יום חמישי, 25 ביוני 2015

מְנַבֶרתֶ בֶּיתֶ דַוִית: כסאות לבית דוד

גִ'ינגַה בֵּיתַ מַקדַשׂ || בשר לנו על בית המקדש

בהמשך לכתבה על תפילותיהם של יהודי אתיופיה לירושלים (לכתבה: עולי אתיופיה: געגועינו לירוסלם >>), אנחנו מביאים שירי תפילה וכיסופים לירושלים עם תרגום לעברית (באדיבות מכון בן צבי). התפילות החלו להתגשם עם העליה מאתיופיה, ההמשך בדרך...

↓ השיר והתרגום

מְנַבְרתֶ בֶּיתֶ דַוִיד, תְזֶיְאְנוּ דְהַנְהַ אִיֶרושַׂלֶם
אִירושַלֶם הְנֶסת כַּמְהַגְר אֶלֶ כַּמַ וְוְהֶווֹר מֶשֶׂלֶ
גִ'ינגַה גִ'ינגַה אִיְרוּשַׂלֶם
גִ'ינגַה ווַאשִי גִ'ינגַה גִ'ינגַה בֵּיתַ מַקדַשׂ גִ'ינגַה ווַאשִׂי
וְבְאְנתְ בֵּיתֶ דַוִיד דְהְנְהַ תְזֶאַנוּ אִיְרוּשַׂלֶם
וְבְאְנתְ בֵּיתֶ אֶגזִאַבְחֶר אַמלַכִּיֶ הַסַסכּוּ שְׂנַיתֶכִּ
גְ'רַבְכּוּ אַמנֶן גְ'רַבְכּוּ
כְּמֶמְסִי אַוּנֶן גְ'רַבְכְּו
אְלֶ יִתכְּנַיוֹ בּוְסתֶ בֶּיתִיֶ וְיְוֶרְשׂוּ מְזַגְבתְיֶ
אְלֶ יְתֶגְהוּ בְּוְסתֶ בּיתִיֶ וְיְוְרֶשוּ מְזַגְבתְיֶ
אְלֶ יְתֶגְהוּ בְּוְסתֶ בֶּיתְיֶ וְאְתוּכִּ יְנשְׂאַ אַסבוֹ
אַנבֶרוּ נְדַי וְמְסכִּינֶ אַהְדְרוּ וְסתְ בֵּיתְכְּמוּ
כסאות לבית דוד, בקשו טוב לירושלים.
ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו.
בשר לנו, בשר לנו על ירושלים
בשר לנו, בשר לנו על בית המקדש

בעבור בית דוד בקשו בטוב ירושלים
בעבור בית ה' בקשו בטוב ירושלים
נכספתי, כן נכספתי.

אלה שיעבדוני בתוך ביתי ירשו את נחלתי.
אלה שירצו (לבוא) בתוך ביתי ירשו נחלתי.
אלה שירצו (לבוא) בתוך ביתי ירשו שכרם.
שימו עניים ומסכנים שוהים בתוך בתיכם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה