמואל בר שמשון מרבני צפת בימי ר׳ אברהם בן הרמב״ם השתטח לפני העזרה (אוצר טוב של ברלינר שנת תרל״ח) מדוע לא נעשה כן אנחנו,

ועל ידי עריכת תפלה בהר הבית בגבול המותר תשוב השכינה למעונה לכל הפחות במידה, מצומצמת כי כל בי עשרה שכינה שריא, ועל אחת כמה וכמה אם השכינה שורה שם עתה, כדעת רמב״ם, שיש לנו להתקרב אליה וליהנות מזיוה ועל ידי זה יושפע שפע בכל העולמות ויתעוררו הלבבות, תשתפכנה הרגשות ותתעלנה הנפשות לתפלה מעומק המחשבה לבנין ארמון על מכונו ושיבת השכינה למעונה בב״א.

3 תגובות:

  1. שר וגדול נפל היום בישראל

    חבל על דאבדין ולא משתכחין

    כל ימיו הזכיר את ירושלים עיר הקודש באהבה וגעגוע

    השבמחק
  2. היה רבה של נתניה 63 שנים...

    השבמחק